Opłata za ochronę znaku towarowego - ochrona marki #3

15 stycznia 2020
hello world!

"Jednak w życiu zwykle tak się zdarza, że kto spodziewa się nieoczekiwanego, ten dobrze na tym wychodzi." John Flanagan tworząc powieść dla młodzieży z pewnością nie mógł domyślać się, że jego słowa tak dobitnie podkreślą sens zabezpieczania swojej marki. Pamiętaj, że znak towarowy staje się Twoją własnością dopiero w momencie, kiedy nabędziesz prawa do jego wyłącznego używania. Pozostaje więc zadać ostateczne pytanie, czyli: Ile wynosi opłata za ochronę znaku towarowego i gdzie go mogę zarejestrować?

Bez tej ochrony każda osoba będzie mogła wprowadzać do obrotu towary i usługi oznaczone identycznym lub bardzo podobnym znakiem towarowym. Doprowadzi to do pomniejszenia Twoich zysków, a w konsekwencji może również doprowadzić do upadku renomy firmy lub zmiany postrzegania jej spójnego obrazu na rynku. Dzieje się tak szczególnie wtedy, kiedy produkt lub usługa Twojej konkurencji sygnowanej tym samym znakiem są gorszej jakości.

Chroniony znak towarowy może przynieść Ci wymierne korzyści, chociażby w postaci dodatkowych przychodów. Mówię tu m.in. o udzielaniu licencji na używanie Twojego znaku towarowego np. w ramach sieci franchisingowej. Pamiętaj jednak, że rejestracja znaków towarowych przedsiębiorstwa nie jest obowiązkowa, a jedynie zalecana. Sam zdecydujesz na ile cenisz i chcesz chronić swoją markę i jej elementy - np. znak towarowy, stanowiący wizytówkę przedsiębiorstwa. Zwróć przy tym uwagę, że jako właściciel znaku towarowego posiadającego dużą renomę, możesz wykorzystać ten fakt w celu ubiegania się o przyznanie dodatkowych środków finansowych z różnych instytucji. Zaufanie do marki motywuje inwestorów do działania w celu jej rozwoju.

Tak jak wspominałem w poprzednim artykule - znak towarowy nie jest przywiązany do właściciela i to dlatego tak ważne jest jego zabezpieczenie. W przyszłości możesz go sprzedać, zamienić, oddać w formie darowizny, jak również zastawić. Prawo pozwala także, by stał się on swoistym zabezpieczeniem przy uzyskiwaniu kredytu, a także służył jako aport wspólnika przy zakładaniu spółki. To tyle tytułem wstępu. Uznaję, że skoro trafiłeś na ten artykuł, jesteś zainteresowany zarejestrowaniem swojej marki, a także jej ochroną. Interesuje Cię obszar zabezpieczenia znaku towarowego no i oczywiście cena tej ochrony. Zapraszam więc do lektury. Tu znajdziesz swoją odpowiedź.

Opłata za ochronę znaku towarowego w Polsce

W celu otrzymania ochrony prawnej na swój znak towarowy, powinieneś/powinnaś zarejestrować go w odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej. W Polsce jego rolę pełni Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, którego siedziba mieści się przy Alei Niepodległości 188/192, 00-608 w Warszawie.

Ile wynosi opłata za ochronę znaku towarowego w UPRP?

Siedziba Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej

Czas trwania ochrony znaku towarowego w Polsce

Czas, w którym Państwo Polskie będzie chronić Twój znak towarowy wynosi 10 lat. Oczywiście masz możliwość przedłużenia okresu ochronnego znaku towarowego. Wspomniane zabezpieczenie obejmuje jedynie towary lub usługi, które wskazałeś w zgłoszeniu. Przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy, otrzymujesz możliwość używania go na wyłączność, zarówno w sposób zawodowy, jak i zarobkowy na danym obszarze (czyli na terenie Polski). Od tej chwili możesz również umieścić w swoim znaku towarowym symbol R umieszczonym w kole.

