Ochrona znaku towarowego - dlaczego warto i ile to kosztuje?

8 października 2019
/

Znak towarowy staje się własnością przedsiębiorcy dopiero w momencie nabycia prawa do jego wyłącznego używania. Ochrona, którą zapewnia Urząd Patentowy RP dotyczy wykorzystywania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski. W przypadku zlekceważenia opisywanego zabezpieczenia każda osoba będzie mogła wprowadzać do obrotu towary i usługi oznaczone identycznym lub bardzo podobnym znakiem towarowym. Doprowadzi to do pomniejszenia zysków właściciela znaku towarowego, a w konsekwencji może również doprowadzić do upadku renomy firmy. Dzieje się tak szczególnie wtedy, kiedy produkt lub usługa konkurencji sygnowanej tym samym znakiem są gorszej jakości. Z tego powodu warto zadać sobie dwa pytania: Ochrona znaku towarowego - dlaczego warto? Opłata za ochronę znaku towarowego - ile kosztuje?


Jednak w życiu zwykle tak się zdarza, że kto spodziewa się nieoczekiwanego, ten dobrze na tym wychodzi.

John Flanagan


Chroniony znak towarowy może przynieść swojemu właścicielowi wymierne korzyści, chociażby w postaci dodatkowych przychodów. Mowa tu m.in. o udzielaniu licencji na używanie znaku towarowego np. w ramach sieci franchisingowej.

Pamiętaj! Należy pamiętać, że rejestracja znaków towarowych przedsiębiorstwa nie jest obowiązkowa, a jedynie zalecana.

Warto również zwrócić uwagę, że właściciel znaku posiadającego dużą renomę może wykorzystać ten fakt w celu ubiegania się o przyznanie dodatkowych środków finansowych z różnych instytucji. Zaufanie do marki motywuje inwestorów do działania w celu jej rozwoju.

Znak towarowy nie jest przywiązany do właściciela. W przyszłości można go sprzedać, zamienić, oddać w formie darowizny, jak również zastawić. Prawo pozwala także, by stał się on swoistym zabezpieczeniem przy uzyskiwaniu kredytu, a także służył jako aport wspólnika przy zakładaniu spółki.

Ochrona znaku towarowego - kiedy znak towarowy ją uzyska?

W celu otrzymania ochrony prawnej na nasz znak towarowy, powinniśmy zarejestrować go w odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej. W Polsce jego rolę pełni Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, którego siedziba mieści się przy Alei Niepodległości 188/192, 00-608 w Warszawie.

Pamiętaj! Czas, w którym Państwo Polskie będzie chronić Twój znak towarowy wynosi 10 lat. Oczywiście masz możliwość przedłużenia tego okresu. Wspomniana ochrona obejmuje jedynie towary lub usługi, które wskazałeś w zgłoszeniu.

Przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy, otrzymujesz możliwość używania go na wyłączność, zarówno w sposób zawodowy, jak i zarobkowy na danym obszarze (czyli na terenie Polski). Od tej chwili możesz również umieścić w swoim znaku towarowym literę R umieszczoną w okrąg.

Warto zauważyć, że prawo ochronne na znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP zapewnia nam bezpieczeństwo jedynie na obszarze Polski. Nie musimy jednak ograniczać się do ziemi ojczystej. Znak towarowy możemy zastrzec w każdym miejscu na świecie, jak również wybrać określona miejsca i regiony, gdzie chcemy dokonać rejestracji. Wyróżniamy trzy rodzaje ochrony znaku towarowego:

 • krajowa (wniosek składa się do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w Polsce)
 • regionalna na terenie UE (wniosek składa się do Urzędu ds. Własności Intelektualnej w Alicante w Hiszpanii)
 • międzynarodowa (wniosek składa się do Biura Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie w Szwajcarii)

Ochrona znaku towarowego jest bardzo przydatna i... dość droga. Nie warto jednak oszczędzać na dbaniu o jakość i pozycję własnej marki. W tym artykule wyjaśnię Ci ile kosztuje ta usługa, a także wskażę zwrócę Twoją uwagę na inne opłaty, do których należy się przygotować.

