Klasyfikacja Nicejska – charakterystyka klas towarowych i usługowych

22 października 2019
/

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług (zwana dalej „Klasyfikacją Nicejską”), służąca do rejestracji znaków towarowych, została zatwierdzona na Międzynarodowej Konferencji w Nicei (Porozumienie Nicejskie) 15 czerwca 1957 r. Pierwszej rewizji tekstu dokonano w Sztokholmie 14 lipca 1967 r. (Porozumienie Sztokholmskie), drugiej zaś w Genewie 13 maja 1977 r. (Porozumienie Genewskie), zmienionej w 1979 r.

Urząd Patentowy RP - rys historyczny Klasyfikacji Nicejskiej


Czym jest Klasyfikacja Nicejska?

Kraje, które uczestniczą w Porozumieniu Nicejskim tworzą, w ramach Konwencji Paryskiej unię w zakresie ochrony własności przemysłowej. Z tego powodu każdy z członków jest przygotowany do rejestracji znaków towarowych według tej klasyfikacji. Jest to ogromna zaleta wspomnianej klasyfikacji, ponieważ każdy kraj będący wspomnianym członkiem ma obowiązek, przy rejestrowaniu znaku towarowego zastosować Klasyfikację Nicejską. Jest to więc system podstawowy lub w najmniej optymistycznym wariancie system pomocniczy dla większości krajów na świecie.

Ciekawostka! Klasyfikacja Nicejska jest stosowana w Porozumieniu Madryckim, dotyczącym międzynarodowej rejestracji znaków towarowych, a także w Protokóle do Porozumienia Madryckiego. Używają jej także:

 • kraje członkowskie Afrykańskiej Organizacji Własności Intelektualnej (OAPI),
 • kraje członkowskie Afrykańskiej Regionalnej Organizacji Własności Intelektualnej (ARIPO),
 • Biura Znaków Towarowych Benelux (BBM),
 • Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Każda z opisanych poniżej klas zawiera zestaw terminów, których celem jest lepsze zdefiniowanie towarów lub usług chronionych zgłoszeniem znaku towarowego w Unii Europejskiej. Bardzo ważne jest, by przy określaniu towarów i usług zgłoszonych do ochrony wykorzystać odpowiedni termin z Klasyfikacji Nicejskiej. Pomoże to uniknąć opóźnień w procedurze rejestracji spowodowanych koniecznością tłumaczenia zgłoszonych terminów. Korzystanie z poniższych terminów poprawi możliwości przeszukiwania baz danych ze znakami towarowymi Unii Europejskiej i w efekcie zapewni większą przejrzystość.

Przeczytaj również:
Czym jest klasa towarowa i klasa usługowa?

Ważne! Warto korzystać z interaktywnego narzędzia TMclass, które służy do przeglądania towarów i usług znajdujących się na liście Klasyfikacji Nicejskiej. Program jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE oraz w językach: chińskim, japońskim, koreańskim, rosyjskim i tureckim.

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 1) – Produkty chemiczne

Pierwsza klasa obejmuje produkty chemiczne, które są przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii, ogrodnictwa i leśnictwa. Ponad to, do tej klasy zaliczamy takie produkty jak: żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym; nawozy do użyźniania gleby; środki do gaszenia ognia; preparaty do hartowania i lutowania metali; substancje chemiczne do konserwowania żywności; substancje garbujące; kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu.

Podsumowując, Klasa 1 głównie obejmuje produkty chemiczne związane z przemysłem, pracami badawczymi i rolnictwem. W jej skład wchodzą także wszelkie komponenty związane z powyższymi dziedzinami, np. kompost, nawóz, sól do konserwowania produktów innych niż te przeznaczone do spożycia.

Klasyfikacja Nicejska - 1 klasa towarowa (na zdjęciu: traktor rozwożący nawóz)
Traktor rozwożący nawóz

Ważne! Do tej klasy nie zaliczamy: żywic naturalnych w stanie surowym (klasa 2), produktów chemicznych przeznaczonych dla nauk medycznych (klasa 5), fungicydów, herbicydów i preparatów do zwalczania szkodników (klasa 5), klejów do materiałów papierniczych lub do celów domowych (klasa 16), soli do konserwowania żywności (klasa 30), ściółek do przykrywania humusu (klasa 31).

