Klasyfikacja Nicejska – charakterystyka klas towarowych i usługowych

22 października 2019
hello world!

Klasyfikacja Nicejska, a dokładniej Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług, dzieli się na 45 klas. Na jej liście znajdują się 34 klasy towarowe i 11 klas usługowych. W oparciu o te klasy musisz zdecydować, w jaki sposób chcesz chronić swój znak towarowy. Umiejętny wybór klasy stanowi preludium do skutecznego zabezpieczenia. W przypadku, gdy dokonasz złych lub wadliwych decyzji, Twoje oznaczenie zostanie znacznie osłabione lub nawet straci ochronę. W niniejszym wpisie postaram się charakteryzować każdą z nich.

Międzynarodową Klasyfikację Towarów i Usług (zwaną dalej „Klasyfikacją Nicejską”), służącą do rejestracji znaków towarowych, zatwierdzono na Międzynarodowej Konferencji w Nicei (Porozumienie Nicejskie) w dniu 15 czerwca 1957 r. Pierwszej rewizji jej treści dokonano w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. (Porozumienie Sztokholmskie), drugiej zaś w Genewie w dniu 13 maja 1977 r. (Porozumienie Genewskie) i zmienionej w 1979 r.

Czym jest Klasyfikacja Nicejska?

Kraje, które uczestniczą w Porozumieniu Nicejskim tworzą, w ramach Konwencji Paryskiej unię w zakresie ochrony własności przemysłowej. Z tego powodu każdy z członków jest przygotowany do rejestracji znaków towarowych według tej klasyfikacji. Jest to ogromna zaleta wspomnianej klasyfikacji, ponieważ każdy kraj będący wspomnianym członkiem ma obowiązek, przy rejestrowaniu znaku towarowego zastosować Klasyfikację Nicejską. Jest to więc system podstawowy lub - w najmniej optymistycznym wariancie - system pomocniczy dla większości krajów na świecie. Klasyfikacja Nicejska jest stosowana w Porozumieniu Madryckim, dotyczącym międzynarodowej rejestracji znaków towarowych, a także w Protokole do Porozumienia Madryckiego. Używają jej także:

 • kraje członkowskie Afrykańskiej Organizacji Własności Intelektualnej (OAPI),
 • kraje członkowskie Afrykańskiej Regionalnej Organizacji Własności Intelektualnej (ARIPO),
 • Biura Znaków Towarowych Benelux (BBM),
 • Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Każda z opisanych poniżej klas zawiera zestaw terminów, których celem jest lepsze zdefiniowanie towarów lub usług chronionych zgłoszeniem znaku towarowego w Unii Europejskiej. Bardzo ważne jest, by przy określaniu towarów i usług zgłoszonych do ochrony wykorzystać odpowiedni termin z Klasyfikacji Nicejskiej. Pomoże to uniknąć opóźnień w procedurze rejestracji spowodowanych koniecznością tłumaczenia zgłoszonych terminów. Korzystanie z poniższych terminów poprawi możliwości przeszukiwania baz danych ze znakami towarowymi Unii Europejskiej i w efekcie zapewni większą przejrzystość.

Przeczytaj: Czym jest klasa towarowa i klasa usługowa?

Warto korzystać z interaktywnego narzędzia TMclass, które służy do przeglądania towarów i usług znajdujących się na liście Klasyfikacji Nicejskiej. Program jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE oraz w językach: chińskim, japońskim, koreańskim, rosyjskim i tureckim.

Klasyfikacja Nicejska (1 klasa towarowa) – Produkty chemiczne

Pierwsza klasa obejmuje produkty chemiczne, które są przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii, ogrodnictwa i leśnictwa. Ponad to, do tej klasy zaliczamy takie produkty jak: żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym; nawozy do użyźniania gleby; środki do gaszenia ognia; preparaty do hartowania i lutowania metali; substancje chemiczne do konserwowania żywności; substancje garbujące; kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu. Podsumowując, Klasa 1 głównie obejmuje produkty chemiczne związane z przemysłem, pracami badawczymi i rolnictwem. W jej skład wchodzą także wszelkie komponenty związane z powyższymi dziedzinami, np. kompost, nawóz, sól do konserwowania produktów innych niż te przeznaczone do spożycia.

