Opłata jakościowa - posiadacze aut zapłacą więcej

11 lipca 2018
hello world!

Opłata jakościowa to danina, która będzie pobierana od kierowców przy badaniu technicznym pojazdu. W projekcie ustawy czytamy, że opłata trafi na rachunek Transportowego Dozoru Technicznego i zostanie przekazana na zapewnienie prawidłowej jakości badań technicznych pojazdów.

O planach wprowadzenia takowej opłaty w odpowiedzi na interpelację posłanki Izabeli Leszczyny, poinformował Marek Chodkiewicz - wiceminister infrastruktury. Projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym przewiduje opłatę jakościową w wysokości 4 zł. Będzie ona pobierana od właściciela lub posiadacza pojazdu za każde badanie techniczne wykonywane na stacji kontroli pojazdów.

Koszty przerzucone na kierowców

Projekt pierwotny zakładał, że koszty wprowadzenia nowych przepisów unijnych pokryją przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów. Po licznych skargach i protestach zrezygnowano jednak z tego pomysłu i koszty przerzucono na kierowców.

Minister Chodkiewicz wyjaśnia - Obecnie projekt ustawy wychodzący naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców zakłada, że opłata na zapewnienie funkcjonowania nowego systemu poprawy jakości badań technicznych pojazdów, czyli koszt dostosowania do przepisów UE, w wysokości 4 zł pobierana będzie od właściciela lub posiadacza pojazdu, za każde badanie techniczne przeprowadzane na stacji kontroli pojazdów. Przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury zmodyfikowane rozwiązanie nie przewiduje już obciążenia przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów tzw. opłatą jakościową. Wpływ na taką zmianę rozwiązania miała dodatkowa analiza opłat za badania techniczne, które nie były podwyższane już od 14 lat.

Kary dla spóźnialskich

Pierwotnie projekt ustawy zakładał wprowadzenie kary dla właściciela lub posiadacza pojazdu, gdy badanie techniczne byłoby wykonywane 30 dni po upływie terminu ważności badania. Celem wprowadzenia takiej opłaty była eliminacja z ruchu drogowego niesprawnych technicznie pojazdów.

Obecnie projekt przewiduje, że opłata za badanie techniczne, które będzie wykonywane po terminie podwyższy cenę podstawowego badania o 60%. Jednak termin spóźnienia zostanie wydłużony do 45 dni od zakończenia ważności badania technicznego pojazdu.

Cytując ministra Chodkiewicza - Szacuje się, że liczba opłat za badania techniczne po terminie znacznie spadnie po pierwszym roku obowiązywania przepisów. Właściciel pojazdu, który ewentualnie zapłaci dodatkową opłatę za badanie techniczne po terminie, w następnym roku będzie bardziej zdyscyplinowany do terminowego wykonania badania technicznego, co może przełożyć się na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na polskich drogach.

chevron-down
Copy link