O nas

Naszym zadaniem jest stworzenie nowoczesnej formy przekazu informacji prawnej z wykorzystaniem Internetu. Przekaz ten odbywać będzie się za pośrednictwem innowacyjnego portalu internetowego, na którym użytkownik znajdować będzie informacje dotyczące nowinek prawnych przygotowywanych we współpracy z prawnikami – praktykami w swoich dziedzinach.

Celem jest danie satysfakcji zarówno osobom, które na co dzień zawodowo zajmują się prawem, jak i laikom poszukującym praktycznych informacji, podanych w zrozumiały i dostępny sposób. Portal w swoim założeniu ma być nowatorski, ponieważ naszym zdaniem do dnia dzisiejszego osoby poszukujące wiedzy prawnej zderzają się ze skomplikowaną formą przekazu, uniemożliwiającą w praktyce dojście do istoty problemów.

Będziemy starać się zaznajamiać odbiorców ze stanowionym prawem, orzecznictwem sądów powszechnych i administracyjnych, Sądu Najwyższego oraz przejawami działalności organów administracji państwowej, w szczególności organów skarbowych.

Ideą przyświecającą naszej działalności jest budowanie świadomości prawnej odbiorcy oraz umożliwienie dotarcia przez niego do praktycznych rozwiązań.

Zapraszamy do wspólnej, interesującej podróży w morzu zagadnień z dziedziny prawa.