Likwidacja użytkowania wieczystego

29 czerwca 2018
hello world!

Prawo użytkowania wieczystego zostanie zamienione w prawo współwłasności gruntu na rzecz właścicieli domów i lokali. Takie zmiany dotkną miejsca gdzie znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne i wielolokalowe. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.

Wzmocnienie praw osób zamieszkałych na publicznych gruntach

We wtorek, 26 maja 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Pomysł stworzony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ma za zadanie wzmocnić prawa osób, które zamieszkują grunty publiczne oddane w użytkowanie wieczyste.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie resortu właściciele lokali nie będą zaskakiwani podwyżkami opłat. "Wysokość opłat, które zastąpią gwałtownie zwiększające się opłaty z tytułu użytkowania wieczystego będzie przewidywalna." Zgodnie z tym głównym celem projektu ma być wyeliminowanie problemów dotyczących aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Zdaniem ministra Jerzego Kwiecińskiego "dzięki tej propozycji, odpowiadamy na potrzeby naszego społeczeństwa. Na potrzeby tysięcy Polaków, którzy mieli problemy z przekształceniem swojego prawa wieczystego do nieruchomości - do działek leżących pod budynkami jednorodzinnymi, pod budynkami wielolokalowymi - w prawo własności."

Poczucie prawnej stabilizacji

Zdaniem Ministerstwa Inwestycji Rozwoju nowelizacja ma wzmocnić poczucie stabilizacji prawnej. Stanie się to poprzez stopniową likwidację użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Zdaniem wiceministra Artura Sobonia "Dzięki ustawie od 1 stycznia 2019 roku wszyscy, którzy w Polsce posiadają mieszkanie albo dom, będą ich pełnymi właścicielami. To ok. 2,5 mln domów i mieszkań. Jesteśmy na to przygotowani, zabezpieczyliśmy również środki na potrzeby ksiąg wieczystych i sądownictwa, tak by ta operacja przebiegała sprawnie."

Rozwiązanie problemów z aktualizacją opłat rocznych

Celem ustawy ma być również likwidacja użytkowania wieczystego na ww. nieruchomościach. Zmniejszy się liczba spraw, w których Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) rozpatruje odwołania użytkowników wieczystych.

Zgodnie z informacją na stronie ministerstwa rozwiązania te mają posiadać charakter kompleksowy. Obejmie on wszystkich ww. użytkowników. Akt prawny ma także obejmować odpłatność na poziomie, który zapewnia właścicielom gruntów dochody porównywalne do dotychczasowego systemu opłat. Przewidywana jest również waloryzacja.

chevron-down
Copy link