Klasyfikacja Nicejska (1 klasa towarowa). Traktor rozwożący nawóz

Ważne! Do tej klasy nie zaliczamy: żywic naturalnych w stanie surowym (klasa 2), produktów chemicznych przeznaczonych dla nauk medycznych (klasa 5), fungicydów, herbicydów i preparatów do zwalczania szkodników (klasa 5), klejów do materiałów papierniczych lub do celów domowych (klasa 16), soli do konserwowania żywności (klasa 30), ściółek do przykrywania humusu (klasa 31).

Pełną listę produktów, którą możesz zarejestrować w tej klasie znajdziesz tutaj.

Klasyfikacja Nicejska (2 klasa towarowa) – Farby i lakiery

Do drugiej klasy, według Klasyfikacji Nicejskiej zaliczamy farby, pokosty, lakiery, a także środki zapobiegające korozji, jak również te służące do zabezpieczenia drewna. W tej kategorii znajdziemy też zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne. Ta klasa obejmuje również formy proszkowe przeznaczone dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów. Podsumowując, klasa 2 obejmuje głównie farby, barwniki i preparaty zapobiegające korozji. Warto pamiętać, że do tej kategorii należy zaliczyć także lakiery przeznaczone dla przemysłu, rzemiosła i sztuki. Tę klasę należy wybrać również wtedy, kiedy zajmujemy się produkcją lub sprzedażą barwników do odzieży, żywności i napojów.

Klasyfikacja Nicejska (2klasa towarowa). Farby w proszku

Ważne! Do tej klasy nie zaliczamy: nieprzetworzonych żywic syntetycznych (klasa 1), wybielaczy stosowanych przy praniu (klasa 3), barwników kosmetycznych (klasa 3), pojemników z farbami szkolnymi (klasa 16), lakierów i farb izolacyjnych (klasa 17).

Pełną listę produktów, którą możesz zarejestrować w tej klasie znajdziesz tutaj.

Klasyfikacja Nicejska (3 klasa towarowa) – Środki sanitarne

W klasie trzeciej znajdą się takie produkty jak środki wybielające i inne substancje, które wykorzystujemy przy praniu. Do tej grupy zaliczają się także środki do czyszczenia, polerowania, ścierania i szorowania. Warto zainteresować się również tą klasą, jeżeli chcemy produkować lub sprzedawać mydło, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, a także środki do czyszczenia zębów. Podsumowując, klasa 3 obejmuje w szczególności środki czyszczące i toaletowe, np. dezodoranty osobiste.

Klasyfikacja Nicejska (3 klasa towarowa). Perfumy

Ważne! Do tej klasy nie zaliczamy: chemicznych środków do czyszczenia kominów (klasa 1), środków odtłuszczających stosowanych w procesach produkcyjnych (klasa 1), dezodorantów innych niż osobiste (klasa 5), osełek do ostrzenia i kamieni szlifierskich (klasa 8).

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 4) – Smary i paliwa

Do czwartej klasy towarowej zaliczamy oleje przemysłowe i tłuszcze, jak również smary i mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące. Do tej kategorii zaliczymy też paliwo, także te tworzone na bazie spirytusu. Co ciekawe, do takiego zestawienia dodano również materiały oświetleniowej, a także świece i knoty. Podsumowując, klasa 4 obejmuje przede wszystkim oleje przemysłowe, smary, paliwa i materiały oświetleniowe.

Klasyfikacja Nicejska (4 klasa towarowa). Stacja benzynowa

Ważne! Do tej klasy nie zaliczamy pewnych rodzajów olejów przemysłowych i smarów.

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 5) – Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne

W tej klasie znajdziemy produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i środki sanitarne do celów medycznych. Ponadto w tej klasyfikacji mieszczą się substancje dietetyczne o właściwościach leczniczych, żywność dla niemowląt, a także plastry i inne materiały opatrunkowe. Klasa piąta obejmuje swoim obszarem także materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające i te przeznaczone do zwalczania robactwa. Katalog zamykają fungicydy i herbicydy. Podsumowując, klasa 5 obejmuje przede wszystkim produkty farmaceutyczne i środki służące do celów leczniczych. W tej klasie znajdują się także środki sanitarne inne niż toaletowe, dezodoranty inne niż osobiste, a także papierosy nie zawierające tytoniu, przeznaczone do celów osobistych.

Klasyfikacja Nicejska (5 klasa towarowa). Leki

Ważne! Do tej klasy nie zaliczamy: środków sanitarnych będących środkami toaletowymi (klasa 3), dezodorantów osobistych (klasa 3), temblaków (klasa 10).

