Koniec z podatkiem PIT od stypendiów?

21 października 2017
hello world!

W życie weszły dwa rozporządzenia Ministra Rozwoju i  Finansów, które mają na celu ograniczenie pobierania podatku PIT od stypendiów.

Rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2017 roku (Dz.U. poz. 864)  zarządza zaniechanie poboru podatku dochodowego od stypendiów otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ma ono zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2017 roku (Dz.U. poz.871) dotyczy natomiast zakończenia pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z tytułu stypendiów i innych świadczeń otrzymywanych w ramach programów wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta przez osoby fizyczne wyjeżdżające do Stanów Zjednoczonych w celu odbycia części studiów wyższych, doktoranckich, staży naukowych czy prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych. Dotyczy to dochodów uzyskanych między 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Stypendia przyznawane przez NAWA wolne od podatku

Jednak nie jest to koniec działań podjętych przez władzę. Nowe zwolnienie od podatku zostało wprowadzone w ustawie z dnia 7 lipca 2017 roku o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz.U. poz. 1530). Agencja rządowa NAWA zajmuje się propagowaniem nauki polskiej na szczeblu międzynarodowym oraz rozpowszechnianiem języka polskiego. Stypendia, które będą przez nią przyznane, nie zostaną  opodatkowane.

chevron-down
Copy link