E-dowód już od marca 2019 roku

14 listopada 2018
/

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o dowodach osobistych, która przewiduje wprowadzenie elektronicznych dokumentów tożsamości. Od marca 2019 roku rozpocznie się wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną. Należy zaznaczyć, że te dowody, które obecnie posiadamy, nie trzeba będzie wymieniać na nowe.

E-dowód ułatwi kontakt z administracją publiczną

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Cyfryzacji - "Nowy dowód będzie bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. E-dowód w sposób jednoznaczny będzie potwierdzał tożsamość obywatela. Ma służyć do jego uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych."

E-dowód jako profil osobisty

Dowód osobisty w nowej wersji będzie wyposażony w środek identyfikacji elektronicznej, czyli tzw. "profil osobisty". Profil osobisty zapewni wysoki poziom zaufania i umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach internetowych. MC informuje - "W praktyce będzie wymagało to przyłożenia nowego dowodu do czytnika i wpisania kodu PIN." Profil osobisty zamieszczony zostanie w dowodzie osobistym zarówno osoby pełnoletniej, jak i osoby mającej ograniczoną zdolność prawną.

E-dowód również z podpisem elektronicznym

W nowym dowodzie osobistym znajdą się dane, które pozwolą na opatrzenie dokumentu zaawansowanym podpisem elektronicznym. Osobisty podpis elektroniczny będzie tak samo ważny jak własnoręczny podpis. Ponadto każdy posiadacz nowego dokumentu będzie mógł zdecydować czy zamieścić w nim funkcję podpisu elektronicznego. Ponadto, jak informuje resort cyfryzacji - "E-dowód będzie pozwalał potwierdzać obecność jego posiadacza w placówkach ochrony zdrowia, co pozwoli uszczelnić system rozliczeń świadczonych usług medycznych. Ta funkcja będzie w każdym nowym dowodzie osobistym. Ponadto, e-dowód będzie posiadał aplikację ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”), która zapewni szybszą odprawę jego właściciela na lotniskach." W e-dowodzie możliwe będzie również umieszczenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Proces wymiany dowodów osobistych potrwa do 2029 roku. Posiadacz ważnego dowodu osobistego może wymienić dokument na nowy - z warstwą elektroniczną - jeżeli będzie chciał posługiwać się dowodem elektronicznym. Dowody osobiste będą podlegały wymianie tylko i wyłącznie na wniosek jego posiadacza.

Zdjęcie: (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/e-dowod-juz-wkrotce)