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 6) – Metale nieszlachetne

Do szóstej klasy zaliczają się przede wszystkim materiały nieszlachetne i ich stopy. W tej kategorii znajdują się również metalowe: materiały budowlane metalowe, przenośne konstrukcje budowlane, materiały do budowy dróg żelaznych. Ponadto klasa 6 obejmuje swoim obszarem przewody nieelektryczne, liny i druty stworzone z metali nieszlachetnych. Pod tym numerem znajdują się także drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe. Co ciekawe producent lub sprzedawca kas pancernych chcący zastrzec swoją nazwę, powinien określić jej ochronę na poziomie 6 klasy towarowej. Podsumowując, do 6 klasy towarowej zaliczają się metale nieszlachetne nie ujęte w innych klasach, a także rudy (kruszce) tych metali.

Klasyfikacja Nicejska (6 klasa towarowa). Materiały budwlane

Ważne! Do tej klasy nie zaliczamy: boksytu, rtęci, antymonu, metali alkalicznych, metali ziem alkalicznych (klasa 1), folii metalowych, form proszkowych dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów (klasa 2).

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 7) – Maszyny i obrabiarki

Do tej klasy kwalifikują się wszelkie narzędzia maszynowe takie, jak maszyny i obrabiarki. Tej klasy poszukiwać będą także przedsiębiorcy zajmujący się produkcją silników, mechanizmów sprzęgania i napędu (nie tych stosowanych w pojazdach lądowych). Wyjątkiem od reguły podkreślonej w poprzednim zdaniu są maszyny rolnicze o napędzie innym niż ręczny, a także inkubatory do jaj. Podsumowując, w siódmej klasie towarowej znajdują się przede wszystkim maszyny, obrabiarki i silniki. Ponad to, do tej kategorii należy zaliczyć części do napędów i silników wszystkich typów, a także elektryczne maszyny i urządzenia czyszczące.

Klasyfikacja Nicejska (7 klasa towarowa). Maszyna rolnicza

Ważne! Do tej klasy nie zaliczamy: niektórych rodzajów maszyn i obrabiarek, narzędzi i przyrządów ręcznych (klasa 8), silników i napędów pojazdów lądowych (klasa 12).

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 8) – Narzędzia i przyrządy ręczne

W klasie nr 8 znajdują się wszelkie narzędzia i przyrządy o napędzie ręcznym, w tym także wyroby nożownicze, łyżki i widelce. W tej kategorii ochronę uzyskuje broń biała i ostrza (np. maszynki do golenia). Podsumowując, klasa 8 zawiera w sobie w szczególności wyroby nożownicze, noże, łyżki i widelce wyprodukowane z metali szlachetnych. Do tego zbioru zalicza się także każda z maszynek do golenia i strzyżenia (nawet elektryczne).

Klasyfikacja Nicejska (8 klasa towarowa). Sztućce

Ważne! Do tej klasy nie zaliczamy: niektórych narzędzi specjalnych, narzędzi i przyrządów napędzanych silnikiem (klasa 7), noży (instrumentów) chirurgicznych (klasa 10), noży do papieru (klasa 16), broni używanych do szermierki (klasa 28).

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 9) – Urządzenia i przyrządy naukowe

Dziewiąta klasa towarowa jest bardzo rozbudowana. W jej skład wchodzą urządzenia i przyrządy:

 • naukowe,
 • żeglarskie,
 • geodezyjne,
 • fotograficzne,
 • kinematograficzne,
 • optyczne,
 • wagowe,
 • pomiarowe,
 • sygnalizacyjne,
 • kontrolne,
 • służące do ratowania życia,
 • służące do celów dydaktycznych

Ponadto w skład klasy nr 9 wchodzą urządzenia i przyrządy służące do:

 • przewodzenia,
 • przełączania,
 • przekształcenia,
 • gromadzenia,
 • sterowania,
 • regulacji energii elektrycznej.

Do tejże kategorii zaliczamy także urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, wszelkie magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, a także automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery i urządzenia do gaszenia ognia. Podsumowując, klasa nr 9 zawiera w szczególności urządzenia i przyrządy do badań naukowych w laboratoriach, a także te służące do sterowania statkami, jak np. urządzenia i przyrządy do pomiaru i przekazywania poleceń, a także:

 • niektóre narzędzia,
 • urządzenia elektrotermiczne (np. lutownice elektryczne, żelazka elektryczne),
 • protraktory (rodzaj przyrządu nawigacyjnego),
 • biurowe dziurkarki kart,
 • urządzenia przeznaczone dla rozrywki do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem,
 • programy komputerowe,
 • oprogramowanie niezależnie od mediów rejestrujących lub środków rozpowszechniania.

