Klin podatkowy - jak obliczyć?

7 stycznia 2019
hello world!

Klin podatkowy ma dwa ujęcia - procentowe i kwotowe. Procentowe ujęcie można definiować jako relację obciążeń do wszystkich kosztów pracy. Ujęcie kwotowe odnosi się natomiast do sumy obciążeń składki na ubezpieczenia zdrowotne, chorobowe oraz podatek dochodowy, koszty ponoszone przez pracodawcę.

Składki ponoszone przez pracodawcę:

 • składka emerytalna 9,76%,
 • rentowa 6,5%,
 • wypadkowa 1,8%,
 • fundusz pracy 2,45%,
 • fundusz gwarancyjny świadczeń pracowniczych 0,1%.

Suma: 18,19%

Składki ponoszone przez pracownika:

 • składka emerytalna 9,76%,
 • rentowa 1,5%,
 • chorobowa 2,45%.

Suma: 13,71%

Jak obliczyć klin podatkowy?

Przy obliczaniu klina podatkowego dochód pracownika pomniejszamy o koszty uzyskania przychodów, kwotę podatku (po odjęciu kwoty obniżki podatku) i kwotę na składkę zdrowotną płaconą przez pracownika. Następnie ustalamy dochód netto, który zarabia pracownik. Kolejnym krokiem jest obliczenie kosztów, jakie ponosi pracodawca za zatrudnienie pracownika.

Klin podatkowy - dwa ujęcia

Klin podatkowy w ujęciu kwotowym to składki ZUS płacone przez pracodawcę, pracownika, podatek dochodowy, składki zdrowotne z podatku, jak i dochodu pracownika.

W ujęciu procentowym z kolei wszystkie obciążenia są dzielone przez koszty ponoszone przez pracodawcę.

Liczenie klina podatkowego na podstawie 2017 roku

Przeciętne wynagrodzenie: 4 263,00 zł

Składki:

 1. Pracodawca
 • Emerytalna : 9,76% - 416,07 zł
 • Rentowa: 6,5% - 277,01 zł
 • Wypadkowa 1,8% - 76,73 zł
 • FP 2,45% - 104,44 zł
 • FGŚP 0,1% - 4,26 zł

Suma składek zatrudniającego pracownika: 878,51 zł

 1. Pracownik
 • Emerytalna: 9,76% - 416,07 zł
 • Rentowa: 1,5% - 63,95 zł
 • Chorobowa: 2,45% - 104,44 zł

Kwota składek ubezpieczenia społecznego pracownika: 584,46 zł

Dochód po odliczeniu składek ubezpieczenia społecznego: 3 678,54

Zdrowotna 9%: 331,07 zł ( od kwoty brutto: 584,46 zł)

Dochód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu pracownika mieszkającego w miejscowości pracy: 3 678,54 – 111,25 = 3 567,29 = 3 567,00

Kwota podatku po odjęciu ustawowej kwoty obniżki podatku: 18% x 3 567 – 46,43 = 595,72 zł

Kwota składki zdrowotnej płacona przez pracownika z jego dochodu: 1,25% x 3 678,54 = 45,98 zł

Ustalenie dochodu pracownika netto: dochód brutto – (składki na ZUS płacone przez pracownika + zaliczka na podatek + składka zdrowotna opłacona z podatku i dochodu)

4 263,00 – ( 584,46 + 285,09 + 45,98) = 3 036,84 zł

Koszty pracy ponoszone przez pracodawcę: średnie wynagrodzenie + składki ZUS płacone przez pracodawcę + składki na FP + składki na FGŚP

4 263,00 + 769,81 + 104,44 + 4,26 = 5 141,51 zł

Klin w ujęciu kwotowym:  878,51 + 584,46 + 310,63 + 285,09 + 45,98 = 2 104,67 zł

Klin w ujęciu procentowym:  2 104,67/ 5 141,51 * 100 = 40,93%

chevron-down
Copy link