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 2) – Farby i lakiery

Do drugiej klasy, według Klasyfikacji Nicejskiej zaliczamy farby, pokosty, lakiery, a także środki zapobiegające korozji, jak również te służące do zabezpieczenia drewna. W tej kategorii znajdziemy też zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne. Ta klasa obejmuje również formy proszkowe przeznaczone dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów.

Podsumowując, klasa 2 obejmuje głównie farby, barwniki i preparaty zapobiegające korozji. Warto pamiętać, że do tej kategorii należy zaliczyć także lakiery przeznaczone dla przemysłu, rzemiosła i sztuki. Tę klasę należy wybrać również wtedy, kiedy zajmujemy się produkcją lub sprzedażą barwników do odzieży, żywności i napojów.

Klasyfikacja Nicejska - 2 klasa towarowa (na zdjęciu: farba w proszku)
Farba w proszku

Ważne! Do tej klasy nie zaliczamy: nieprzetworzonych żywic syntetycznych (klasa 1), wybielaczy stosowanych przy praniu (klasa 3), barwników kosmetycznych (klasa 3), pojemników z farbami szkolnymi (klasa 16), lakierów i farb izolacyjnych (klasa 17).

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 3) – Środki sanitarne

W klasie trzeciej znajdą się takie produkty jak środki wybielające i inne substancje, które wykorzystujemy przy praniu. Do tej grupy zaliczają się także środki do czyszczenia, polerowania, ścierania i szorowania. Warto zainteresować się również tą klasą, jeżeli chcemy produkować lub sprzedawać mydło, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, a także środki do czyszczenia zębów.

Podsumowując, klasa 3 obejmuje w szczególności środki czyszczące i toaletowe, np. dezodoranty osobiste.

Klasyfikacja Nicejska - 3 klasa towarowa (na zdjęciu: perfumy)
Perfumy

Ważne! Do tej klasy nie zaliczamy: chemicznych środków do czyszczenia kominów (klasa 1), środków odtłuszczających stosowanych w procesach produkcyjnych (klasa 1), dezodorantów innych niż osobiste (klasa 5), osełek do ostrzenia i kamieni szlifierskich (klasa 8).

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 4) – Smary i paliwa

Do czwartej klasy towarowej zaliczamy oleje przemysłowe i tłuszcze, jak również smary i mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące. Do tej kategorii zaliczymy też paliwo, także te tworzone na bazie spirytusu. Co ciekawe, do takiego zestawienia dodano również materiały oświetleniowej, a także świece i knoty.

Podsumowując, klasa 4 obejmuje przede wszystkim oleje przemysłowe, smary, paliwa i materiały oświetleniowe.

Klasyfikacja Nicejska - 4 klasa towarowa (na zdjęciu: stacja benzynowa)
Stacja benzynowa

Zobacz również:

Ważne! Do tej klasy nie zaliczamy pewnych rodzajów olejów przemysłowych i smarów.

Alfabetyczny Wykaz Towarów dla Klasyfikacji Nicejskiej

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 5) – Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne

W tej klasie znajdziemy produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i środki sanitarne do celów medycznych. Ponadto w tej klasyfikacji mieszczą się substancje dietetyczne o właściwościach leczniczych, żywność dla niemowląt, a także plastry i inne materiały opatrunkowe. Klasa piąta obejmuje swoim obszarem także materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające i te przeznaczone do zwalczania robactwa. Katalog zamykają fungicydy i herbicydy.

Podsumowując, klasa 5 obejmuje przede wszystkim produkty farmaceutyczne i środki służące do celów leczniczych. W tej klasie znajdują się także środki sanitarne inne niż toaletowe, dezodoranty inne niż osobiste, a także papierosy nie zawierające tytoniu, przeznaczone do celów osobistych.

