Koronawirus a podatki

27 marca 2020
hello world!

Obecnie obowiązujący stan epidemii nie pozostaje bez wpływu na stan gospodarki naszego Państwa. Co za tym idzie – ma to też wpływ na zdolność podatników do regulowania swoich zobowiązań podatkowych. Chcąc ułatwić funkcjonowanie firmom w obecnych czasach, jak również w celu utrzymania miejsc pracy w tych firmach,.ustawodawca planuje wprowadzenie szeregu udogodnień prawnych na czekające nas trudne czasy (tzw. „tarcza antykryzysowa”). Jaki wpływ na podatki będzie miał koronawirus?

Rozwiązania prawne mające pomóc firmom w czasie kryzysu zawarte są m.in. w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy tej ustawy mają zostać uchwalone w najbliższych dniach. Założeniem nowych przepisów jest m.in.:

  • wprowadzenie różnego rodzaju świadczeń ze strony państwa na rzecz firm w czasie przestoju ekonomicznego,
  • możliwość modyfikacji wymiaru zatrudnienia w celu zachowania stanowisk pracy, jak również
  • udogodnienia na płaszczyźnie prawa podatkowego czy też systemu ubezpieczeń społecznych.

Jak wyglądają najważniejsze udogodnienia na płaszczyźnie prawa podatkowego, zaprezentujemy poniżej.

Przeczytaj również:
Koronawirus a działalność gospodarcza – pakiet osłonowy dla przedsiębiorców

Podatek od nieruchomości

Zgodnie z założeniami projektu ww. ustawy (tarczy antykryzysowej) rada gminy będzie mogła uchwalić za część roku 2020 zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Będzie również istniała możliwość przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminu płatności rat podatku od nieruchomości nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

Przeczytaj również:
Sprzedaż nieruchomości – podatek VAT czy PCC?

Koronawirus a podatki - rezygnacja z opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, organ podatkowy może w szczególnych przypadkach przyznać podatnikowi ulgę w postaci odroczenia płatności podatku lub umorzenia zaległości podatkowej. Co jednak ważne, przyznanie tego rodzaju ulgi wiązało się do tej pory z koniecznością uiszczenia opłaty prolongacyjnej. Tarcza antykryzysowa przewiduje, że do decyzji przyznającej ulgę podatkową na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 Ordynacja podatkowa, dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu epidemii albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu, nie stosuje się przepisów dotyczących opłaty prolongacyjnej.

Wydłużenie terminu wpłaty zaliczek PIT za pracowników

Pracodawca, będący płatnikiem podatku PIT pracowników, jest zobowiązany z tego tytułu do wpłaty zaliczek na podatek PIT. Termin wpłaty najbliższej zaliczki za marzec to 20 kwietnia 2020 r. Zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej w przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów z pracy, jak również z umów zlecenie, obowiązek wpłaty zaliczki na podatek PIT podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Zapłaty zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, będzie można dokonać do dnia 1 czerwca 2020 r.

Koronawirus a podatki - rozliczenie straty z 2020 r.

Podatnicy podatku PIT, jak również podatnicy podatku CIT, którzy z powodu COVID-19:

  • ponieśli w 2020 r. stratę z wykonywanej działalności gospodarczej oraz
  • uzyskali w 2020 r. łączne przychody z działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności;

mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty dochód uzyskany w 2019 r. W tym celu należy złożyć korektę zeznania za ten rok. Wysokość obniżonej straty nie może jednak wynosić więcej niż 5.000.000 zł.

Stratę poniesioną w 2020 r. będzie można zatem odjąć w 2021 r. od dochodu osiągniętego w 2019 r., czyli wstecznie. Gdyby nie to rozwiązanie, to stratę za 2020 r. można byłoby odjąć od dochodu za 2021 r. i lata następne. To wymagałoby uzyskania dochodu w przyszłości. Takie rozwiązanie ma przynieść ulgę przedsiębiorcom, o ile oczywiście w 2021 r. będą nadal funkcjonować.

Odsunięcie w czasie zmian w VAT

Od początku kwietnia 2020 r. miała zacząć obowiązywać nowa matryca stawek podatku VAT. Ponadto dla dużych podatników miały wejść w życie zmiany dotyczące raportowania JPK_VAT. Wejście w życie zarówno przepisów dotyczących nowej matrycy, jak i nowych obowiązków raportowania JPK_VAT odsunięto w czasie do 1 lipca 2020 r.

chevron-down
Copy link