Warto zauważyć, że prawo ochronne na znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP zapewnia nam bezpieczeństwo jedynie na obszarze Polski. Nie musimy jednak ograniczać się do ziemi ojczystej. Ochrona znaku towarowego naszej marki możliwa jest w dowolnym miejscu na świecie po odpowiednim zastrzeżeniu go - mamy także możliwość określenia miejsca i regionu, gdzie chcemy dokonać rejestracji. Wyróżniamy trzy rodzaje ochrony znaku towarowego:

 • krajowa (wniosek składa się do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w Polsce),
 • regionalna na terenie UE (wniosek składa się do Urzędu ds. Własności Intelektualnej w Alicante w Hiszpanii),
 • międzynarodowa (wniosek składa się do Biura Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie w Szwajcarii)

Ochrona znaku towarowego jest bardzo przydatna i... dość droga. Nie warto jednak oszczędzać na dbaniu o jakość i pozycję własnej marki. Ile kosztuje ochrona znaku towarowego? W tym artykule wyjaśnię Ci ile dokładnie wynoszą stawki za tę usługę, a także wskażę zwrócę Twoją uwagę na inne opłaty, do których powinieneś się przygotować. Koszty rejestracji znaku towarowego zazwyczaj zależą od zakresu terytorialnego, w którym chcemy chronić nasze oznaczenie, jak również od ilości wskazanych w naszym zgłoszeniu klas (w każdej z nich zgrupowane są inne towary lub usługi). Często kwota, którą będziemy musieli przeznaczyć na ochronę znaku towarowego zależy także od formy naszego znaku. Innymi słowy, zapłacimy stosownie więcej za ochronę nazwy i loga w stosunku do opłaty za samą nazwę lub same logo.

Opłata za ochronę znaku towarowego w Polsce - pierwszy okres ochrony

Opłatę za pierwszy okres ochrony, czyli ten, w którym zgłaszamy po raz pierwszy wniosek o ochronę naszego znaku towarowego należy wnieść w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia pozytywnej decyzji warunkowej o udzieleniu prawa przez Urząd Patentowy RP. Wysokość opłaty za ochronę znaku towarowego jest ustalana na podstawie ilości klas towarowych.

W Polsce ochrona znaku towarowego wygląda tak, że oddzielnie płacimy za zgłoszenie znaku towarowego i oddzielnie dokonujemy opłat za 10-letni okres ochronny i publikację informacji o udzielonym prawie. Jeżeli zdecydujemy się dokonać opłaty za więcej niż jedną klasę towarową, otrzymamy zniżkę. Tak więc za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie będziemy musieli zapłacić 450 zł. Jeżeli jesteś zwolennikiem działania drogą elektroniczną (dokonanie zgłoszenia przez internet) możesz zaoszczędzić 50 zł i zapłacić "jedynie" 400 zł. Za każdą kolejną klasę zapłacisz po 120 zł. Opłata za 10-letni okres ochronny ZA KAŻDĄ klasę wynosi po 400 zł, zaś publikacja informacji o udzielonym prawie ochronnym obciąży nasz portfel o kolejne 90 zł. Podsumowując, za pełną rejestrację znaku towarowego na terenie Polski, w jednej klasie towarowej i przy dopełnieniu formalności przez internet zapłacisz 890 zł + 120 zł za każdą następną klasę towarową.

Przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej zmianie uległa procedura przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy. Wcześniej należało złożyć odpowiedni wniosek, teraz wystarczy zrobić to co najważniejsze - zapłacić. Przedłużenie okresu ochronnego znaku towarowego naszej marki może nastąpić jedynie na kolejne 10 lat, a potwierdzeniem zabezpieczenia będzie prawidłowo wykonany przelew.

Opłatę za ochronę Twojego znaku towarowego musisz wnieść na rachunek Urzędu Patentowego RP przed końcem okresu ochrony. Pamiętaj, że nie możesz zrobić tego wcześniej niż w dziewiątym roku trwania ochrony twojego znaku towarowego (rok przed wygaśnięciem). Warto przestrzegać tego terminu, ponieważ jeżeli ochrona dobiegnie końca będziesz musiał/a zapłacić 30% więcej.

Opłata za ochronę znaku towarowego z 30%-tową marżą jest ostateczna. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy po wygaśnięciu ochrony nie dokonasz również i tej opłaty, stracisz prawo ochrony do swojego znaku towarowego i trzeba będzie rozpoczynać całą procedurę od nowa. Dzieje się tak, ponieważ dodatkowy 6-o miesięczny termin jest nie do przywrócenia. Przelew, którego dokonasz po jego przekroczeniu po prostu zostanie zwrócony. Podsumowując, za przedłużenie ochrony znaku towarowego z jedną klasą towarową zapłacisz 400 zł, zaś w trakcie trwania 6-o miesięcznego dodatkowego terminu wyniesie ona 490 zł.