Klasyfikacja Nicejska (9 klasa towarowa). Maszyna do gier hazardowych

Ważne! Do tej klasy nie można zaliczyć kuchennych urządzeń elektrotechnicznych, np.:

 • młynków,
 • mikserów do artykułów spożywczych,
 • wyciskaczy soków,
 • elektrycznych młynków do kawy

Ponadto klasa nr 9 nie zawiera urządzeń i przyrządów napędzanych silnikiem elektrycznym, przede wszystkim tych należących do klasy nr 7, jak również elektrycznych maszynek do golenia i do strzyżenia (klasa 8), elektrycznych szczotek do zębów i grzebieni (klasa 21) i urządzeń elektrycznych służących do ogrzewania przestrzeni, ogrzewania płynów, do gotowania, wentylacji itp. (klasa 11). Do kategorii tej nie można zaliczyć także zegarów, zegarków oraz innych urządzeń chronometrycznych, kontrolnych i wzorcowych (klasa 14).

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 10) – Aparatura i instrumenty medyczne

Do tej klasy zaliczają się aparatury i instrumenty medyczne, chirurgiczne, stomatologiczne i weterynaryjne. Ponadto do niniejszej kategorii zaliczyć można także protezy kończyn, oczu, zębów, jak również artykuły ortopedyczne i materiały do zszywania stosowane w chirurgii.

Klasyfikacja Nicejska (10 klasa towarowa). Fotel stomatologiczny

Ważne! Do tej klasy nie można zaliczyć specjalnych mebli do celów medycznych, niektórych gumowych artykułów służących do higieny, a także bandaży ortopedycznych.

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 11) – Urządzenia do oświetlania i ogrzewania

Klasa 11 zawiera w sobie wszelkie urządzenia służące do oświetlania i ogrzewania, jak również te wytwarzające parę. Ponadto w tej klasie znajdziemy urządzenia przeznaczone do gotowania, chłodzenia, suszenia i wentylacji. Kategoria ta obejmuje także wszelkie urządzenia służące do zaopatrywania w wodę, a także instalacje sanitarne.

Podsumowując, do jedenastej klasy towarowej możemy zaliczyć w szczególności:

 • urządzenia klimatyzacyjne,
 • elektryczne lub nieelektryczne wkłady do ocieplania łóżek, termofory, podgrzewacze łóżek,
 • elektrycznie ogrzewane poduszki i koce, nie do celów leczniczych,
 • czajniki elektryczne,
 • elektryczne naczynia do gotowania.
Klasyfikacja nicejska, Klasyfikacja Nicejska – charakterystyka klas towarowych i usługowych

Klimatyzator

Ważne! Należy pamiętać, że w tej kategorii nie znajdują się urządzenia do wytwarzania pary, jeżeli stanowią one części maszyn (te znajdują się w klasie nr 7), jak również odzież ogrzewana elektrycznie (klasa 9).

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 12) – Urządzenia do podróży po lądzie, w powietrzu i na wodzie.

W tej klasie towarowej znajdują się urządzenia, które służą do poruszania się po lądzie, w powietrzu i na wodzie. Do takich możemy zaliczyć w szczególności:

 • silniki do pojazdów lądowych,
 • urządzenia sprzęgające i człony przeniesienia napędu pojazdów lądowych,
 • autokary,
 • błotniki do rowerów,
 • jachty,
 • drzwi do pojazdów,
 • kolejki linowe,
 • poduszkowce.
Klasyfikacja nicejska, Klasyfikacja Nicejska – charakterystyka klas towarowych i usługowych

Silnik samochodowy

Ważne! Do tej klasy nie można zaliczać metalowych materiałów dróg żelaznych (klasa 6), silników, urządzeń sprzęgających i członów przeniesienia napędu, innych niż stosowane w pojazdach lądowych (klasa 7), jak również indywidualnych części silników (te również znajdują się w klasie nr 7). Warto pamiętać, że klasa 12 nie zawiera w sobie wszystkich części pojazdów.

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 13) – Broń palna, amunicja, pociski i materiały wybuchowe

W tej klasie towarowej możemy chronić produkty związane z militariami takimi jak m. in.:

 • strzelby,
 • działa,
 • dynamit,
 • naboje,
 • wyroby pirotechniczne.
Klasyfikacja nicejska, Klasyfikacja Nicejska – charakterystyka klas towarowych i usługowych

Naboje

Ważne! Warto zwrócić uwagę, że w tej klasie nie znajdują się chociażby zapałki. Te znajdziemy w klasie 34.

