Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło projekt ustawy umożliwiający realizację sieci 5G w Polsce

4 grudnia 2018
hello world!

Przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji tzw. megaustawa trafiła do konsultacji publicznych. Ma ona umożliwić realizację rozwoju sieci 5G w Polsce. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych zlikwiduje bariery prawne dla budowy sieci 5G. Nowelizacja ustawy m.in zwolni z konieczności pozwolenia na budowę i zmniejszy opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Sieć 5G w Polsce coraz bliżej

Ministerstwo Cyfryzacji po długim czasie przygotowało nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju i usług sieci telekomunikacyjnej. Tzw. megaustawa trafiła w końcu do konsultacji publicznych. MC informuje, że nowela stworzy przyjazne otoczenie inwestycyjne dla stworzenia nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. Sieć 5G umożliwi znacznie szybsze przesyłanie danych, co najmniej do 10 gigabitów na sekundę. Budowa sieci 5G w Polsce będzie kosztować około 20 mld zł. Na ten moment nie wiadomo kto i na jakich zasadach będzie budował w Polsce sieć 5G.

Bardziej doprecyzowane istniejące przepisy

Przygotowany przez resort cyfryzacji projekt noweli uszczegóławia istniejące przepisy odnoszące się do poziomu oraz pomiaru poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Doprecyzowanie tych przepisów umożliwią realizację sieci 5G. Oprócz tego nowe przepisy przewidują przyspieszenie procesu inwestycyjnego i budowlanego dla infrastruktury telekomunikacyjnej. Nowelizacja ustawy umożliwi budowę sieci nowej generacji bez pozwolenia na budowę. Resort cyfryzacji w projekcie przewiduje również obniżenie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia w nim infrastruktury.

Ułatwienia w dostępie do infrastruktury i nieruchomości

Nowe przepisy nakładają również obowiązek na samorządy w postaci zapewnienia darmowego dostępu do infrastruktury technicznej. Ten obowiązek dotyczy również zarządców infrastruktury kolejowej. MC chce tym zwiększyć możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury. Ponadto zmniejszeniu ulegną opłaty za zajęcie pasa drogowego. Obecnie stawka za dzień wynosi 10 zł i ma być zmniejszona do 0,20 zł dzień. Stawki za umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej zostaną zmniejszone do 20 zł za m2 na rok. Obecnie ta stawka wynosi 200 zł.

W uzasadnieniu czytamy - "Zbyt wysoki poziom stawek opłat za zajęcie pasa drogowego jest jedną z kluczowych barier dotyczących procesu inwestycyjnego w telekomunikacji, w szczególności na terenach o niskim poziomie zaludnienia, gdzie koszty budowy, a następnie utrzymania sieci telekomunikacyjnej rozkładają się na mniejszą ilość użytkowników końcowych."

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Jak czytamy na stronie PAP Biznes - "Ustawa wejdzie w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących Funduszu Szerokopasmowego, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., oraz przepisu rozszerzającego katalog informacji o infrastrukturze i sieciach telekomunikacyjnych podlegających inwentaryzacji Prezesa UKE, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r."

chevron-down
Copy link