Ile kosztuje rejestracja znaku towarowego?

15 stycznia 2020
hello world!

Rejestracja znaku towarowego to bardzo ważna rzecz dla każdego przedsiębiorcy. Zanim jednak zdecydujesz się na ten krok, warto byś poznał cennik takiej "przyjemności".

Na samym początku chciałbym podkreślić, że znak towarowy staje się Twoją własnością dopiero w momencie, kiedy nabędziesz prawa do jego wyłącznego używania. Musisz więc wiedzieć dwie rzeczy: Ile wynosi opłata za ochronę znaku towarowego i gdzie go mogę zarejestrować?

Bez tej ochrony każda osoba będzie mogła wprowadzać do obrotu towary i usługi oznaczone identycznym lub bardzo podobnym znakiem towarowym. Doprowadzi to do pomniejszenia Twoich zysków, a w konsekwencji może również doprowadzić do upadku renomy firmy lub zmiany postrzegania jej spójnego obrazu na rynku. Dzieje się tak szczególnie wtedy, kiedy produkt lub usługa Twojej konkurencji sygnowanej tym samym znakiem są gorszej jakości.

Dlaczego warto zapłacić za ochronę znaku towarowego?

Chroniony znak towarowy może przynieść Ci wymierne korzyści, chociażby w postaci dodatkowych przychodów. Mówię tu m.in. o udzielaniu licencji na używanie Twojego znaku towarowego np. w ramach sieci franchisingowej. Pamiętaj jednak, że rejestracja znaków towarowych przedsiębiorstwa nie jest obowiązkowa, a jedynie zalecana.

Sam zdecydujesz na ile cenisz i chcesz chronić swoją markę i jej elementy - np. znak towarowy, stanowiący wizytówkę przedsiębiorstwa. Zwróć przy tym uwagę, że jako właściciel znaku towarowego posiadającego dużą renomę, możesz wykorzystać ten fakt w celu ubiegania się o przyznanie dodatkowych środków finansowych z różnych instytucji. Zaufanie do marki motywuje inwestorów do działania w celu jej rozwoju.

Znak towarowy nie jest przywiązany do właściciela i to dlatego tak ważne jest jego zabezpieczenie. W przyszłości możesz go sprzedać, zamienić, oddać w formie darowizny, jak również zastawić.

Prawo pozwala także, by stał się on swoistym zabezpieczeniem przy uzyskiwaniu kredytu, a także służył jako aport wspólnika przy zakładaniu spółki. To tyle tytułem wstępu. Uznaję, że skoro trafiłeś na ten artykuł, jesteś zainteresowany zarejestrowaniem swojej marki, a także jej ochroną. Interesuje Cię obszar zabezpieczenia znaku towarowego no i oczywiście cena tej ochrony. Zapraszam więc do lektury. Tu znajdziesz swoją odpowiedź.

Ile to kosztuje?

Podsumowując, ochrona znaku towarowego jest bardzo przydatna. Nie warto więc oszczędzać na dbaniu o jakość i pozycję własnej marki. W tym artykule wyjaśnię Ci ile dokładnie wynoszą stawki za tę usługę, a także zwrócę Twoją uwagę na inne opłaty, do których powinieneś się przygotować.

Koszty rejestracji znaku towarowego zazwyczaj zależą od zakresu terytorialnego, w którym chcemy chronić nasze oznaczenie, jak również od ilości wskazanych w naszym zgłoszeniu klas (w każdej z nich zgrupowane są inne towary lub usługi). Często kwota, którą będziemy musieli przeznaczyć na ochronę znaku towarowego zależy także od formy naszego znaku. Innymi słowy, zapłacimy stosownie więcej za ochronę nazwy i loga w stosunku do opłaty za samą nazwę lub same logo.

Opłata za ochronę znaku towarowego w Polsce - pierwszy okres ochrony

Opłatę za pierwszy okres ochrony, czyli ten, w którym zgłaszamy po raz pierwszy wniosek o ochronę naszego znaku towarowego należy wnieść w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia pozytywnej decyzji warunkowej o udzieleniu prawa przez Urząd Patentowy RP. Wysokość opłaty za ochronę znaku towarowego jest ustalana na podstawie ilości klas towarowych.

