Zmiany w NBP - informacje o wysokości zarobków będą jawne

1 lutego 2019
/

Jawność wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim. Sejm uchwalił nowelizację ustawy, zgodnie z którą zarobki kadry kierowniczej NBP staną się jawne. Akt prawny przewiduje również, że maksymalne wynagrodzenie otrzymywane przez wysoko postawionych pracowników nie przekroczy 0,6-krotności wynagrodzenia prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ile więc zarabia prezes NBP?

Kto głosował za nowelizacją?

Za uchwaleniem ustawy opowiedziało się 352 obecnych na sali posłów. Jedynie 18 było przeciwnych, zaś 41 wstrzymało się od głosu.

Poprawki do projektu

Przyjęto jedną poprawkę, którą zaproponował klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Zapis dotyczył przywrócenia pierwotnego zapisu w projekcie ustawy. Brzmi on:

wielkość środków na wynagrodzenia ustalana jest corocznie w planie finansowym NBP, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym

(zapis z ustawy o NBP z 1997 roku)

Cztery inne poprawki zostały odrzucone. Jedną z nich był przepis przejściowy, który nakazywał członkom zarządu NBP i osobom zajmującym kierownicze stanowiska w banku składać oświadczenia majątkowe za 2018 rok. Termin na spełnienie obowiązku miał kończyć się 31 marca 2019 roku. Zdaniem polityków Platformy Obywatelskiej zmiana ta pomogłaby poznać zarobki najbliższych współpracownic. Chodziło m.in. o wynagrodzenie Martyny Wojciechowskiej. Według nieoficjalnych źródeł miała ona otrzymywać pensję w wysokości 65 tys. zł miesięcznie.

Co zmienia nowelizacja?

Pensja prezesa Narodowego Banku Polskiego i wszystkich wiceprezesów będzie ustalona na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Pracownicy NBP otrzymają wynagrodzenie ustalone przez zarząd banku w drodze uchwały. Pojawiła się również granica w wysokości otrzymywanych zarobków. Pracownicy (oprócz wiceprezesów i członków zarządu) nie będą mogli otrzymać więcej niż 60% wynagrodzenia prezesa NBP.

Kolejną istotną zmiana będzie jawność uchwały zarządu w sprawie zasad wynagradzania. Ma ona również być publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Narodowego Banku Polskiego.

W tym samym Biuletynie pojawiać ma się również informacja na temat wynagrodzenia prezesa, wiceprezesów i członków zarządu. Na BIP-ie znaleźć będzie można także dane dotyczące zarobków osób zajmujących stanowiska dyrektorów oddziałów okręgowych, dyrektorów departamentu i ich zastępców, jak również osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy.

Informacja, w której przekazane zostaną wysokości wynagrodzeń najważniejszych osób w NBP będzie publikowana każdego roku. Termin ujawnienia będzie mijał 31 marca i będzie dotyczył informacji za rok poprzedni.

Ile zarabia prezes NBP?

Prezes Narodowego Banku Polskiego - Adam Glapiński zarabiał średnio 63,5 tys. zł miesięcznie. Oznacza to, że zgodnie z nowelizacją pracownicy nie mogą zarabiać więcej niż 38,1 tys. zł miesięcznie. Jest to kwota wyższa niż obecne średnie wynagrodzenie na stanowisku dyrektorskim.