Kara za przekroczenie prędkości. Kiedy zabiorą Ci prawo jazdy?

6 października 2017
hello world!

Przekraczanie dozwolonej prędkości jest często popełnianym wykroczeniem. Nikogo nie powinno dziwić, że takie zachowanie jest karane. Często kontrowersje wzbudza jednak przepis, który wszedł w życie 18 maja 2015 roku - kierowca, który przekroczy dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym i zostanie na tym przyłapany traci swoje prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Jaki mandat można dostać za przekroczenie dozwolonej prędkości? Jak to dokładnie jest z tym zabieraniem prawa jazdy? Czy istnieją wyjątki od reguły?

Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem w najgorszym dla kierowcy przypadku zostanie on ukarany mandatem w wysokości 500 zł, a jego konto obciąży 10 punktów karnych. W dodatku przy spełnieniu dodatkowych warunków nie będzie mógł prowadzić aut przez 3 miesiące od dnia wymierzenia kary. Jednak to sytuacja dość rzadka. Jakiej wysokości mandat można dostać za przekroczenie dozwolonej prędkości i jakie ograniczenia prędkości obowiązują w Polsce?

Jaki mandat za przekroczenie prędkości?

 • 50 złotych - za przekroczenie prędkości o mniej niż 10 km/h
 • 50-100 złotych i 2 punkty karne - za przekroczenie prędkości o 11–20 km/h
 • 100-200 złotych i 4 punkty karne - za przekroczenie prędkości o 21-30 km/h
 • 200-300 złotych i 6 punktów karnych - za przekroczenie prędkości o 31-40 km/h
 • 300-400 złotych i 8 punktów karnych - za przekroczenie prędkości o 41-50 km/h
 • 400-500 złotych i 10 punktów karnych - za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h

Należy pamiętać, że w przypadku każdego wykroczenia spotkanie z policjantem może skończyć się na pouczeniu. Dlatego zawsze warto uśmiechnąć się do przedstawiciela władzy i o takie poprosić. Bolesne mogą być w szczególności punkty karne. Osoba, która uzbiera ich ponad 24 musi zdać egzamin, żeby odzyskać prawo jazdy. W okresie pierwszego roku posiadania uprawnień powyższy limit wynosi jedynie 20 punktów.

Zaskakujący dla wielu osób może okazać się fakt, że kara za przekroczenie prędkości może być wyższa niż przewidziana w taryfikatorze.

Ograniczenia prędkości w Polsce dla samochodów osobowych oraz motocykli

Co do zasady:

 • Dopuszczalną prędkością w obrębie terenu zabudowanego jest 50 km/h w ciągu dnia  i 60 km/h w nocy (od 23:00 do 5:00)
 • Jednojezdniową dwukierunkową drogą możemy pojechać z prędkością maksymalnie 90 km/h
 • Na drogach dwujezdniowych dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu ograniczenie prędkości wynosi 100 km/h
 • Jadąc drogą ekspresową jednojezdniową nie można przekroczyć 100 km/h, zaś dwujezdniową - 120 km/h
 • Na autostradach obowiązuje ograniczenie prędkości do 140 km/h

W jaki sposób zabierane jest prawo jazdy za przekroczenie prędkości w ternie zabudowanym o ponad 50 km/h?

Zatrzymuje je przeprowadzający kontrolę policjant. Robi to przy okazji zatrzymania, jeszcze na drodze. Decyzję o rygorze natychmiastowej wykonalności w przedmiocie odebrania prawa jazdy wydaje starosta. Zatrzymanie prawa jazdy następuje na podstawie art. 135 ust. 1a ustawy prawo o ruchu drogowym na okres trzech miesięcy, liczony od dnia wydania decyzji. Prawo jazdy zatrzymywane jest za pokwitowaniem.

Należy pamiętać, że w ten sposób prawo jazdy można stracić jedynie w ternie zabudowanym. Czyli nie utracimy go np. jadąc 250 km/h po autostradzie. Ponadto często błędnie mówi się o utracie prawa jazdy za przekroczenie prędkości w ternie zabudowanym o 50 km/h. Warunkiem jest przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h.

Co w sytuacji, w której ktoś ignoruje zakaz prowadzenia pojazdów?

Jeżeli osoba ukarana zatrzymaniem prawa jazdy będzie prowadzić pojazd w takcie 3 miesięcznego okresu, to zostanie on przedłużony do 6 miesięcy. W przypadku ponownego złapania na prowadzeniu pojazdu, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień. To oznacza, że kierowca-recydywa, aby odzyskać prawo jazdy musi podejść do egzaminu, jakby zdawał je po raz pierwszy.

Co w sytuacji, gdy kierowca nie posiada przy sobie dokumentów?

Często powtarzanym mitem jest, że w sytuacji, w której podczas kontroli kierowca nie posiada prawa jazdy, nie zostanie mu ono odebrane. To nieprawda. Decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje się na podstawie informacji o popełnionym naruszeniu. Tak więc już sam fakt popełnienia naruszenia (przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h) jest wystarczającą podstawą do zatrzymania prawa jazdy. Możliwości stosowania dwóch sankcji nie zakwestionował Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 października 2016 r. (sygn. K 24/15 DzU z 2016 r. poz. 2197).

Wyjątek od reguły - przekroczenie dozwolonej prędkości bez kary

Kierowca, który popełnił wykroczenie, nawet tak poważne jak przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym może uniknąć przykrych konsekwencji swojego zachowania, jeżeli udowodni, że działał w stanie wyższej konieczności. Taką sytuacją będzie na przykład pędzenie do szpitala z umierającym pasażerem.

chevron-down
Copy link