Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Nowa ustawa o produktach kosmetycznych już w 2019 roku  

Spis treści
rozwiń spis treści

Branża kosmetyczna rośnie w siłę z zatrważającą prędkością. Na polskim rynku powstaje coraz więcej firm oferujących produkty kosmetyczne. Polski (a wcześniej już unijny) ustawodawca stosunkowo szybko dostrzegł rosnącą potęgę branży kosmetycznej i tym samym jej duży potencjał. W 2019 roku możemy spodziewać się ustawy o produktach kosmetycznych, która uchyli obowiązującą jeszcze ustawę z 30 marca 2001 roku o kosmetykach.

Pod pojęciem – produkty kosmetyczne kryją się zarówno produkty przeznaczone do makijażu, ale i również te wykorzystywane do pielęgnacji skóry. Żyjemy w czasach mediów społecznościowych, które nieustannie serwują nam kosmetyczne trendy. Dla producentów jest to przede wszystkim bardzo dobry sposób na skuteczny marketing i szybkie promowanie swojej oferty. Testowanie różnego rodzaju produktów kosmetycznych z wykorzystaniem wizerunku osoby znanej i lubianej stało się powszechną praktyką w Internecie.

Ustawa o produktach kosmetycznych – co się zmieni?

Ustawa o produktach kosmetycznych jest pokłosiem implementacji do prawa polskiego przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59 z późn. Zm.).

Prace nad projektem tej ustawy dobiegają właśnie końca, ponieważ 26 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy.

Nowe przepisy mają przede wszystkim przyczynić się do zwiększenia ochrony konsumenta poprzez: powierzenie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Handlowej odpowiednich narzędzi zwiększających skuteczność nadzoru nad produktami kosmetycznymi1. Rządowy projekt zwiększa tym samym zaangażowanie takich organów jak: Główny Inspektor Sanitarny, Prezes urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny oraz państwowy graniczny inspektor sanitarny. O wyznaczeniu wyżej wymienionych organów decyduje samo rozporządzenie nr 1223/2009 (WE) w art. 13 ust. 5.

Dodatkowo możemy spodziewać się powstania nowego systemu informowania o niepożądanych działaniach kosmetyków (Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Użyciem Produktów Kosmetycznych).  System ten będzie uwzględniał przepisy RODO. Czytając uzasadnienie projektu ustawy, ustawodawca przewiduje, że: dane osobowe są̨ przechowywane nie dłużej niż̇ rok od czasu zakończenia weryfikacji zgłoszenia działania niepożądanego, tj. do momentu, gdy nie jest spodziewane uzyskanie dodatkowych informacji, które mogłyby wpłynąć́ na wynik weryfikacji działania niepożądanego, lub w przypadku braku dodatkowych informacji.

Zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie premier.gov.pl, projekt ustawy przewiduje też korzystanie przez określone organy z bazy notyfikacji produktów kosmetycznych, prowadzonej przez Komisję Europejską. W bazie tej obecne są również tzw. receptury ramowe kosmetyków, których znajomość jest konieczna w przypadku podjęcia właściwego leczenia. Zaproponowano, aby minister zdrowia ustalił w rozporządzeniu ośrodek uprawniony do udzielania stosownych informacji lekarzom w wyżej określonych sytuacjach.

Wykaz zakładów produkujących produkty kosmetyczne

Co więcej, państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na siedzibę̨ zakładu wytwarzającego produkty kosmetyczne ma za zadanie prowadzić wykaz, o którym mowa w art. 6 projektu ustawy o produktach kosmetycznych.

Zgodnie z ust. 3 tego przepisu, wykaz zakładów służy monitorowaniu przestrzegania zasad dobrej praktyki produkcji zgodnie z art. 22 rozporządzenia nr 1223/2009 (WE) i co ważne – nie jest udostępniany do informacji publicznej w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933).

Przewidywany termin wejścia w życie tytułowej ustawy to styczeń 2019 roku.

 

Bibliografia:

  1. https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-produktach-kosmetycznych.html

 

 

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career