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 14) – Metale szlachetne i ich stopy

W czternastej klasie towarowej możemy znaleźć przede wszystkim materiały szlachetne i ich stopy. Oprócz tego, do kategorii nr 14 zaliczyć trzeba wyroby z metali szlachetnych, które nie zostały ujęte w innych klasach, a także wszystkie wyroby jubilerskie i kamienie szlachetne. Tutaj także znaleźć można przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne. Warto jednak pamiętać, że klasa nr 14 jest klasą, w której nie znajdują się wszystkie metale szlachetne a jedynie te, których nie ujęto w innych klasach towarowych. W tej klasie towarowej najczęściej chroni się:

 • materiały jubilerskie, takie jak biżuteria sztuczna i biżuteria tworzona z metali i kamieni szlachetnych,
 • zegary i zegarki,
 • spinki do mankietów,
 • szpilki do krawatów.
Klasyfikacja nicejska, Klasyfikacja Nicejska – charakterystyka klas towarowych i usługowych

Zegarek

Ważne! Należy pamiętać, że do tej klasy nie możemy zaliczyć niektórych wyrobów z metali szlachetnych (tych, które zaklasyfikowano zgodnie z funkcją lub ich przeznaczeniem), np.

 • metali w formie folii lub proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów (klasa 2),
 • amalgamatów złota dla stomatologów (klasa 5),
 • sztućców (klasa 8),
 • styków elektrycznych (klasa 9),
 • złotych stalówek (klasa 16),
 • łyżek do herbaty (klasa 21),
 • złotych oraz srebrnych haftów (klasa 26),
 • cygarniczek (klasa 34),
 • dzieł sztuki nie wykonanych z metali szlachetnych, które zostały zaklasyfikowane według rodzaju materiału.

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 15) – Instrumenty muzyczne

Ta klasa towarowa jest dość prosta w interpretacji. W niej znajdują się wszystkie instrumenty muzyczne, a w szczególności pianina mechaniczne i części, z których są zbudowane. Ponadto znaleźć tu możemy szafy grające i wszelkie elektryczne i elektroniczne instrumenty muzyczne (np. keyboard).

Klasyfikacja nicejska, Klasyfikacja Nicejska – charakterystyka klas towarowych i usługowych

Gitara klasyczna

Ważne! Do klasy nr 15 nie zaliczamy aparatów do nagrywania, transmisji, wzmacniania i reprodukcji dźwięku. Te znajdziemy w klasie towarowej nr 9.

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 16) – Papier, karton i wyroby z tych materiałów

W tej klasie znajdują się papier i karton, jak również wszelkie wyroby służące do użycia na papierze lub kartonie lub z nich stworzone. Warto jednak pamiętać, że dotyczy to jedynie tych produktów, które nie zostały ujęte w innych klasach. W tej znajdziemy m. in:

 • druki,
 • materiały introligatorskie,
 • fotografie,
 • materiały biurowe,
 • kleje do celów biurowych i domowych,
 • materiały dla artystów,
 • pędzle do malowania,
 • maszyny do pisania,
 • sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli),
 • materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów),
 • materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach),
 • czcionki drukarskie,
 • matryce drukarskie.

Podsumowując, klasa nr 16 obejmuje papier, wyroby papierowe i artykuły biurowe.

Klasyfikacja nicejska, Klasyfikacja Nicejska – charakterystyka klas towarowych i usługowych

Papier

Ważne! Ta klasa nie zawiera niektórych wyrobów z papieru i tektury, farb (klasa 2) i narzędzi ręcznych dla artystów (np. szpachli, dłut rzeźbiarskich) (klasa 8).

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 17) – Kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika

Do klasy nr 17 zaliczamy przede wszystkim tworzywa takie jak kauczuk, gutaperka, guma, azbest i mika, jak również wyroby z tych materiałów, których nie ujęto w innych klasach towarowych. Ponadto znajdziemy tutaj tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły a także materiały izolacyjne i rury elastyczne niemetalowe.

Klasyfikacja nicejska, Klasyfikacja Nicejska – charakterystyka klas towarowych i usługowych

Taśma izolacyjna

Ważne! Klasa 17 obejmuje głównie materiały do izolacji elektrycznych, cieplnych i akustycznych oraz tworzywa sztuczne stosowane w produkcji, w postaci arkuszy, bloków i w prętów.