Koszty rejestracji znaku towarowego zazwyczaj zależą od zakresu terytorialnego, w którym chcemy chronić nasze oznaczenie, jak również od ilości wskazanych w naszym zgłoszeniu klas (w każdej z nich zgrupowane są inne towary lub usługi). Często kwota, którą będziemy musieli przeznaczyć na ochronę znaku towarowego zależy także od formy naszego znaku. Innymi słowy, zapłacimy stosownie więcej za ochronę nazwy i loga w stosunku do opłaty za samą nazwę lub same logo.

Opłata za ochronę znaku towarowego w Polsce - pierwszy okres ochrony


Ochrona znaku towarowego, na zdjęciu: Logo Urzędu Patentowego RP


Opłatę za pierwszy okres ochrony, czyli ten, w którym zgłaszamy po raz pierwszy wniosek o ochronę naszego znaku towarowego należy wnieść w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia pozytywnej decyzji warunkowej o udzieleniu prawa przez Urząd Patentowy RP. Wysokość opłaty za ochronę znaku towarowego jest ustalana na podstawie ilości klas towarowych.

W Polsce sprawa wygląda tak, że oddzielnie płacimy za zgłoszenie znaku towarowego i oddzielnie dokonujemy opłat za 10-letni okres ochronny i publikację informacji o udzielonym prawie. Jeżeli zdecydujemy się dokonać opłaty za więcej niż jedną klasę towarową, otrzymamy stosowną zniżkę.

Ważne! Podsumowując, za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie będziemy musieli zapłacić 450 zł. Jeżeli jesteś zwolennikiem działania drogą elektroniczną (dokonanie zgłoszenia przez internet) możesz zaoszczędzić 50 zł i zapłacić "jedynie" 400 zł. Za każdą kolejną klasę zapłacisz po 120 zł. Opłata za 10-letni okres ochronny ZA KAŻDĄ klasę wynosi po 400 zł, zaś publikacja informacji o udzielonym prawie ochronnym obciąży nasz portfel o kolejne 90 zł.

Ochrona znaku towarowego w Polsce - przedłużenie prawa ochronnego

Ochrona znaku towarowego, na zdjęciu: Siedziba Urzędu Patentowego RP

Siedziba Urzędu Patentowego RP

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej zmianie uległa procedura przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy. Wcześniej należało złożyć odpowiedni wniosek, teraz wystarczy zrobić to co najważniejsze - zapłacić. Przedłużenie okresu ochronnego może nastąpić jedynie na kolejne 10 lat, a potwierdzeniem zabezpieczenia będzie prawidłowo wykonany przelew.

Przeczytaj również:
Znak towarowy - co to właściwie jest?

Opłatę za ochronę naszego znaku towarowego musimy wnieść na rachunek Urzędu Patentowego RP przed końcem okresu ochrony. Należy jednak pamiętać, że nie można zrobić tego wcześniej niż w dziewiątym roku jej trwania (rok przed wygaśnięciem). Warto przestrzegać tego terminu, ponieważ jeżeli nasza ochrona dobiegnie końca będziemy musieli zapłacić 30% więcej.

Pamiętaj! Opłata z 30%-tową marżą jest ostateczna. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy po wygaśnięciu ochrony nie dokonasz również i tej opłaty, stracisz prawo ochrony do swojego znaku towarowego i trzeba będzie rozpoczynać całą procedurę od nowa. Dzieje się tak, ponieważ dodatkowy 6-cio miesięczny termin jest nieprzywracalny. Przelew, którego dokonasz po jego przekroczeniu po prostu zostanie zwrócony. Podsumowując, za przedłużenie ochrony znaku towarowego z jedną klasą towarową zapłacisz 400 zł, zaś w trakcie trwania 6-cio miesięcznego dodatkowego terminu wyniesie ona 490 zł.

Opłata za ochronę znaku towarowego w Polsce - gdzie dokonywać wpłat?

