Bezpłatna pomoc prawna - Sejm przyjął projekt Prezydenta

18 czerwca 2018
/

Bezpłatna porada prawna jest za droga. Sam interesant nie płaci, robi to jednak państwo. Koszt takiej usługi waha się w przedziale od 100 zł do 3 tys. zł. Koszt wydaje się absurdalny jeżeli wziąć pod uwagę, że niecałe 25% możliwości systemu zostało wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Naczelna Izba Kontroli wykazała nieefektywność nieodpłatnych porad prawnych.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

W Sejmie RP trwają prace nad zmianą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z nowelizacją pojawi się nowy rodzaj usługi: nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Swoim obszarem obejmie ona wszystkie osoby, których nie stać, by uzyskać taką pomoc w inny sposób. Usługa będzie polegać na podnoszeniu świadomości praw i obowiązków zainteresowanego.

Obowiązkowy kurs dla udzielających porad

Poradnictwo obywatelskie zgodnie z początkowym zamysłem miała świadczyć osoba, która posiada pełnię praw publicznych i pełną zdolność do czynności prawnych. Nie mogła być również karana za przestępstwa umyślne i skarbowe. W praktyce doprowadziło by to do stanu, w którym osoba bez wykształcenia mogłaby po ukończeniu 70h kursu udzielać takich porad. Zgodnie z projektem prezydenckim kolejnym wymogiem ma być posiadanie przez zainteresowanego wyższego wykształcenia.

Więcej obszarów bezpłatnej pomocy

Zdaniem Prezydenta należy rozszerzyć ww. rodzaj pomocy prawnej poza obszar porad przedsądowych. Zgodnie z projektem należy również rozpocząć działalność w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i sądowo-administracyjnym.

Zgodnie z wolą beneficjenta prawnik będzie również:

  1. sporządzał projekt pisma dot. zwolnienia z kosztów sądowych;
  2. ustanawiał pełnomocnika w sprawach cywilnych;
  3. ustanawiał prawnika z urzędu w sprawach karnych;
  4. ustanawiał doradcę podatkowego w sprawach sądowo-administracyjnych.

Nowe dziedziny prawa objęte pomocą

Projekt prezydencki przewiduje poszerzenie obszaru bezpłatnej pomocy. Chodzi o udzielanie porad z dziedziny prawa podatkowego, dewizowego, celnego i handlowego. Warunkiem ma być poszukiwanie pomocy w sprawie prywatnej, która w żaden sposób nie dotyczy prowadzonej przez zainteresowanego działalności gospodarczej. W dalszej części projektu można zauważyć, że po akceptacji projektu mediacja stanie się również jedną z form udzielania bezpłatnej pomocy prawnej.

Kto skorzysta?

Zgodnie z treścią projektu skorzystać z ww. instytucji mogą osoby, których dochód (z ostatnich 3 miesięcy przed zwróceniem się o udzielenie porady) nie przekroczy 2 tys. zł na osobę w rodzinie. W sytuacji, kiedy beneficjentem jest osoba samotna dochód nie może przekroczyć 3 tys. zł. Osoby korzystające z 500+ na pierwsze dziecko również będą mogły skorzystać z bezpłatnej porady prawnej.