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 18) – Skóra i imitacje skóry

Do tej kategorii zaliczyć należy skórę i jej imitację a także wszelkie z tych materiałów, których nie ujęto w innych klasach. Do tej klasy należy zaliczyć w szczególności:

 • skóry zwierzęce,
 • skóry surowe,
 • walizy,
 • torby,
 • parasolki,
 • parasole (duże),
 • laski,
 • bicze,
 • uprzęże,
 • wyroby rymarskie.

Podsumowując, klasa nr 18 obejmuje głównie skórę, jej imitacje, akcesoria podróżne i wyroby rymarskie.

Klasyfikacja nicejska, Klasyfikacja Nicejska – charakterystyka klas towarowych i usługowych

Skórzana torba

Ważne! W tej klasie nie znajduje się odzież, obuwie i nakrycia głowy.

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 19) – Materiały budowlane niemetalowe

Klasa 19 zawiera w sobie głownie materiały budowlane niemetalowe. Ich reprezentantami są m. in.:

 • rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie,
 • asfalt,
 • smoła,
 • bitumy,
 • budynki przenośne niemetalowe,
 • szkło budowlane (np. płytki podłogowe, kafle szklane),
 • szkło granulowane do znakowania dróg,
 • skrzynki pocztowe murowane.
 • pomniki niemetalowe.
Klasyfikacja nicejska, Klasyfikacja Nicejska – charakterystyka klas towarowych i usługowych

Asfalt

Ważne! Ta klasa nie zawiera, w szczególności środków konserwujących i uszczelniających do cementu (te znajdują się w klasie 1) i środków przeciwogniowych (również znajdujących się w klasie nr 1).

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 20) – Meble, lustra, ramki obrazów

W klasie nr 20 znajdziemy przede wszystkim takie produkty, jak meble, lustra i ramki obrazów. W tej kategorii możemy chronić także produkty z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych.

Podsumowując, klasa nr 20 zawiera w szczególności produkty takie jak:

 • meble metalowe,
 • meble kempingowe,
 • materace,
 • materace sprężynowe,
 • poduszki,
 • lusterka,
 • lustra meblowe,
 • lustra łazienkowe,
 • tablice rejestracyjne niemetalowe,
 • skrzynki pocztowe niemetalowe i nie murowane.
Klasyfikacja nicejska, Klasyfikacja Nicejska – charakterystyka klas towarowych i usługowych

Materac, meble i ramki obrazów

Ważne! Należy pamiętać, że ta klasa nie zawiera w sobie takich produktów jak: niektóre specjalne rodzaje luster, które zaklasyfikowano zgodnie z funkcją jaką spełniają lub przeznaczeniem (warto przejrzeć Alfabetyczny Wykaz Towarów), a także specjalnych mebli do wyposażenia laboratoriów (klasa 9) lub do celów medycznych (klasa 10). W klasie dwudziestej nie znajdziemy również bielizny pościelowej (ta znajduje się w klasie 24) i kołder puchowych (również klasa 24).

Pełna lista towarów - klasa 20

Klasyfikacja Nicejska (klasa 21) - pojemniki, przybory kuchenne i przybory gospodarstwa domowego

W klasie 21 znajdziesz przede wszystkim przybory kuchenne i przybory gospodarstwa domowego. Oprócz tego, znajdują się tu również pojemniki, grzebienie, gąbki, pędzle nie służące do malowania, jak również materiały z których są robione. Ponad to klasa towarowa nr 21 obejmuje wełnę (watę) stalową, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (nie stosowane w budownictwie). Tutaj też znajdują się wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach.

Podsumowując, klasa nr 21 obejmuje w szczególności:

 • przybory i pojemniki używane w gospodarstwie domowym i w kuchni, np.:
  • wiadra i rondle żelazne, aluminiowe, z tworzyw sztucznych i innych materiałów,
  • małe, ręczne narzędzia do siekania, mielenia, wyciskania i podobne;
 • gasidła do świec
 • elektryczne grzebienie;
 • elektryczne szczotki do zębów;
 • suszarki do naczyń i stojaki do karafek.

Klasyfikacja Nicejska (21 klasa towarowa). Przybory kuchenne

Ważne! Pamiętaj, że w klasie tej nie znajdziesz niektórych wyrobów ze szkła, porcelany i wyrobów ceramicznych (zerknij na Alfabetyczny Wykaz Towarów), środków czyszczących, mydeł i podobnych (klasa 3), małych urządzeń do siekania, mielenia, wyciskania i podobnych, napędzanych elektrycznie (klasa 7), brzytew, maszynek do golenia, maszynek do strzyżenia (przyrządów ręcznych), metalowych przyborów do manicure i pedicure (klasa 8), elektrycznych naczyń kuchennych do gotowania (klasa 11), luster toaletowych (klasa 20).

