Jak zwrócić nietrafiony prezent?

Rozpoczął się sezon kupowania świątecznych prezentów. W tym okresie szczególnie ważne jest poznanie swoich uprawnień jako konsument. Ogólnie znaną wiedzą jest, że istnieje możliwość zwrotu towaru w terminie 14 dni. Warto jednak zwrócić uwagę na wyjątki od tej reguły oraz inne szczegóły mające wpływ na pozytywne rozpatrzenie reklamacji produktu, który nie spełnia naszych oczekiwań.

Wspomniane uprawnienie gwarantuje ustawa o prawach konsumenta. Norma ta jednak dotyczy relacji, w której jedną stroną jest przedsiębiorca, a drugą konsument. Sam przedsiębiorca może również być uznany za ww. konsumenta, jeżeli kupuje on towar niezwiązany z jego działalnością (np. właściciel hurtowni kosmetycznej pozyskujący produkty z gamy spożywczej).

Zwrot towaru w sklepie stacjonarnym

Jeżeli osoba zwracająca nieodpowiadający jej towar zakupiła go w sklepie stacjonarnym (fizyczny budynek, w którym konsument robi zakupy np. sklep odzieżowy) musi liczyć się z tym, że sprzedawca nie przyjmie towaru. Dzieje się tak, ponieważ w polskim prawie zwrot towaru do ww. sklepu może nastąpić jedynie w sytuacji, kiedy jest on wadliwy lub gdy regulamin sklepu przewiduje inaczej. W tym drugim przypadku często spotyka się określenie terminu i warunków przyjęcia produktu do sklepu (np. 3-dniowy termin zwrotu przy jednoczesnym wymaganiu posiadania paragonu). Jeżeli zaś chodzi o przedmiot wadliwy, konsumentowi przysługuje reklamacja na zasadzie rękojmi.

Przyjęcie niewadliwego towaru przez przedsiębiorcę jest wynikiem jego decyzji. Warto przed zakupem szczegółowo zapoznać się z regulaminem sklepu. Dzieje się tak, ponieważ konsument ma możliwość obejrzenia produktu, zanim dokona on transakcji.

Czym jest rękojmia?

Rękojmia (razem z gwarancją) jest rodzajem reklamacji konsumenckiej, której tryb charakteryzuje się domaganiem się odpowiedzialności od sprzedawcy (przedsiębiorcy). Odpowiedzialność ta pojawia się w związku z wadą fizyczną lub prawną zakupionego produktu.

Pismo reklamacyjne należy kierować bezpośrednio do przedsiębiorcy, którego dane znaleźć można m. in. na paragonie otrzymywanym wraz z zakupem. Jest to sposób reklamacji, który nie może być potraktowany „obojętnie” przez sprzedawcę. Jego obowiązkiem jest przyjęcie reklamacji. Warunkiem jest ujawnienie ww. wady produktu.

Zwrot towaru zakupionego na odległość

Za pojęciem zakupów „na odległość” kryje się nie tylko pozyskanie jakiegoś dobra przez internet. Dotyczy to również umów telefonicznych oraz kupna towaru poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w trakcie pokazu objazdowego). Produkt zakupiony na odległość „automatycznie” gwarantuje możliwość odstąpienia od umowy (w dowolnej formie, np. pisemnej) w ciągu 14 dni od momentu jej zawarcia lub taki sam termin w momencie fizycznego otrzymania zamówionego produktu, który został wcześniej wysłany konsumentowi.

W momencie wady produktu zaleca się, tak samo jak przy zakupach w sklepie stacjonarnym, działać na zasadach rękojmi. Jest to o tyle korzystne, że w przypadku udowodnienia uszczerbku produktu przysługuje konsumentowi pełne pokrycie poniesionych kosztów.

Przedłużenie terminu odstąpienia od umowy

Istnieją dwa wyjątki, w których prawo odstąpienia od umowy może przekroczyć termin 14 dni. W pierwszym przypadku, jeżeli konsument nie otrzymał informacji o tym prawie. Posiada on wtedy 12-to miesięczny termin odstąpienia, liczony od dnia zawarcia umowy, lub otrzymania towaru. Drugi przypadek przysługuje, jeżeli konsument otrzymał ww. informacje w dniu późniejszym niż ten, w którym zawarł on umowę. W takiej sytuacji termin 14-dniowy liczy się od dnia uzyskania wiedzy o możliwości odstąpienia.

Zobacz także:

Rękojmia za wady rzeczy a odpowiedzialność odszkodowawcza

Gwarancja – jak sporządzić dokument gwarancyjny?