Ustawa, która ma wzmocnić europejską współpracę w walce z przestępczością

5 października 2017
hello world!

W dniu 3 października 2017 roku Rada Ministrów przyjęła opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy. Dzięki niej polskie sądy, prokuratura oraz inne organy prowadzące dochodzenie, takie jak np. Policja, Straż Graniczna, czy Służba Celno-Skarbowa będą mogły wydawać europejski nakaz dochodzeniowy.

Analogicznie, państwa UE będą mogły występować do Polski o przeprowadzenie dowodu na terytorium naszego kraju. Ustawa ma na celu poprawienie współpracy Polski z innymi krajami Unii Europejskiej w ściganiu przestępstw kryminalnych.

Współpraca transgraniczna nabiera znaczenia

Jak czytamy na stronie Ministerstwa: Wspólny rynek i swoboda przemieszczania się między krajami UE sprawiają, że w zwalczaniu przestępczości coraz ważniejsza jest współpraca transgraniczna. Zaakceptowana przez rząd nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw, wdraża w Polsce unijną dyrektyw. Na mocy tej dyrektywy stosowany jest europejski nakaz dochodzeniowy (END) w sprawach karnych.

Dotychczas istniała możliwość występowania z transgranicznymi wnioskami o pomoc prawną. Ujednolicenie i uproszczenie przepisów w stosunku do obecnie obowiązujących powinno wpłynąć na częstsze ich stosowanie.

 

chevron-down
Copy link