Kiedy trzeba zapłacić podatek za psa?

Avatar
Autor: Alma Asuai
4 lipca 2019
hello world!

 "Nie ma znaczenia, ile masz pieniędzy, ani ile rzeczy, możesz być biedakiem, ale mając psa, jesteś bogaty." 

Louis Sabin

Czy jest coś takiego jak podatek od posiadania psa i kiedy trzeba go zapłacić? Wielu właścicieli czworonogów nie wie, że mogą być zobowiązani do jakiejkolwiek opłaty wynikającej z posiadania psa. Wydaje się, że sprawa funkcjonuje jak opłata za odbiornik radio-telewizyjny. Jest i nie ma jej zarazem, a w tym wypadku niejasność jej bytu uwarunkowano prawnie. 

Podatek za psa 

Podatek od posiadania psa został zniesiony w 2008 roku, ale zastąpiła go opłata przewidziana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 14445 ze zm.). Zgodnie z artykułem 18a. 1

Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

Co to znaczy dla właścicieli psów? Podatek miał charakter obligatoryjny, opłata jest natomiast fakultatywna. W praktyce o tym, czy i ile trzeba zapłacić, decyduje gmina. Radni mają jednak pewne ograniczenia. Maksymalna stawka roczna opłaty za psa jest wyznaczana przez Ministra Finansów w obwieszczeniu, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Graniczna kwota wyznaczona na 2019 rok nie może przekroczyć 123,18 zł za jednego psa, może być natomiast zależna od wielkości i rasy zwierzęcia. Warto zauważyć, że na przestrzeni lat opłata regularnie wzrasta. Jeżeli nie wiesz, czy musisz zapłacić, sprawdź na stronie internetowej swojej gminy. 

Wiele miast zrezygnowało z obciążania właścicieli psów dodatkowymi kosztami, między innymi dlatego, że koszty egzekucji były większe niż wpływy do budżetu. Pamiętajmy jednak, że jeżeli w danej gminie funkcjonuje opłata, to po pierwsze należy zgłosić posiadanie psa, po drugie obowiązują nas wtedy terminy. Za spóźnienie z płatnością bowiem bezlitośnie naliczane są odsetki. Opłaty dokonuje się raz w roku. 

A co jeżeli zapłacić należy do końca marca, jest czerwiec, a my właśnie przygarnęliśmy czworonoga? W takim przypadku opłatę należy uiścić do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu wejścia w posiadanie psa. 

Przeczytaj również:
Czy komornik może zająć psa? Co podlega egzekucji komorniczej?

Zwolnienie z opłaty za psa 

Za jednego psa nie zapłacą osoby, które:

 • posiadają orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, a pies jest psem asystującym,
 • posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • mają więcej niż 65 lat i samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe.

Opłata nie dotyczy też członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium kraju, pod warunkiem wzajemności. Ulgi dotyczą tylko jednego psa, za każdego kolejnego trzeba natomiast zapłacić. Gmina może zmodyfikować ulgi i uchylić opłatę np. względem osób, które posiadają psy:

 • wzięte ze schroniska, 
 • chirurgicznie wykastrowane lub wysterylizowane, 
 • oznakowane chipem bądź tatuażem identyfikacyjnym, zarejestrowane w bazach,
 • do 8 miesiąca życia.

Niektóre z tych ulg wprowadzili parę lat temu radni Krakowa. Pamiętajmy, że oznakowanie i wykastrowanie należy zgłosić i udokumentować przed inkasentem opłaty lub w gminie, jeżeli nie wyznaczono inkasenta. 

Kiedy nie zapłacisz za posiadanie więcej niż jednego psa? 

Fakt, że opłata jest wprowadzana za każdego psa z osobna może być bolesny dla osób, które postanowiły przygarnąć ich więcej. Jedynym wyjątkiem, w którym właściciel nie zapłaci za drugiego psa, jest status podatnika rolnego, pod warunkiem, że płaci podatek od użytków o powierzchni większej niż 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy. W takim wypadku opłata będzie pobierana dopiero za trzeciego psa. 

Podatkowa kraina

Zasadność opłaty podlega dyskusjom. Z jednej strony wiele miast stwierdziło, że koszty operacyjne przekraczają wpływy, w związku z tym podatek nie działa tak jak powinien. Inne gminy twardo czekają na wpływy z kieszeni właścicieli psów. Jako argument za podaje się stawianie dystrybutorów z workami i koszy na psie nieczystości. Jako argument przeciw – wszechobecne opodatkowywanie wszystkiego i związaną z tym biegunkę legislacyjną. Utrzymanie czworonoga kosztuje samo w sobie, a jest on, jak by nie patrzeć, najlepszym przyjacielem człowieka. 

Przeczytaj również:
Czy można wejść z psem do sklepu albo restauracji?

 Wybrane miasta, w których nie musisz płacić za posiadanie psa:

 • Białystok 
 • Bielsko Biała 
 • Bydgoszcz 
 • Bytom
 • Częstochowa
 • Gdynia
 • Katowice
 • Kielce
 • Lublin
 • Łódź
 • Olsztyn
 • Poznań
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Zielona Góra 

 

chevron-down
Copy link