W Polsce ochrona znaku towarowego wygląda tak, że oddzielnie płacimy za zgłoszenie znaku towarowego i oddzielnie dokonujemy opłat za 10-letni okres ochronny i publikację informacji o udzielonym prawie. Jeżeli zdecydujemy się dokonać opłaty za więcej niż jedną klasę towarową, otrzymamy zniżkę. Tak więc za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie będziemy musieli zapłacić 450 zł. Jeżeli jesteś zwolennikiem działania drogą elektroniczną (dokonanie zgłoszenia przez internet) możesz zaoszczędzić 50 zł i zapłacić "jedynie" 400 zł. Za każdą kolejną klasę zapłacisz po 120 zł. Opłata za 10-letni okres ochronny ZA KAŻDĄ klasę wynosi po 400 zł, zaś publikacja informacji o udzielonym prawie ochronnym obciąży nasz portfel o kolejne 90 zł. Podsumowując, za pełną rejestrację znaku towarowego na terenie Polski, w jednej klasie towarowej i przy dopełnieniu formalności przez internet zapłacisz 890 zł + 120 zł za każdą następną klasę towarową.

Przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej zmianie uległa procedura przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy. Wcześniej należało złożyć odpowiedni wniosek, teraz wystarczy zrobić to co najważniejsze - zapłacić. Przedłużenie okresu ochronnego znaku towarowego naszej marki może nastąpić jedynie na kolejne 10 lat, a potwierdzeniem zabezpieczenia będzie prawidłowo wykonany przelew.

Opłatę za ochronę Twojego znaku towarowego musisz wnieść na rachunek Urzędu Patentowego RP przed końcem okresu ochrony. Pamiętaj, że nie możesz zrobić tego wcześniej niż w dziewiątym roku trwania ochrony twojego znaku towarowego (rok przed wygaśnięciem). Warto przestrzegać tego terminu, ponieważ jeżeli ochrona dobiegnie końca będziesz musiał/a zapłacić 30% więcej.

Opłata za ochronę znaku towarowego z 30%-tową marżą jest ostateczna. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy po wygaśnięciu ochrony nie dokonasz również i tej opłaty, stracisz prawo ochrony do swojego znaku towarowego i trzeba będzie rozpoczynać całą procedurę od nowa. Dzieje się tak, ponieważ dodatkowy 6-o miesięczny termin jest nie do przywrócenia. Przelew, którego dokonasz po jego przekroczeniu po prostu zostanie zwrócony. Podsumowując, za przedłużenie ochrony znaku towarowego z jedną klasą towarową zapłacisz 400 zł, zaś w trakcie trwania 6-o miesięcznego dodatkowego terminu wyniesie ona 490 zł.

Podsumowanie wszystkich opłat UPRP

 • Zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie: 450 zł
 • Zgłoszenie znaku towarowego w każdej następnej klasie: 120 zł
 • Opłata okresowa za 10-letni okres ochrony (za każdą klasę): 400 zł
 • Opłata okresowa złożona po terminie: 400 zł + dodatkowe 30%
 • Publikacja informacji o udzielonym prawie ochronnym: 90 zł

Ważne! Przy zgłoszeniu elektronicznym zgłoszenie znaku towarowego będzie tańsze o 50 zł.

Pamiętaj, że opłat dodatkowych może być o wiele więcej. Może również okazać się, że zapłacisz o 20 % mniej za zgłoszenie, lub całkowicie będziesz zwolniony z tego obowiązku. W razie dodatkowych pytań, lub w momencie gdy zechcesz skorzystać z pomocy profesjonalisty - skontaktuj się ze mną.

Na jaki nr konta dokonywać opłat za ochronę znaku towarowego w Polsce?

Każdej wpłaty za ochronę i przedłużenie znaku towarowego należy dokonywać na nr konta Urzędu Patentowego RP. W tytule przelewu musisz wskazać numer znaku towarowego, który ma być objęty ochroną prawną. Nie zapomnij też podkreślić, z jakiego powodu dokonujesz przelewu odpowiedniej kwoty. Opłaty z tytułu ochrony własności przemysłowej należy wpłacać na rachunek dochodów Urzędu Patentowego RP:

NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

SWIFT (BIC): NBPLPLPW

IBAN: PL 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

Powyższy rachunek bankowy służy do wpłat z tytułu ochrony własności przemysłowej, w tym za:

 • zgłoszenia i ochronę praw własności przemysłowej,
 • przedłużenie ochrony,
 • zmiany w rejestrze,
 • przekazanie oraz dokument pierwszeństwa w sprawach zgłoszeń międzynarodowych PCT.

