Kto kwalifikuje się do otrzymania świadczenia pieniężnego z powodu choroby zawodowej?

Osoby starające się o świadczenie pieniężne z powodu choroby zawodowej muszą zwrócić szczególną uwagę na okoliczności pogorszenia stanu zdrowia. Kodeks Pracy stawia dwa warunki.

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w dniu 28 czewrwca 2017r. (IV SA/Gl 1029/16) zwrócił uwagę, że wszelkie ubieganie się o finansowe wsparcie ze strony Państwa we wspomnianym problemie znajduje wyjaśnienie w art. 235 KP.

Choroba zawodowa, czyli jaka?

Choroba powinna znajdować się na wykazie chorób zawodowych. Konieczne jest również stwierdzenie (mające wysoki stopień prawdopodobieństwa), że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowa i występujących w miejscu pracy. Do takich zaliczyć można: zbyt długie przebywanie ciała w niekomfortowej pozycji, częste podejmowanie czynności siłowych lub przebywanie w miejscu hałaśliwym, nieodpowiednio oświetlonym lub zapylonym. Skutkiem pogorszenia stanu zdrowia może być również podatność na promieniowanie oraz obcowanie ze związkami chemicznymi.

Stan psychiczny równie ważny

Czynniki zewnętrzne nie są jedynymi wartymi uwagi. Współczesny tryb życia „w ciągłym biegu” potęguje uczucie stresu. Jest to o tyle ważne, że zbyt duże napięcie nerwowe może również przyczynić się do osłabienia stanu psychicznego.

Wykaz chorób zawodowych

W tabelce, którą znajdą Państwo pod tym linkiem  znajduje się wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym pojawienie się udokumentowanych objawów przyczynia się do wykrycia choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy.