Obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy zostanie zniesiony?

20 sierpnia 2020
hello world!

W zeszłym tygodniu Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Poprawka czeka teraz na podpis prezydenta. Co zmieni się w tym akcie prawnym? Czy obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy zostanie zniesiony?

Sejm zaakceptował poprawki Senatu, które miały na celu doprecyzowanie nowelizacji. Poprawki obejmowały m.in. definicję "salonu samochodowego" oraz "kierującego pojazdem". Senat zaproponował też utworzenie dotacji celowej pochodzącej z funduszu CEPiK na zrekompensowanie dochodów powiatów utraconych w związku z wejściem w życie ustawy. Senatorowie uznali, że poprawka jest konieczna, ponieważ dochody powiatów spadną. Nie będą one już bowiem wydawać nalepek na szybę z numerem rejestracyjnym pojazdów ani kart pojazdów. Sejm nie przyjął jednak tej propozycji Senatu.

Obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy odejdzie do "lamusa"?

Zgodnie z nowymi przepisami zniesiony zostanie obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy. Przepis ma dotyczyć kierujących pojazdami posiadającymi polskie prawo jazdy. Będą oni zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie dokumentu i okazywania go podczas kontroli drogowej. Dane te pojawią się w centralnej ewidencji kierowców i na tej podstawie nastąpi ich weryfikacja.

Zniesiono też obowiązek wymiany dowodu rejestracyjnego, gdy zabraknie w nim miejsca na umieszczanie kolejnych badań technicznych. Uproszczeniem w procedurze rejestracji pojazdów jest też brak konieczności wydawania karty pojazdu i naklejki kontrolnej i jej wtórnika.

Nowe przepisy umożliwią ponadto rejestrację pojazdu lub czasową rejestrację na wniosek właściciela również przez starostę właściwego dla miejsca czasowego zamieszkania. Będzie też można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny.

Oprócz tego nowe przepisy zezwolą również na zwrot zatrzymanego elektronicznie dowodu rejestracyjnego przez stację kontroli pojazdów. Ma to wyeliminować konieczność zwracania się kierowcy o zwrot dokumentu do organu, który zatrzymał dowód.

chevron-down
Copy link