Trudna sytuacja finansowa wobec zadłużenia alimentacyjnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie umorzenia należności powstałych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. W uzasadnieniu decyzji organ I … Czytaj dalej Trudna sytuacja finansowa wobec zadłużenia alimentacyjnego