Konferencja naukowa: Nadużycia prawa podmiotowego w prawie polskim

8 czerwca 2018
hello world!

Niedawno, bo 23 maja 2018 roku, w gmachu Uczelni Łazarskiego odbyła się konferencja naukowa - Nadużycia prawa podmiotowego w prawie polskim. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Sądowego Stosowania Prawa oraz portal Kruczek.pl.

Konferencję otworzył słowem wstępu prof. Adam Olejniczak, który pełni obowiązki kierownika Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. W swoim wystąpieniu Profesor podkreślił - jak ważną rolę w systemie prawa prywatnego pełni klauzula nadużycia prawa podmiotowego oraz jak zróżnicowana linia orzecznicza wykształciła się wokół tej instytucji.

Liczne wystąpienia i ciekawe dyskusje

Prelegenci w swoich wystąpieniach poruszyli całe spektrum możliwości stosowania klauzuli nadużycia prawa podmiotowego, m.in. w prawie: spadkowym, sportowym czy też bankowym. Podstawą rozważań większości referatów była analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego, które w powyższej tematyce jest dość rozbudowane. W praktyce zatem sądy, dokonując wszechstronnej oceny danego przypadku, niejednokrotnie miewają problemy z kwalifikacją działania bądź zaniechania jako nadużycie prawa. Każde wystąpienie rodziło wiele wniosków, które stanowiły podstawę do dyskusji pomiędzy prelegentami. Na łamach naszego portalu, w najbliższych dniach, pojawią się najciekawsze wystąpienia ujęte w formę artykułów.

Konferencja została zamknięta przez dr Małgorzatę Sekułę-Leleno, adiunkta w katedrze Prawa Cywilnego WPiA Uczelni Łazarskiego. Pani Doktor, w podsumowaniu, podziękowała studentom za liczne przybycie oraz podkreśliła, że rozważania podjęte przez uczestników konferencji były naprawdę owocne.

chevron-down
Copy link