Klasyfikacja Nicejska - 5 klasa towarowa (na zdjęciu: leki)
Leki

Ważne! Do tej klasy nie zaliczamy: środków sanitarnych będących środkami toaletowymi (klasa 3), dezodorantów osobistych (klasa 3), temblaków (klasa 10).

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 6) – Metale nieszlachetne

Do szóstej klasy zaliczają się przede wszystkim materiały nieszlachetne i ich stopy. W tej kategorii znajdują się również metalowe: materiały budowlane metalowe, przenośne konstrukcje budowlane, materiały do budowy dróg żelaznych. Ponadto klasa 6 obejmuje swoim obszarem przewody nieelektryczne, liny i druty stworzone z metali nieszlachetnych. Pod tym numerem znajdują się także drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe. Co ciekawe producent lub sprzedawca kas pancernych chcący zastrzec swoją nazwę, powinien określić jej ochronę na poziomie 6 klasy towarowej.

Podsumowując, do 6 klasy towarowej zaliczają się metale nieszlachetne nie ujęte w innych klasach, a także rudy (kruszce) tych metali.

Klasyfikacja Nicejska - klasa 6 towarowa (na zdjęciu: materiały budowlane)
Śruby

Ważne! Do tej klasy nie zaliczamy: boksytu, rtęci, antymonu, metali alkalicznych, metali ziem alkalicznych (klasa 1), folii metalowych, form proszkowych dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów (klasa 2).

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 7) – Maszyny i obrabiarki

Do tej klasy kwalifikują się wszelkie narzędzia maszynowe takie, jak maszyny i obrabiarki. Tej klasy poszukiwać będą także przedsiębiorcy zajmujący się produkcją silników, mechanizmów sprzęgania i napędu (nie tych stosowanych w pojazdach lądowych). Wyjątkiem od reguły podkreślonej w poprzednim zdaniu są maszyny rolnicze o napędzie innym niż ręczny, a także inkubatory do jaj.

Podsumowując, w siódmej klasie towarowej znajdują się przede wszystkim maszyny, obrabiarki i silniki. Ponad to, do tej kategorii należy zaliczyć części do napędów i silników wszystkich typów, a także elektryczne maszyny i urządzenia czyszczące.

Klasyfikacja Nicejska - 7 klasa towarowa (na zdjęciu: ciągnik z maszyną rolniczą)
Ciągnik z maszyną rolniczą

Ważne! Do tej klasy nie zaliczamy: niektórych rodzajów maszyn i obrabiarek, narzędzi i przyrządów ręcznych (klasa 8), silników i napędów pojazdów lądowych (klasa 12).

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 8) – Narzędzia i przyrządy ręczne

W klasie nr 8 znajdują się wszelkie narzędzia i przyrządy o napędzie ręcznym, w tym także wyroby nożownicze, łyżki i widelce. W tej kategorii ochronę uzyskuje broń biała i ostrza (np. maszynki do golenia).

Podsumowując, klasa 8 zawiera w sobie w szczególności wyroby nożownicze, noże, łyżki i widelce wyprodukowane z metali szlachetnych. Do tego zbioru zalicza się także każda z maszynek do golenia i strzyżenia (nawet elektryczne).

Klasyfikacja Nicejska - klasa nr 8 (na zdjęciu: sztućce - nóż, łyżka i widelec)
Sztućce

Ważne! Do tej klasy nie zaliczamy: niektórych narzędzi specjalnych, narzędzi i przyrządów napędzanych silnikiem (klasa 7), noży (instrumentów) chirurgicznych (klasa 10), noży do papieru (klasa 16), broni używanych do szermierki (klasa 28).

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 9) – Urządzenia i przyrządy naukowe

Dziewiąta klasa towarowa jest bardzo rozbudowana. W jej skład wchodzą urządzenia i przyrządy:

 • naukowe,
 • żeglarskie,
 • geodezyjne,
 • fotograficzne,
 • kinematograficzne,
 • optyczne,
 • wagowe,
 • pomiarowe,
 • sygnalizacyjne,
 • kontrolne,
 • służące do ratowania życia,
 • służące do celów dydaktycznych

Ponadto w skład klasy nr 9 wchodzą urządzenia i przyrządy służące do:

 • przewodzenia,
 • przełączania,
 • przekształcenia,
 • gromadzenia,
 • sterowania,
 • regulacji energii elektrycznej.

