Renta rodzina – czym jest, komu przysługuje i ile wynosi

14 października 2017
hello world!

Rentę rodzinną może otrzymać każda uprawniona osoba z rodziny, której członek w chwili swojej śmierci miał ustalone prawo do emerytury lub renty z powodu stwierdzonej niezdolności do pracy. Do otrzymania tego świadczenia kwalifikuje się również osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne do chwili śmierci.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że do grona uprawnionych do renty rodzinnej znajdują się członkowie najbliższej rodziny zmarłego. Do takich osób zaliczają się dzieci, wnuki, rodzeństwo i rodzice, a także małżonek (również ten rozwiedziony). Nie są to jednak pojęcia ogólnikowe, a sam ZUS bardzo dokładnie opisuje, co kryje się pod każdym wspomnianym określeniem.

Renta rodzinna: kto się kwalifikuje?

Dziećmi określani są nie tylko potomkowie i wnuki zmarłego, ale również osoby, które pochodzą od drugiego małżonka lub zostały przysposobione do rodziny (np. adopcja). Warunkiem otrzymywania renty jest nie przekroczenie 16 roku życia, chyba że zainteresowany/a podejmie naukę (do 25 roku życia, lub ukończenia ostatniego roku studiów wyższych) albo jest całkowicie niezdolny do pracy (dożywotnia renta).

Pozostająca przy życiu małżonka ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli w chwili śmierci rencisty ukończyła 50 rok życia, wychowuje przynajmniej jedno lub również była niezdolna do pracy. Jeżeli wdowa była osobą nie pozostającą we wspólności małżeńskiej (rozwód lub separacja) ze zmarłym ma prawo ubiegać się o świadczenie jeżeli oprócz spełnienia wymaganych warunków w dniu śmierci męża miała prawo do alimentów. Te same przepisy są stosowane odpowiednio do małżonka płci męskiej.

Rodzice mają zaś prawo do renty, jeżeli ich dziecko (emeryt lub rencista) było ubezpieczone i bezpośrednio przed śmiercią odpowiadało za ich utrzymanie. Ponadto spełnione muszą zostać warunki takie jak dla wdowy/wdowca. Mowa o wieku, niezdolności do pracy lub wychowywaniu dziecka.

Wysokość renty rodzinnej

Na stan 13 października 2017r. wysokość renty rodzinnej wynosi:

 1. dla jednej osoby uprawnionej - 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu
 2. dla dwóch osób uprawnionych - 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu
 3. dla trzech i więcej osób uprawnionych - 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Wszyscy członkowie rodziny otrzymują jedną, łączną rentę, które w razie potrzeby jest równo dzielona pomiędzy uprawnionych. Wyjątkiem jest sierota zupełna, której przysługuje również dodatek przeznaczony specjalnie dla takiej osoby. Poniżej kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2017 r.

 1. Emerytura – 1000,00 zł
 2. Całkowita niezdolności do pracy (renta) – 1000,00 zł
 3. Renta rodzinna - 1000,00 zł
 4. Częściowa niezdolności do pracy (renta) - 750,00 zł
 5. Całkowite niezdolności do pracy w związku z wypadkiem (renta) – 1200 ,00zł
 6. Choroba zawodowa (renta) – 1200,00 zł
 7. Renta rodzinna wypadkowa - 1200,00 zł
 8. Częściowa niezdolności do pracy w związku z wypadkiem (renta) - 900,00 zł
 9. Choroba zawodowa (renta) – 900,00 zł
chevron-down
Copy link