Klasyfikacja Nicejska (klasa 22) - liny, sznury, sieci, namioty, brezenty i żagle

Klasa nr 22 zawiera w sobie takie przedmioty jak liny, sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty i żagle.  Znajdziesz tutaj również torby i torebki nie ujęte w innych klasach, jak również materiały na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych). W tej klasie możesz także chronić nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze.

Podsumowując, klasa nr 22 obejmuje głównie:

 • liny i produkty przemysłu żeglarskiego,
 • materiały na obicia i do wypełniania,
 • nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze.

Klasyfikacja Nicejska (22 klasa towarowa). Namiot

Ważne! W tej klasie nie uwzględnia się sznurów i szpagatów stworzonych z włókien naturalnych i sztucznych, jak również tych z papieru i tworzyw sztucznych. W klasie nr 22 nie znajdziesz także niektórych rodzajów sieci, toreb i torebek, jak również strun do instrumentów muzycznych (klasa 15).

Klasyfikacja Nicejska (klasa 23) - przędza i nici do włókiennictwa

Klasa nr 23 zawiera w sobie takie przedmioty jak przędza i nici do włókiennictwa.  Znajdziesz tutaj również m. in. wełnę uprzędzoną i włókna szklane przeznaczone do celów włókienniczych.

Klasyfikacja Nicejska (23 klasa towarowa) - przędza i nici

Ta klasa towarowa jest dość konkretna. Znajdziesz tutaj jedynie przędzę i nicy stworzone z różnorodnych materiałów.

Klasyfikacja Nicejska (klasa 24) - wyroby włókiennicze i narzuty na łóżka

W klasie nr 24 znajdziesz przede wszystkim wyroby włókiennicze, których nie ujęto w innych klasach. W tej klasie możesz również zarejestrować swój znak towarowy chroniący narzuty na łóżka, obrusy i bieliznę pościelową z papieru.

Klasyfikacja Nicejska (24 klasa towarowa) - narzuta

Ważne! W tej klasie nie uwzględnia się niektórych szczególnych wyrobów włókienniczych, elektrycznie ogrzewanych koców do celów leczniczych (klasa 10) i tych nie przeznaczonych do celów leczniczych (klasa 11), jak również papierowych obrusów (klasa 16) i derek dla koni (klasa 18).

Klasyfikacja Nicejska (klasa 25) - Odzież, obuwie, nakrycia głowy

O tej klasie ciężko się rozpisać, ponieważ sam opis zawiera wszelkie odpowiedzi. To własnie w tej klasie zarejestrujesz wszelką odzież, obuwie i nakrycia głowy. Oczywiście są pewne wyjątki, dlatego warto sprawdzić w alfabetycznym wykazie towarów, który znajdziesz pod linkiem (kliknij w śródtytuł).

Klasyfikacja Nicejska (25 klasa towarowa) - buty

Klasyfikacja Nicejska (klasa 26) - Koronki, hafty, wstążki i sploty

W klasie nr 26 znajdziesz przede wszystkim koronki, hafty, wstążki i sploty. Oprócz tego zarejestrujesz tutaj guziki, haftki, szpilki i igły, jak również sztuczne kwiaty i zamki błyskawiczne.

Klasyfikacja Nicejska (26 klasa towarowa) - zamek błyskawiczny

Ważne! W tej klasie nie uwzględnia się niektórych szczególnych rodzajów haczyków i igieł, jak również przędzy i nici dla włókiennictwa (klasa 23).

Klasyfikacja Nicejska (klasa 27) - Dywany, chodniki, maty i słomianki

Do klasy 27 zaczają się przede wszystkim dywany, chodniki, maty i słomianki. Tutaj znajdziesz również linoleum i inne materiały służące do pokrywania podłóg jak również draperie nietekstylne. Podsumowując, klasa 27 obejmuje głównie produkty przeznaczone do wykończenia ścian i podłóg.

Klasyfikacja Nicejska (klasa 28) - Gry, zabawki i artykuły sportowe

W klasie nr 28 znajdują się takie produkty, jak gry i zabawki, Ponadto znajdziesz tutaj także artykuły sportowe i gimnastyczne, których nie ujęto w innych klasach. Co ciekawe, do tej klasy zaliczają się także ozdoby choinkowe i sprzęt wędkarski.