Do tejże kategorii zaliczamy także urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, wszelkie magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, a także automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery i urządzenia do gaszenia ognia.

Podsumowując, klasa nr 9 zawiera w szczególności urządzenia i przyrządy do badań naukowych w laboratoriach, a także te służące do sterowania statkami, jak np. urządzenia i przyrządy do pomiaru i przekazywania poleceń, a także:

 • niektóre narzędzia,
 • urządzenia elektrotermiczne (np. lutownice elektryczne, żelazka elektryczne),
 • protraktory (rodzaj przyrządu nawigacyjnego),
 • biurowe dziurkarki kart,
 • urządzenia przeznaczone dla rozrywki do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem,
 • programy komputerowe,
 • oprogramowanie niezależnie od mediów rejestrujących lub środków rozpowszechniania.
Klasyfikacja Nicejska - klasa nr 9 (na zdjęciu: maszyna do gier hazardowych)
Maszyna do gier

Ważne! Do tej klasy nie można zaliczyć kuchennych urządzeń elektrotechnicznych, np.:

 • młynków,
 • mikserów do artykułów spożywczych,
 • wyciskaczy soków,
 • elektrycznych młynków do kawy

Ponadto klasa nr 9 nie zawiera urządzeń i przyrządów napędzanych silnikiem elektrycznym, przede wszystkim tych należących do klasy nr 7, jak również elektrycznych maszynek do golenia i do strzyżenia (klasa 8), elektrycznych szczotek do zębów i grzebieni (klasa 21) i urządzeń elektrycznych służących do ogrzewania przestrzeni, ogrzewania płynów, do gotowania, wentylacji itp. (klasa 11). Do kategorii tej nie można zaliczyć także zegarów, zegarków oraz innych urządzeń chronometrycznych, kontrolnych i wzorcowych (klasa 14).

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 10) – Aparatura i instrumenty medyczne

Do tej klasy zaliczają się aparatury i instrumenty medyczne, chirurgiczne, stomatologiczne i weterynaryjne. Ponadto do niniejszej kategorii zaliczyć można także protezy kończyn, oczu, zębów, jak również artykuły ortopedyczne i materiały do zszywania stosowane w chirurgii.

Klasyfikacja Nicejska - klasa nr 10 (na zdjęciu: fotel stomatologiczny i przyrządy dentystyczne)
Fotel stomatologiczny

Ważne! Do tej klasy nie można zaliczyć specjalnych mebli do celów medycznych, niektórych gumowych artykułów służących do higieny, a także bandaży ortopedycznych.

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 11) – Urządzenia do oświetlania i ogrzewania

Klasa 11 zawiera w sobie wszelkie urządzenia służące do oświetlania i ogrzewania, jak również te wytwarzające parę. Ponadto w tej klasie znajdziemy urządzenia przeznaczone do gotowania, chłodzenia, suszenia i wentylacji. Kategoria ta obejmuje także wszelkie urządzenia służące do zaopatrywania w wodę, a także instalacje sanitarne.

Podsumowując, do jedenastej klasy towarowej możemy zaliczyć w szczególności:

 • urządzenia klimatyzacyjne,
 • elektryczne lub nieelektryczne wkłady do ocieplania łóżek, termofory, podgrzewacze łóżek,
 • elektrycznie ogrzewane poduszki i koce, nie do celów leczniczych,
 • czajniki elektryczne,
 • elektryczne naczynia do gotowania.

Klimatyzator

Ważne! Należy pamiętać, że w tej kategorii nie znajdują się urządzenia do wytwarzania pary, jeżeli stanowią one części maszyn (te znajdują się w klasie nr 7), jak również odzież ogrzewana elektrycznie (klasa 9).

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 12) – Urządzenia do podróży po lądzie, w powietrzu i na wodzie.