Każdej wpłaty za ochronę i przedłużenie znaku towarowego należy dokonywać na nr konta Urzędu Patentowego RP. W tytule przelewu musisz wskazać numer znaku towarowego. Nie zapomnij też podkreślić, z jakiego powodu dokonujesz przelewu odpowiedniej kwoty.

Opłaty z tytułu ochrony własności przemysłowej należy wpłacać na rachunek dochodów Urzędu Patentowego RP:

NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000
SWIFT (BIC): NBPLPLPW
IBAN: PL 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

Powyższy rachunek bankowy służy do wpłat z tytułu ochrony własności przemysłowej, w tym za:

 • zgłoszenia i ochronę praw własności przemysłowej
 • przedłużenie ochrony;
 • zmiany w rejestrze;
 • przekazanie oraz dokument pierwszeństwa w sprawach zgłoszeń międzynarodowych PCT

Opłata za ochronę znaku towarowego w Unii Europejskiej - pierwszy okres ochrony

W celu rejestracji znaku towarowego chronionego na terenie UE należy dokonać formalnego zgłoszenia w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Siedziba instytucji znajduje się w Alicante na terenie Hiszpanii. Sama procedura nie należy do najkrótszych, ponieważ może trwać do 5-ciu miesięcy.

Ochrona znaku towarowego, na zdjęciu: Logo Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)


Jeżeli chodzi o czas ochrony i jego przedłużenie, to na terenie UE sprawa wygląda tak samo jak w Poslce. Oddzielnie płacimy za zgłoszenie znaku towarowego i oddzielnie dokonujemy opłat za 10-letni okres ochronny. Jeżeli zdecydujemy się dokonać opłaty za więcej niż jedną klasę towarową, również otrzymamy stosowną zniżkę.

Ważne! Chroniąc nasz znak towarowy na terenie Unii Europejskiej, powinniśmy przygotować się na następujące koszty:

 • zgłoszenie znaku towarowego w pierwszej klasie towarowej lub usługowej - 1000 euro (lub 850 euro, jeżeli zgłosimy go drogą elektroniczną)
 • opłata za drugą klasę towarową lub usługową - 50 euro (za każdą następną po 150 euro)

Jak można zauważyć na powyższym "cenniku", koszty zabezpieczenia oznaczenia nie należą do najniższych. Zwróć jednak uwagę, że dotyczą jednego zgłoszenia, które swoim zasięgiem i zabezpieczeniem obejmie tereny wszystkich państw Unii Europejskiej.

Zgłoszenia znaku towarowego można dokonać na trzy możliwości: zapłata kartą płatniczą (najkorzystniejsza przy działaniu online), przelew na konto bankowe EUIPO lub też opłata uiszczona przy użyciu rachunku bieżącego (warto rozważyć, jeżeli w naszym imieniu działa stosowny przedstawiciel).

Ważne! Obliczenie dodatkowych kosztów, które również będą wymagane przy rejestracji znaku towarowego nie jest proste. Warto rozważyć skorzystanie z narzędzi oferowanych przez EUIPO. Mowa m. in. o kalkulatorze opłat związanych ze zgłoszeniem znaku towarowego.

Ochrona znaku towarowego w Unii Europejskiej- przedłużenie prawa ochronnego

Ochrona znaku towarowego, na zdjęciu: Siedziba Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Siedziba Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Znak towarowy Unii Europejskiej (ZTUE) zachowuje swoją ważność przez okres 10 lat. Tak jak w przypadku rejestracji w Polsce, tak i tutaj ochronę można przedłużać w nieskończoność, jednak zawsze na czas nie dłuższy niż dekada. Sam proces przedłużenia składa się z kilku etapów.

Pół roku przed wygaśnięciem rejestracji w EUIPO, urząd pisemnie poinformuje właściciela znaku towarowego, jego reprezentanta lub każdy inny podmiot zarejestrowany jako uprawniony o tym, że rejestracja wymaga przedłużenia. Po otrzymaniu stosownej informacji należy złożyć wniosek o przedłużenie i uiścić stosowną opłatę.

Ważne! Dzień, w którym wygasa ochrona na znak towarowy jest ostatecznym terminem na złożenie wniosku o przedłużenie ochrony.

