Kategoria: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

26 czerwca 2020
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy kredytu – wyrok TSUE
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy kredytu – jak na ten temat wypowiedział się TSUE?