Nowelizacja ustaw podatkowych przyjęta przez Sejm. Od 2019 m.in "exit tax"

26 października 2018
hello world!

Sejm uchwalił kompleksową nowelizację ustaw podatkowych. Nowelizacja wprowadza m.in. "exit tax", czyli podatek od wyprowadzki z Polski. Za ustawą opowiedziało się 371 posłów, przeciw było 44, 11 wstrzymało się od głosu.

Ceny transferowe

Jednym z wielu rozwiązań mających na celu uproszczenie systemu podatkowego są przepisy dotyczące cen transferowych. Jedną z propozycji jest automatyczna analiza danych pobieranych dzięki raportowaniu cen transferowych. Oprócz tego ustawa przewiduje również zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych. Przedłużono również terminy na złożenie informacji o cenach transferowych z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. W ustawie widnieje również zapis o preferencyjnym opodatkowaniu dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej. Stawka podatku wyniesie 5%.

"Exit tax" - podatek od wyprowadzki

Przedsiębiorstwo, które zamierza przenieść swoją siedzibę zagranicę zapłaci 19% wartości. Natomiast osoby fizyczne rozliczające się według PIT zapłacą podatek o stawce 3%. Należy zaznaczyć, że stawka podatku wyniesie 3% albo 19% aktywów finansowych o wartości powyżej 4 mln zł. - "Exit tax" to bardzo sprawiedliwe rozwiązanie dla podmiotów, które zarobiły środki na terenie Polski czy innego kraju i chciałyby w tej chwili ze względów podatkowych się przenieść". - tłumaczyła minister finansów Teresa Czerwińska.

Dochody ze sprzedaży walut wirtualnych

Ustawa reguluje również opodatkowanie dochodów z walut wirtualnych. W świetle ustawy przychody z obrotu walutami będą kwalifikowane do przychodów z kapitałów pieniężnych albo zysków pieniężnych. Podatnik nie będzie mógł odliczyć od innych dochodów poniesionej straty z obrotu walutami wirtualnymi.

Inne zmiany w podatkach

Nowelizacja wprowadza również zmiany w uszczelnieniu systemu tak zwanego podatku u źródła, czyli od dywidend, odsetek czy należności licencyjnych. Zmiany będą również w klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania. Oprócz tego będą nowe rozwiązania w zakresie schematów podatkowych -  MDR. Zakładają one, że plany i działania mające cechy wskazujące na ryzyko optymalizacji podatkowej będą przekazywane szefowi KAS. Rząd tłumaczy, że ta zmiana ma zniechęcić do stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej. Oprócz tego jest wykonaniem zobowiązań unijnych.

Ostatecznie w głosowaniu odrzucono wszystkie poprawki opozycji, m.in. wyłączającą ordynację. Natomiast przyjęto kilka poprawek PiS, które doprecyzowały niektóre przepisy. Ustawa teraz trafi do Senatu.

chevron-down
Copy link