Gdzie dokonywać opłat za ochronę znaku towarowego w Polsce?

Każdej wpłaty za ochronę i przedłużenie znaku towarowego należy dokonywać na nr konta Urzędu Patentowego RP. W tytule przelewu musisz wskazać numer znaku towarowego, który ma być objęty ochroną prawną. Nie zapomnij też podkreślić, z jakiego powodu dokonujesz przelewu odpowiedniej kwoty. Opłaty z tytułu ochrony własności przemysłowej należy wpłacać na rachunek dochodów Urzędu Patentowego RP:

NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

SWIFT (BIC): NBPLPLPW

IBAN: PL 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

Powyższy rachunek bankowy służy do wpłat z tytułu ochrony własności przemysłowej, w tym za:

 • zgłoszenia i ochronę praw własności przemysłowej,
 • przedłużenie ochrony,
 • zmiany w rejestrze,
 • przekazanie oraz dokument pierwszeństwa w sprawach zgłoszeń międzynarodowych PCT.

Ochrona znaku towarowego w Unii Europejskiej

W celu rejestracji znaku towarowego chronionego na terenie UE należy dokonać formalnego zgłoszenia w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Siedziba instytucji znajduje się w Alicante na terenie Hiszpanii.

 

Ile wynosi opłata za ochronę znaku towarowego w EUIPO?

Siedziba Europejskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Sama procedura zarejestrowania i ochrony znaku towarowego przedsiębiorstwa nie należy do najkrótszych, ponieważ może trwać do 5 miesięcy. Czas ochrony i jego przedłużenie na terenie UE wygląda tak samo jak w Polsce. Oddzielnie zapłacisz za zgłoszenie znaku towarowego i oddzielnie dokonasz opłaty za 10-letni okres ochronny. Jeżeli zdecydujesz się opłacić więcej niż jedną klasę towarową, w której zabezpieczony będzie znak towarowy twojej firmy, również otrzymasz stosowną zniżkę. Chroniąc nasz znak towarowy na terenie Unii Europejskiej, powinniśmy przygotować się na następujące koszty:

 • zgłoszenie znaku towarowego w pierwszej klasie towarowej lub usługowej - 1000 euro (lub 850 euro, jeżeli zgłosimy go drogą elektroniczną),
 • opłata za drugą klasę towarową lub usługową - 50 euro (za każdą następną po 150 euro)

Jak można zauważyć na powyższym "cenniku", koszty zabezpieczenia oznaczenia nie należą do najniższych. Zwróć jednak uwagę, że dotyczą jednego zgłoszenia, które swoim zasięgiem i zabezpieczeniem obejmie tereny wszystkich państw Unii Europejskiej. Zgłoszenia znaku towarowego można dokonać na trzy możliwości:

 • zapłata kartą płatniczą (najkorzystniejsza przy działaniu online),
 • przelew na konto bankowe EUIPO,
 • opłata uiszczona przy użyciu rachunku bieżącego (warto rozważyć, jeżeli w naszym imieniu działa stosowny przedstawiciel).

Obliczenie dodatkowych kosztów, które również będą wymagane przy rejestracji znaku towarowego nie jest proste. Warto rozważyć skorzystanie z narzędzi oferowanych przez EUIPO. Mowa m. in. o kalkulatorze opłat związanych ze zgłoszeniem znaku towarowego.

Przedłużenie prawa ochronnego w Unii Europejskiej

Znak towarowy Unii Europejskiej (EUTM) zachowuje swoją ważność przez okres 10 lat. Tak jak w przypadku rejestracji w Polsce, tak i tutaj ochronę możesz przedłużać w nieskończoność. Ten czas nie może być jednak dłuższy niż dekada. Sam proces przedłużenia ochrony znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej składa się z kilku etapów.

Pół roku przed wygaśnięciem rejestracji w EUIPO, urząd pisemnie poinformuje Cię

 • jako właściciela znaku towarowego,
 • jego reprezentanta lub
 • każdy inny podmiot będący pod ochroną urzędu

o tym, że rejestracja wymaga przedłużenia. Po otrzymaniu tej informacji powinieneś/powinnaś złożyć wniosek o przedłużenie ochrony znaku towarowego przedsiębiorstwa, a także opłatę stosowną do obowiązującego aktualnie cennika.

