Dostawa internetu zgodna z prawem

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontrolował spółkę Multimedia Polska. Jest to operator telekomunikacyjny dostarczający internet oraz telewizję. Urząd w działaniu tej firmy dopatrzył się szeregu nieprawidłowości.

UOKiK zbadał, w jaki sposób Multimedia Polska zawierała i zmieniała umowy z klientami w latach 2015 i 2016. Urząd sprawdził między innymi, w jaki sposób były prowadzone telefoniczne rozmowy sprzedażowe oraz jak wyglądały skrypty rozmów przygotowywane dla pracowników spółki. Dopatrzył się w tych działaniach wielu nieprawidłowości. Pod koniec grudnia 2016 roku wszczął więc postępowanie przeciwko Multimedia Polska.

Nieprawidłowości przy zawieraniu umów

Z kontroli wynikło, że pracownicy operatora wprowadzali klientów w błąd, podając im krótszy czas na możliwość odstąpienia od umowy, niż wynikający z przepisów. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta przy umowie zawieranej na odległość konsument ma 14 dni na odstąpienie od niej. Pracownicy Multimedia Polska podawali, że jest to 10 dni. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta od umowy można odstąpić także w sytuacji, gdy już korzystamy z usług. Praktyka przedsiębiorcy na to nie pozwalała. Ponadto, jego klienci nie dostawali potwierdzenia warunków proponowanej przez telefon umowy. W związku z tym nie mogli zweryfikować rzeczywistych warunków przed ich akceptacją.

Ustalenia pokontrolne

Multimedia Polska zobowiązała się do zastosowania poleceń Urzędu. Zmieni swoją dotychczasową praktykę oraz usunie skutki swoich działań. Jej pracownicy będą informować klientów o 14-dniowym czasie na odstąpienie od umowy oraz będą wysyłać potwierdzenia warunków proponowanej przez telefon umowy. Operator zapewnił również, że propozycje te obejmą też tych konsumentów, którzy przestali korzystać z oferty Multimedia Polska ze względu na kwestionowane praktyki. Operator poinformuje swoich klientów o możliwości skorzystania z rekompensat. Konsumenci, którzy nie mogli odstąpić od umowy ze względu na odmowę spółki, otrzymają zwrot abonamentu za 2 miesiące. Te osoby, które już odstąpiły od umowy i musiały oddać przyznaną wcześniej ulgę, dostaną ją z powrotem. Część konsumentów otrzyma korzyści w formie dodatkowych usług, np. dostęp do katalogu filmów, 50 darmowych minut rozmów telefonii komórkowej lub 5 GB internetu.