NSA wydał wyrok w sprawie parkomatów

3 lipca 2019
hello world!

W piątek 28 czerwca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie parkomatów w stolicy. Sąd orzekł, że wpisywanie numerów rejestracyjnych samochodu do parkomatów jest zgodne z prawem. 

Wyrok w sprawie parkomatów - zdaniem WSA parkomaty łamią prawo

Podstawą do wydania orzeczenia przez NSA była skarga na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 2017. WSA w Warszawie, w wyroku z dnia 12 kwietnia 2017 (VII SA/Wa 1069/16), stwierdził, że uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy, regulująca przepisy dotyczące stref płatnego parkowania, we fragmencie stanowiącym o obowiązku podawania przez kierowców numerów rejestracyjnych pojazdów, jest niezgodna z prawem. W uzasadnieniu sąd wskazał, że akt prawa miejscowego, wydany przez stołeczny ratusz, narusza wolności zawarte w art. 51. ust 1 i 2 Konstytucji RP.

Wyrok był konsekwencją skargi wysuniętej w 2016 r. przez jednego z warszawiaków, który zarzucił miastu, że inwigiluje ono mieszkańców. Jego zdaniem, posługując się danymi zawartymi w systemie parkomatów, bez większego wysiłku można prześledzić trasę poruszania się pojazdu oraz zebrać informacje, gdzie i kiedy kierowca parkował. Pełnomocnik skarżącego zwrócił również uwagę na fakt, że na parkomatach, jako podstawa prawna, wskazano akt prawa miejscowego (uchwała). Jest to zatem niezgodne z art. 51 ust.1 Konstytucji RP, który stanowi, że obywatel może być obowiązany do ujawnienia informacji na temat jego osoby tylko na podstawie ustawy.

Ratusz, starając się odeprzeć te zarzuty, wskazywał na przepisy zawarte w art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych. Czytamy tutaj, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy. Ponadto wskazywał również na fakt, że podobne systemy poboru opłat za parkowanie funkcjonują m.in. w Paryżu i Barcelonie.

O wyroku WSA pisaliśmy szerzej tutaj:
Działanie warszawskich parkomatów niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych

Numery rejestracyjne nie są danymi osobowymi 

Powyższy wyrok został zaskarżony przez stołeczny ratusz skargą kasacyjną. Pełnomocnik w skardze podnosił, że numery rejestracyjne pojazdu nie są danymi osobowymi, bowiem identyfikują one pojazd, a nie osobę. Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok. W ustnym uzasadnieniu sędzia podkreślił, że numer rejestracyjny jest przede wszystkim związany z pojazdem, a nie jego właścicielem. Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, w której z samochodu i jednocześnie parkometru korzysta osoba, która nie jest właścicielem pojazdu. Będzie tak m.in. w sytuacji, gdy pojazd jest leasingowany bądź użyczony. Co więcej, samo umiejscowienie tablicy rejestracyjnej powoduje, że numer ten może być znany szerokiej liczbie osób. Pełną argumentację sąd przedstawi w pisemnym uzasadnieniu. Wyrok jest prawomocny. 

Źródło:

1.Wyrok Wojewódzkiego Sąd Administracyjny w Warszawie, z dnia 12 kwietnia 2017 (VII SA/Wa 1069/16)

2.Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2019 (I OSK 2063/17)

chevron-down
Copy link