Dzień, w którym wygasa ochrona na znak towarowy jest ostatecznym terminem na złożenie wniosku o przedłużenie ochrony. W przypadku, gdy wniosek o przedłużenie ochrony danego znaku towarowego nie wpłynął w oznaczonym terminie, wciąż masz szansę na przedłużenie ochrony UETM. Poniesiesz jednak dodatkowe koszty w formie 25% ceny, którą miałeś uiścić we wspomnianym, półrocznym terminie. Innymi słowy, od dnia wygaśnięcia ochrony, masz dodatkowe 6 miesięcy, w których zapłacisz już 1250 euro (lub 1062,50 euro w przypadku rejestracji elektronicznej).

Jeżeli nawet w ciągu dodatkowego okresu nadal nie złożyłeś/złożyłaś wniosku o przedłużenie ochrony znaku towarowego, EUIPO pisemnie poinformuje Cię o tym, że dany EUTM został anulowany. Z anulowaniem, bezpośrednio związane jest usunięcie go z rejestru. Taka informacja zostanie opublikowana w biuletynie EUTM. Od tej chwili znak towarowy jest "do wzięcia". W przypadku, gdy nie chcesz przedłużać ochrony swojego znaku towarowego, ale jednocześnie chciałbyś zachować swoje prawa w niektórych państwach członkowskich UE, możesz złożyć wniosek o konwersję. Taki wniosek musi wpłynąć w ciągu 3 miesięcy przed zakończeniem dodatkowego okresu na przedłużenie.

Gdzie dokonywać opłat za ochronę znaku towarowego w Unii Europejskiej?

Każdej wpłaty za ochronę i przedłużenie znaku towarowego należy dokonywać na nr konta Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. W tytule przelewu musisz wskazać numer znaku towarowego objętego dotychczas ochroną. Nie zapomnij też podkreślić, z jakiego powodu dokonujesz przelewu odpowiedniej kwoty. Opłaty z tytułu ochrony własności przemysłowej należy wpłacać na rachunek Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej :

Caixa Bank Alicanta Hiszpania

SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES03 2100 2353 0107 0000 0888

Santander Bank Alicanta Hiszpania

SWIFT: BSCHESMMXXX

IBAN: ES08 0049 6659 0121 1622 4792

Powyższe rachunki bankowe służą do wpłat z tytułu ochrony własności przemysłowej, w tym za:

 • zgłoszenia i ochronę praw własności przemysłowej,
 • przedłużenie ochrony,
 • zmiany w rejestrze.

Pamiętaj, żeby poinstruować bank, aby dołączył do przelewu następujące informacje:

 • numer znaku towarowego Unii Europejskiej (EUTM),
 • nazwę i adres płatnika,
 • charakter opłaty,
 • kod transakcyjny płatności z formularza online (nieobowiązkowe, ale umożliwi zidentyfikowanie płatności)

Opłata za ochronę znaku towarowego na świecie

Każdy znak towarowy może otrzymać ochronę w wielu krajach jednocześnie na całym świecie. W tym celu nie wysyła się jednak nowego wniosku. Jest to jedynie rozszerzenie zabezpieczenia znaku, który został już zarejestrowany w na terenie Polski lub w Unii Europejskiej. Innymi słowy, jeżeli posiadasz zabezpieczony znak towarowy przez UPRP lub EUIPO, możesz skorzystać z procedury ochrony międzynarodowej. Zgłoszenia dokonuje się się w Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie w Szwajcarii.

Ile wynosi opłata za ochronę znaku towarowego w WIPO?

 

Siedziba Światowego Urzędu Patentowego (WIPO)

Opłata podstawowa za zgłoszenie i ochronę znaku towarowego w maksymalnie trzech klasach towarowych lub usługowych zależy od jego rodzaju. Jeżeli oznaczenie jest przedstawione w kolorach, będziemy musieli zapłacić 903 franków szwajcarskich (CHF). W przypadku, gdy znak nie jest przedstawiony w kolorach wyniesie 653 CHF. Każda następna klasa wynosi po 100 CHF, tyle samo co opłata za każde wskazane państwo członkowskie porozumienia.

Ważne! Niektóre kraje ustanowiły własne opłaty indywidualne (np. Izrael i Turcja).

chevron-down
Copy link