W tej klasie towarowej znajdują się urządzenia, które służą do poruszania się po lądzie, w powietrzu i na wodzie. Do takich możemy zaliczyć w szczególności:

 • silniki do pojazdów lądowych,
 • urządzenia sprzęgające i człony przeniesienia napędu pojazdów lądowych,
 • autokary,
 • błotniki do rowerów,
 • jachty,
 • drzwi do pojazdów,
 • kolejki linowe,
 • poduszkowce.

Silnik samochodowy

Ważne! Do tej klasy nie można zaliczać metalowych materiałów dróg żelaznych (klasa 6), silników, urządzeń sprzęgających i członów przeniesienia napędu, innych niż stosowane w pojazdach lądowych (klasa 7), jak również indywidualnych części silników (te również znajdują się w klasie nr 7). Warto pamiętać, że klasa 12 nie zawiera w sobie wszystkich części pojazdów (warto przejrzeć Alfabetyczny Wykaz Towarów).

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 13) – Broń palna, amunicja, pociski i materiały wybuchowe

W tej klasie towarowej możemy chronić produkty związane z militariami takimi jak m. in.:

 • strzelby,
 • działa,
 • dynamit,
 • naboje,
 • wyroby pirotechniczne.

Naboje

Ważne! Warto zwrócić uwagę, że w tej klasie nie znajdują się chociażby zapałki. Te znajdziemy w klasie 34.

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 14) – Metale szlachetne i ich stopy

W czternastej klasie towarowej możemy znaleźć przede wszystkim materiały szlachetne i ich stopy. Oprócz tego, do kategorii nr 14 zaliczyć trzeba wyroby z metali szlachetnych, które nie zostały ujęte w innych klasach, a także wszystkie wyroby jubilerskie i kamienie szlachetne. Tutaj także znaleźć można przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne. Warto jednak pamiętać, że klasa nr 14 jest klasą, w której nie znajdują się wszystkie metale szlachetne a jedynie te, których nie ujęto w innych klasach towarowych. W tej klasie towarowej najczęściej chroni się:

 • materiały jubilerskie, takie jak biżuteria sztuczna i biżuteria tworzona z metali i kamieni szlachetnych,
 • zegary i zegarki,
 • spinki do mankietów,
 • szpilki do krawatów.

Zegarek

Ważne! Należy pamiętać, że do tej klasy nie możemy zaliczyć niektórych wyrobów z metali szlachetnych (tych, które zaklasyfikowano zgodnie z funkcją lub ich przeznaczeniem), np.

 • metali w formie folii lub proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów (klasa nr 2),
 • amalgamatów złota dla stomatologów (klasa nr 5),
 • sztućców (klasa nr 8),
 • styków elektrycznych (klasa nr 9),
 • złotych stalówek (klasa nr 16),
 • łyżek do herbaty (klasa nr 21),
 • złotych oraz srebrnych haftów (klasa nr 26),
 • cygarniczek (klasa nr 34),
 • dzieł sztuki nie z metali szlachetnych, które zostały zaklasyfikowane według rodzaju materiału.

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 15) – Instrumenty muzyczne

Ta klasa towarowa jest dość prosta w interpretacji. W niej znajdują się wszystkie instrumenty muzyczne, a w szczególności pianina mechaniczne i części, z których są zbudowane. Ponadto znaleźć tu możemy szafy grające i wszelkie elektryczne i elektroniczne instrumenty muzyczne (np. keyboard).

Gitara klasyczna

Ważne! Do klasy nr 15 nie zaliczamy aparatów do nagrywania, transmisji, wzmacniania i reprodukcji dźwięku. Te znajdziemy w klasie towarowej nr 9.

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 16) – Papier, karton i wyroby z tych materiałów

W tej klasie znajdują się papier i karton, jak również wszelkie wyroby służące do użycia na papierze lub kartonie lub z nich stworzone. Warto jednak pamiętać, że dotyczy to jedynie tych produktów, które nie zostały ujęte w innych klasach. W tej znajdziemy m. in:

 • druki,
 • materiały introligatorskie,
 • fotografie,
 • materiały biurowe,
 • kleje do celów biurowych i domowych,
 • materiały dla artystów,
 • pędzle do malowania,
 • maszyny do pisania,
 • sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli),
 • materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów),
 • materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach),
 • czcionki drukarskie,
 • matryce drukarskie.

