Koniec z GIODO, będzie nowy organ

Ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (RODO) weszło w życie już 24 maja 2016 r. i zastąpiło polską ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., na której podstawie działał organ Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Teraz w celu lepszego stosowania przepisów RODO szykowane są zmiany w prawie unijnym. Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie z dniem 25 maja 2018r. Polska, jako jeden z krajów członkowskich Unii, jest zobligowana do stworzenia warunków do efektywnego stosowania RODO.

Zmiany warte uwagi

Najważniejszą zmianą ma być funkcjonowanie  nowego organu kontrolującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w miejsce działającego już GIODO. Poza zmianą nazwy, zmieni się również zakres jego kompetencji. Organ ten  uzyska nawet  uprawnienia do nakładania  kar administracyjnych za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, nawet do  100tys. zł.   W przypadku naruszenia przepisów postępowanie może być wszczęte  i przeprowadzone przez PUODO, a jego rozstrzygnięcia będą zaskarżane bezpośrednio do sądu administracyjnego.