W przypadku, gdy wniosek nie wpłynął w oznaczonym terminie, wciąż istnieje szansa na przedłużenie ochrony ZTUE. Należy jednak ponieść dodatkową opłatę w formie 25% ceny, którą powinniśmy uiścić we wspomnianym, półrocznym terminie. Innymi słowy, od dnia wygaśnięcia ochrony, mamy dodatkowe 6 miesięcy, w których musimy zapłacić 1250 euro (lub 1062,50 euro w przypadku rejestracji elektronicznej).

Jeżeli nawet w ciągu dodatkowego okresu nie zostanie złożony wniosek o przedłużenie ochrony znaku towarowego, EUIPO pisemnie poinformuje właściciela o tym, że dany ZTUE został anulowany. Z anulowaniem, bezpośrednio związane jest usunięcie z rejestru. Taka informacja zostanie opublikowana w biuletynie ZTUE. Od tej chwili znak towarowy jest "do wzięcia".

Ważne! Jeżeli nie chcesz przedłużać ochrony swojego znaku towarowego, ale jednocześnie chciałbyś zachować swoje prawa w niektórych państwach członkowskich UE, możesz złożyć wniosek o konwersję. Taki wniosek musi wpłynąć w ciągu 3 miesięcy przed zakończeniem dodatkowego okresu na przedłużenie.

Opłata za ochronę znaku towarowego w Unii Europejskiej - gdzie dokonywać wpłat?

Każdej wpłaty za ochronę i przedłużenie znaku towarowego należy dokonywać na nr konta Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. W tytule przelewu musisz wskazać numer znaku towarowego. Nie zapomnij też podkreślić, z jakiego powodu dokonujesz przelewu odpowiedniej kwoty.

Opłaty z tytułu ochrony własności przemysłowej należy wpłacać na rachunek dochodów Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej :

Caixa Bank Alicanta Hiszpania
SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES03 2100 2353 0107 0000 0888

Santander Bank Alicanta Hiszpania
SWIFT: BSCHESMMXXX
IBAN: ES08 0049 6659 0121 1622 4792

Powyższy rachunek bankowy służy do wpłat z tytułu ochrony własności przemysłowej, w tym za:

 • zgłoszenia i ochronę praw własności przemysłowej
 • przedłużenie ochrony;
 • zmiany w rejestrze;

Ważne! Pamiętaj, żeby poinstruować bank, aby dołączył do przelewu następujące informacje:

 • numer znaku towarowego Unii Europejskiej (ZTUE)
 • nazwę i adres płatnika
 • charakter opłaty
 • kod transakcyjny płatności z formularza online (nieobowiązkowe, ale umożliwi zidentyfikowanie płatności)

Opłata za ochronę znaku towarowego na świecie


Ochrona znaku towarowego, na zdjęciu: Logo Biura Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)

Każdy znak towarowy może otrzymać ochronę w wielu krajach jednocześnie na całym świecie. W tym celu nie wysyła się jednak nowego wniosku. Jest to jedynie rozszerzenie zabezpieczenia znaku, który został już zarejestrowany w na terenie Polski lub w Unii Europejskiej. Innymi słowy, jeżeli posiadasz zabezpieczony znak towarowy przez Urząd Patentowy RP lub EUIPO, możesz skorzystać z procedury międzynarodowej, którą oferuje WIPO. Zgłoszenia dokonuje się się w Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie w Szwajcarii.

Siedziba Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO)

Siedziba Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO)

Opłata podstawowa za zgłoszenie i ochronę znaku towarowego w maksymalnie trzech klasach towarowych lub usługowych zależy od jego rodzaju. Jeżeli oznaczenie jest przedstawione w kolorach, będziemy musieli zapłacić 903 franków szwajcarskich (CHF). W przypadku, gdy znak nie jest przedstawiony w kolorach wyniesie 653 CHF. Każda następna klasa wynosi po 100 CHF, tyle samo co opłata za każde wskazane państwo członkowskie porozumienia.

Ważne! Niektóre kraje ustanowiły własne opłaty indywidualne (np. Izrael i Turcja).