Podsumowując, klasa nr 16 obejmuje papier, wyroby papierowe i artykuły biurowe.

Papier

Ważne! Ta klasa nie zawiera niektórych wyrobów z papieru i tektury (warto skorzystać z Alfabetycznego Wykazu Towarów), farb (klasa nr 2) i narzędzi ręcznych dla artystów (np. szpachli, dłut rzeźbiarskich) (klasa nr 8).

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 17) – Kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika

Do klasy nr 17 zaliczamy przede wszystkim tworzywa takie jak kauczuk, gutaperka, guma, azbest i mika, jak również wyroby z tych materiałów, których nie ujęto w innych klasach towarowych. Ponadto znajdziemy tutaj tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły a także materiały izolacyjne i rury elastyczne niemetalowe.

Taśma izolacyjna

Ważne! Klasa 17 obejmuje głównie materiały do izolacji elektrycznych, cieplnych i akustycznych oraz tworzywa sztuczne stosowane w produkcji, w postaci arkuszy, bloków i w prętów.

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 18) – Skóra i imitacje skóry

Do tej kategorii zaliczyć należy skórę i jej imitację a także wszelkie z tych materiałów, których nie ujęto w innych klasach. Do tej klasy należy zaliczyć w szczególności:

 • skóry zwierzęce,
 • skóry surowe,
 • walizy,
 • torby,
 • parasolki,
 • parasole (duże),
 • laski,
 • bicze,
 • uprzęże,
 • wyroby rymarskie.

Podsumowując, klasa nr 18 obejmuje głównie skórę, jej imitacje, akcesoria podróżne i wyroby rymarskie.

Skórzana torba

Ważne! W tej klasie nie znajduje się odzież, obuwie i nakrycia głowy.

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 19) – Materiały budowlane niemetalowe

Klasa 19 zawiera w sobie głownie materiały budowlane niemetalowe. Ich reprezentantami są m. in.:

 • rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie,
 • asfalt,
 • smoła,
 • bitumy,
 • budynki przenośne niemetalowe,
 • szkło budowlane (np. płytki podłogowe, kafle szklane),
 • szkło granulowane do znakowania dróg,
 • skrzynki pocztowe murowane.
 • pomniki niemetalowe.

Asfalt

Ważne! Ta klasa nie zawiera, w szczególności środków konserwujących i uszczelniających do cementu (te znajdują się w klasie 1) i środków przeciwogniowych (również znajdujących się w klasie nr 1).

Klasyfikacja Nicejska (Klasa 20) – Meble, lustra, ramki obrazów

W klasie nr 20 znajdziemy przede wszystkim takie produkty, jak meble, lustra i ramki obrazów. W tej kategorii możemy chronić także produkty z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych.

Podsumowując, klasa nr 20 zawiera w szczególności produkty takie jak:

 • meble metalowe,
 • meble kempingowe,
 • materace,
 • materace sprężynowe,
 • poduszki,
 • lusterka,
 • lustra meblowe,
 • lustra łazienkowe,
 • tablice rejestracyjne niemetalowe,
 • skrzynki pocztowe niemetalowe i nie murowane.

Materac, meble i ramki obrazów

Ważne! Należy pamiętać, że ta klasa nie zawiera w sobie takich produktów jak: niektóre specjalne rodzaje luster, które zaklasyfikowano zgodnie z funkcją jaką spełniają lub przeznaczeniem (warto przejrzeć Alfabetyczny Wykaz Towarów), a także specjalnych mebli do wyposażenia laboratoriów (klasa 9) lub do celów medycznych (klasa 10). W klasie dwudziestej nie znajdziemy również bielizny pościelowej (ta znajduje się w klasie nr 24) i kołder puchowych (również klasa nr 24 ).