Morderstwo a zabójstwo – czym się różnią?


Z zabijaniem tak już jest, że dopóki się tego nie zrobi,nigdy nie można mieć pewności, czy jest się do tego zdolnym.

Rick Yancey – Piąta fala


Morderstwo, czy zabójstwo? Jedno jest pewne. Nie są to pojęcia tożsame i nie można ich stosować zamiennie. Warto więc poznać, czym się różnią i w jakiej sytuacji należy stosować każde z nich.

Zabójstwo a morderstwo – różnice określone przez społeczeństwo

W opinii publicznej zabójstwo to inaczej świadome i dobrowolne pozbawienie życia innej osoby.

Przykład: Jan Kowalski nakrywa żonę na zdradzie i pod wpływem emocji zabija na miejscu jej kochanka.

Morderstwo jest zaś specyficznym sposobem zabójstwa. Zazwyczaj kojarzy się z planowaniem i wyrachowaniem. Morderca działa z zimną krwią.

Przykład: Jan Kowalski nakrywa żonę na zdradzie, wyrzuca kochanka z domu. Na drugi dzień planuje jego zabójstwo i kiedy przychodzi odpowiedni moment porywa mężczyznę, torturuje go, a następnie uśmierca.

Czym jest zabójstwo?

Jak to wygląda od strony prawnej? Zwykłe przestępstwo zabójstwa polega na umyślnym pozbawieniu życia innej osoby. Taki czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat.


§ 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

art. 148 – ustawa Kodeks karny


Czym jest morderstwo?

O ile pojęcie zabójstwa zostało uznane przez ustawodawcę za pojęcie oficjalne (obecne w języku prawnym) i odnosi się do każdego umyślnego pozbawienia życia innego człowieka, to zwyczajowo w terminologii języka polskiego wykształciło się także pojęcie morderstwa. Tak właśnie określa się zabójstwo, w którym sprawca działa:

  • ze szczególnym okrucieństwem,
  • w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem,
  • w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,
  • z użyciem materiałów wybuchowych.

Zgodnie z tym można uznać, że typ kwalifikowany zabójstwa to inaczej morderstwo. Sprawca tego czynu, zgodnie z ustawą musi być skazany na minimum 12 lat pozbawienia wolności. To o 4 lata więcej niż w najniższym progu kary za zwykłe zabójstwo.

Za mordercę będzie uchodzić również człowiek, który jednym umyślnym czynem pozbawił życia więcej niż jedną osobę. To samo tyczy się przestępcy, który był już w przeszłości skazany za zabójstwo. Mordercą jest także sprawca zabójstwa funkcjonariusza publicznego, który zginął w trakcie lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa lub porządku publicznego.