Nowe stawki zasiłków rodzinnych

W dniu 1 listopada 2017 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Zmienią się między innymi stawki zasiłku rodzinnego obowiązujące do 31 października 2018 roku oraz wysokość dodatków do zasiłków.

Zasiłek rodzinny – stawki

Wysokość zasiłku rodzinnego wyniesie miesięcznie:

  •  95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia  5. roku życia
  • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia
  • 135,00 na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia

Dochód w rodzinach, które  ubiegają się o otrzymanie zasiłku w jego pełnej wysokości, nie może przekraczać 674 zł na osobę. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym nie może przekraczać z kolei 764 zł na osobę. Przysługuje on zarówno rodzicom, jak i opiekunom prawnym, faktycznym oraz osobom uczącym się.

Dodatkowe zmiany…

Dodatkowo zmieni się wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka (193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci), do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci) oraz do zasiłku rodzinnego z dzieckiem niepełnosprawnym (90,00 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia, 110,00 zł na starsze do 24 r. życia).