 

Ważne! Do tej klasy nie zaliczaj świeczek na choinkę (klasa 4), sprzętu do nurkowania (klasa 9), gier telewizyjnych do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem (klasa 9), elektrycznych lampek na choinkę (klasa 11), sieci rybackich (klasa 22), odzieży gimnastycznej i sportowej (klasa 25), cukierków i wyrobów czekoladowych na choinkę (klasa 30).

 

 

Klasyfikacja Nicejska (klasa 35) - Reklama i prace biurowe

Klasa nr 35 dotyczy usług świadczonych przez osoby lub instytucje, których celem jest przede wszystkim:

 • pomoc w prowadzeniu lub zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi,
 • pomoc w zarządzaniu w zakresie działalności gospodarczej lub handlowej przedsiębiorstw przemysłowych,
 • odpowiedzialność za reklamę, łączność z odbiorcami,
 • odpowiedzialność za zapowiedzi lub ogłoszenia za pośrednictwem wszelkich środków przekazu.

Zgodnie z tym, w klasie usługowej nr 35 rejestrują się w szczególności podmioty oferujące umożliwienie konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach. Takie usługi mogą być świadczone przez sklepy detaliczne i hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy. Oprócz tego powyższą klasę towarową powinni wybrać przedsiębiorcy, którzy oferują usługi polegające na rejestracji, transkrypcji, tworzeniu, kompilacji, lub systematyzacji informacji pisemnej lub w inny sposób zapisanej, jak również kompilacji danych matematycznych lub statystycznych.

Ostatnim z najważniejszych podmiotów mogących zainteresować się rejestracją swoich usług są te świadczące usługi agencji reklamowych oraz usługi takie jak:

 • dystrybucja prospektów,
 • dystrybucja próbek

bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty. Klasa ta może odnosić się do reklamy połączonej z innymi usługami, takimi jak pożyczki bankowe lub reklama radiowa.

Klasyfikacja Nicejska (35 klasa usługowa - reklama w internecie

Ważne! W tej klasie nie uwzględnia się usług takich, jak:

 • oceny i opinie specjalistów nie odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu działalności przedsiębiorstw handlowych lub przemysłowych,
 • zarządzanie sprawami takich przedsiębiorstw.

Pełna lista usług - klasa 35

Klasyfikacja Nicejska (klasa 39) - Transport i organizowanie podróży

Klasa nr 39 dotyczy usług świadczonych przez osoby lub instytucje, których celem jest przede wszystkim:

 • transport ludzi lub towarów z miejsca na miejsce (koleją, drogą, wodą, powietrzem lub rurociągiem),
 • niezbędne usługi ściśle związane z danym transportem,
 • gromadzenie towarów w magazynach lub innych budynkach w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieżą.

Zgodnie z tym, w klasie usługowej nr 39 rejestrują się w szczególności podmioty oferujące usługi związane z:

 • świadczeniem na przez spółki eksploatujących stacje, mosty, promy (drogi kolejowe) lub podobne,
 • wynajmem środków transportu;
 • holowaniem morskim, rozładunkiem, funkcjonowaniem portów i nabrzeży,
 • ratowaniem zatopionych statków i wraków morskich oraz ich ładunków;
 • funkcjonowaniem portów lotniczych;
 • pakowaniem towarów przed wysyłką;
 • informacją dotyczącą podróży lub transportu towarów przez biura pośrednictwa i agencje turystyczne,
 • informacją o taryfach, rozkładach jazdy i sposobach transportu;
 • kontrolą pojazdów lub towarów przed transportem.

Klasyfikacja Nicejska (39 klasa usługowa - autobus

Ważne! W tej klasie nie uwzględnia się usług związanych z:

 • reklamą przedsiębiorstw transportowych, jak np. dystrybucji prospektów lub reklamy radiowej (klasa 35),
 • emisją czeków podróżnych lub akredytyw przez biura pośrednictwa lub agencje turystyczne (klasa 36),
 • ubezpieczeniem (handlowym, od ognia lub na życie)w czasie transportu ludzi lub towarów (klasa 36),
 • konserwacją i naprawami pojazdów lub innych obiektów związanych z transportem ludzi lub towarów (klasa 37)
 • rezerwacją pokoi w hotelach przez biura podróży lub biura pośrednictwa (klasa 43).

Pełna lista usług - klasa 39

chevron-down
Copy link