Czy można eksmitować na bruk?

20 października 2017
hello world!

W orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął sprawę, czy można eksmisjować na bruk (bez zapewnienia lokalu zastępczego) w przypadku, gdy toczy się postępowanie egzekucyjne w administracji i bez wyroku sądowego są sprzeczne z Konstytucją.

TK podzielił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich.  Stwierdził on bowiem, że przepisy te nie zawierają w sobie minimalnej ochrony przed bezdomnością osób. Osoby te nie są w stanie we własnym zakresie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych.

Prawa człowieka łamane

TK wyraźnie uznał, iż przepisy te są niezgodne z prawami człowieka gwarantowanymi przez Konstytucję. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zapadł w tym tygodniu w sprawie o sygn. akt K 27/15.

chevron-down
Copy link