Koniec użytkowania wieczystego - ułatwienia w sprzedaży mieszkania

7 listopada 2018
hello world!

"30 dni - tyle czasu będą miały samorządy na wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność. Dokument będzie wydawany na wniosek właściciela mieszkania. Takie zmiany chce wprowadzić Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Rozwiązanie problemu właścicieli nieruchomości

Od 1 stycznia 2019 roku ok 2,5 mln mieszkańców gruntów wieczystych stanie się właścicielami z mocy prawa. Chodzi o nieruchomości zbudowane na cele mieszkaniowe. Zgodnie z tym od po Nowym Roku prawo użytkowania wieczystego ww. gruntów ma stać się historią. Razem z jego zniknięciem skończą się podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste. W tym wypadku dla gmin nie będzie to dobra wiadomość. Zmniejszą się ich dochody.

Będzie prościej

W trakcie nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości planowana jest także zmiana ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Celem tego zabiegu ma być uproszczenie w ubieganiu się o stosowne zaświadczenie.

W obecnym stanie prawnym samorządy mają 12 miesięcy na wydanie ww. dokumentu. Bez niego nie było możliwości sprzedaży mieszkania po dniu 1 stycznia 2019 roku. Jeżeli zmiany by weszły w życie, zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego na własność zostanie wydane maksymalnie po upływie 30 dni od złożenia wniosku.

Kto może wydać zaświadczenie?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 "ustawy przekształceniowej" wspomniane zaświadczenie mogą wydać cztery podmioty. Są nimi:

  • starosta, który wykonuje zadanie z zakresu administracji rządowej (w sytuacji, kiedy chodzi o grunty stanowiące własność Skarbu Państwa);
  • dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego (jeżeli chodzi o grunty, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują wspomniane podmioty;
  • odpowiedni wójt, burmistrz, prezydent, zarząd powiatu albo zarząd województwa (w sytuacji, kiedy chodzi o grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego);
  • dyrektor Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (jeżeli chodzi o grunty, do których prawo własności posiada Skarb Państwa).

W skrócie: wydanie zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nastąpi w ciągu 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Kiedy właściciel złoży odpowiedni wniosek wystarczą jedynie 4 miesiące, liczone od dnia przekazania dokumentu.

Łatwiejsze zbycie mieszkania?

Wiceminister inwestycji i rozwoju, Artur Soboń podczas konferencji prasowej odniósł się do sytuacji na rynku nieruchomości. Cytując za Polską Agencją Prasową: "W nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości wprowadzimy zapis, który pozwoli wydawać uproszczone zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Zaświadczenie będzie bardzo uproszczone, nie będzie tam wartości tej nieruchomości (…) Dokument będzie na potrzeby notariusza, aby transakcję można było przeprowadzić." - powiedział wiceszef resortu.

 

chevron-down
Copy link