Co nowego w prawie restrukturyzacyjnym?

24 stycznia 2018
hello world!

Od 1 lutego 2018 roku wchodzą w życie zmiany dotyczące Prawa restrukturyzacyjnego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw mające na celu zasadniczo ułatwić dochodzenia przez wierzycieli swoich należności. Przepisy dotyczące restrukturyzacji zostaną dostosowane do wymogów Komisji Europejskiej – na przykład uruchomienie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości.

Zaproponowane w ustawie instrumenty prawne mają umożliwić sprawne funkcjonowanie systemu pomocy publicznej. Ma się on stać efektywnym źródłem wsparcia procedur restrukturyzacyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Wprowadzenie zmian pozwoli na wejście w życie wydanej przez KE warunkowo decyzji, pozwalającej na udzielanie pomocy publicznej. Ma się to stać bez konieczności indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.

Kancelaria Prezydenta - oświadczenie

Oświadczenie wydane na łamach Kancelarii Prezydenta wskazuje, iż "Pomoc na restrukturyzację jest przeznaczona na zrealizowanie planu restrukturyzacyjnego. Jego celem jest umożliwienie przedsiębiorcy funkcjonowania na rynku. Pomoc na ratowanie ma umożliwić przedsiębiorcy funkcjonowanie przez czas, jaki jest konieczny do przygotowania planu restrukturyzacji. Celem tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego jest odzyskanie przez przedsiębiorcę płynności. Ma mu to zapewnić możliwość zaplanowania i wdrożenia działania restrukturyzacyjnego. To z kolei ma przynieść konsekwencje w postaci - umożliwienia mu odzyskania długookresowej zdolności do konkurowania na rynku".

Kto skorzysta z pomocy?

Z pomocy będą mogli skorzystać zarówno przedsiębiorcy objęci postępowaniem restrukturyzacyjnym, jak i ci, wobec których takie postępowanie nie jest prowadzone. Jednak o pomoc na ratowanie lub tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne będą mogli ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy, wobec których nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne.

Większość zmian wprowadzonych Ustawą wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r. Wyjątkiem jest objęty zmianą termin utworzenia Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości – tut. wejście w życie 26 czerwca br.

[jetpack-related-posts]
chevron-down
Copy link