Nowe przepisy o kasach fiskalnych już weszły w życie

7 maja 2019
hello world!

Tylko do 30 czerwca 2019 roku przedsiębiorcy będą mogli zakupić kasy fiskalne z papierowym zapisem kopii. Związane jest to ze zmianą ustawy o VAT oraz prawa o miarach. Jako pierwsi kasy fiskalne będą musieli wymienić mechanicy samochodowi oraz sprzedawcy benzyny. Nowelizacja przewiduje ponadto utworzenie Centralnego Repozytorium Kas.

Jak działają nowe kasy fiskalne?

Nowe kasy fiskalne za pośrednictwem internetu wysyłają dane o sprzedaży do Centralnego Repozytorium Kas. Dzieje się to automatycznie po nabiciu zakupu na kasę. Do Repozytorium trafią między innymi takie informacje jak:

 • wysokość podstawy opodatkowania,
 • kwota podatku należnego,
 • stawka podatku,
 • rodzaj sprzedanego towaru lub świadczonej usługi,
 • czas i miejsce instalacji kasy.

Będzie to więc elektroniczna wersja papierowego paragonu.

Nowe kasy fiskalne nie będą więc zbierać żadnych informacji o konsumencie, za wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej nabywcy, o ile poda on go przy dokonywaniu transakcji. Przy pierwszym połączeniu kasy z Centralnym Repozytorium Kas zostanie ona sfiskalizowana. Następnie z określoną częstotliwością będzie przesyłała informacje o dokonanych transakcjach.

Kiedy konieczna będzie wymiana kasy fiskalnej?

Nowe przepisy przewidują kilka terminów, do których możliwe będzie korzystanie ze starych kas fiskalnych. Termin wymiany zależy od rodzaju usług oferowanych przez przedsiębiorcę.

Do 31 grudnia 2019 roku ze starych kas mogą korzystać:

 • przedsiębiorcy – świadczący naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • sprzedający benzynę, olej napędowy czy gaz przeznaczonego do napędu pojazdów.

30 czerwca 2020 roku to ostatni dzwonek do wymiany kas przez:

 • placówki gastronomiczne (w tym również te działające sezonowo),
 • przedsiębiorców oferujących usługi hotelarskie, krótkotrwałego zakwaterowania,
 • sprzedających węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Natomiast do końca 2020 roku kasy fiskalne muszą wymienić świadczący usługi:

 • fryzjerskie,
 • kosmetyczne,
 • budowlane,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,
 • prawnicze oraz
 • usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Wejście w życie nowych przepisów nie zakazuje automatycznie nabywania starego rodzaju kas fiskalnych. Te z papierowym zapisem kopii można będzie kupić do 30 czerwca 2019 roku, natomiast te z zapisem elektronicznym – do 31 grudnia 2022 roku.

chevron-down
Copy link