Nowa preferencyjna 9% stawka CIT

16 stycznia 2019
hello world!

Co do zasady podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) wynosi 19% podstawy opodatkowania. Niemniej jednak w okresie ostatnich dwóch lat tzw. mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mieli możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki w wysokości 15% podstawy opodatkowania. W tym roku stawka preferencyjna obniżona została do 9% podstawy opodatkowania. Na pierwszy rzut oka zmiana ta wydaje się korzystna. W ujęciu globalnym i przy głębszej analizie zagadnienia niekoniecznie.

Obniżona stawka CIT – kogo dotyczy?

Na początku 2017 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wprowadzono preferencyjną stawkę opodatkowania dochodów – 15% podstawy opodatkowania. Mali podatnicy, a także osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej, uzyskali możliwość opodatkowania swoich dochodów stawką preferencyjną. Mali podatnicy czyli tacy, których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku VAT wynosi poniżej 1.200.000 euro.

Od początku 2019 r. preferencyjną stawkę obniżono do 9%. Od tego roku obniżona stawka przysługuje w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Obniżona stawka nie dotyczy już podatników rozpoczynających działalność gospodarczą. Odnosi się tylko do tych, których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. W limicie nie wskazano podatku VAT.

Preferencja dotyczy spółek z o.o. i spółek akcyjnych

Wyjaśnić tutaj należy, że podatników CIT, czyli tak naprawdę spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych, osiągających roczne przychody w okolicach 5 mln zł jest bardzo niewielu. Tego rzędu przychody osiągają przede wszystkim spółki osobowe lub też osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Są to zatem generalnie podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT. Natomiast założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej jest procesem bardziej kosztownym i skomplikowanym niż prowadzenie takiej działalności w innej formie prawnej.

Dwupoziomowość opodatkowania CIT

Zwrócić uwagę należy również na istotę opodatkowania CIT.  Zakłada ona dwupoziomowość opodatkowania. Odnosi się to do opodatkowania dochodu podatnika oraz dystrybucji tego dochodu do inwestora. Niższa stawka CIT generuje zatem wyższy dochód dla inwestora, a więc wyższy podatek od dywidendy. Korzyść z zaoszczędzonego podatku na pierwszym poziomie opodatkowania zostanie częściowo zniweczona poprzez opodatkowanie dywidendy w ramach dystrybucji do inwestora (na drugim poziomie opodatkowania).

Jak zatem widać z obniżonej stawki CIT skorzysta tak naprawdę nieliczna grupa podatników. Biorąc natomiast pod uwagę konstrukcję podatku CIT, korzyści podatkowe będą tak naprawdę niewielkie.

chevron-down
Copy link