Opłata za ochronę znaku towarowego w Unii Europejskiej - pierwszy okres ochrony

Sama procedura zarejestrowania i ochrony znaku towarowego przedsiębiorstwa nie należy do najkrótszych, ponieważ może trwać do 5 miesięcy. Czas ochrony i jego przedłużenie na terenie UE wygląda tak samo jak w Polsce.

Oddzielnie zapłacisz za zgłoszenie znaku towarowego i oddzielnie dokonasz opłaty za 10-letni okres ochronny. Jeżeli zdecydujesz się opłacić więcej niż jedną klasę towarową, w której zabezpieczony będzie znak towarowy twojej firmy, również otrzymasz stosowną zniżkę. Chroniąc nasz znak towarowy na terenie Unii Europejskiej, powinniśmy przygotować się na następujące koszty:

 • zgłoszenie znaku towarowego w pierwszej klasie towarowej lub usługowej - 1000 euro (lub 850 euro, jeżeli zgłosimy go drogą elektroniczną),
 • opłata za drugą klasę towarową lub usługową - 50 euro
 • opłata za każdą następną klasę towarową lub usługową - 150 euro

Jak można zauważyć na powyższym "cenniku", koszty zabezpieczenia oznaczenia nie należą do najniższych. Zwróć jednak uwagę, że dotyczą jednego zgłoszenia, które swoim zasięgiem i zabezpieczeniem obejmie tereny wszystkich państw Unii Europejskiej.

Obliczenie dodatkowych kosztów, które również będą wymagane przy rejestracji znaku towarowego nie jest proste. Warto rozważyć skorzystanie z narzędzi oferowanych przez EUIPO. Mowa m. in. o kalkulatorze opłat związanych ze zgłoszeniem znaku towarowego lub skorzystanie z pomocy profesjonalisty, który zrobi to wszystko za Ciebie.

Przedłużenie prawa ochronnego w Unii Europejskiej

Znak towarowy Unii Europejskiej (EUTM) zachowuje swoją ważność przez okres 10 lat. Tak jak w przypadku rejestracji w Polsce, tak i tutaj ochronę możesz przedłużać w nieskończoność. Ten czas nie może być jednak dłuższy niż dekada. Sam proces przedłużenia ochrony znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej składa się z kilku etapów.

Pół roku przed wygaśnięciem rejestracji w EUIPO, urząd pisemnie poinformuje Cię

 • jako właściciela znaku towarowego,
 • jego reprezentanta lub
 • każdy inny podmiot będący pod ochroną urzędu

o tym, że rejestracja wymaga przedłużenia. Po otrzymaniu tej informacji powinieneś/powinnaś złożyć wniosek o przedłużenie ochrony znaku towarowego przedsiębiorstwa, a także opłatę stosowną do obowiązującego aktualnie cennika.

Dzień, w którym wygasa ochrona na znak towarowy jest ostatecznym terminem na złożenie wniosku o przedłużenie ochrony. W przypadku, gdy wniosek o przedłużenie ochrony danego znaku towarowego nie wpłynął w oznaczonym terminie, wciąż masz szansę na przedłużenie ochrony UETM. Poniesiesz jednak dodatkowe koszty w formie 25% ceny, którą miałeś uiścić we wspomnianym, półrocznym terminie. Innymi słowy, od dnia wygaśnięcia ochrony, masz dodatkowe 6 miesięcy, w których zapłacisz już 1250 euro (lub 1062,50 euro w przypadku rejestracji elektronicznej).

Jeżeli nawet w ciągu dodatkowego okresu nadal nie złożyłeś/złożyłaś wniosku o przedłużenie ochrony znaku towarowego, EUIPO pisemnie poinformuje Cię o tym, że dany EUTM został anulowany. Z anulowaniem, bezpośrednio związane jest usunięcie go z rejestru. Taka informacja zostanie opublikowana w biuletynie EUTM. Od tej chwili znak towarowy jest "do wzięcia". W przypadku, gdy nie chcesz przedłużać ochrony swojego znaku towarowego, ale jednocześnie chciałbyś zachować swoje prawa w niektórych państwach członkowskich UE, możesz złożyć wniosek o konwersję. Taki wniosek musi wpłynąć w ciągu 3 miesięcy przed zakończeniem dodatkowego okresu na przedłużenie.

Podsumowanie wszystkich opłat EUIPO

 • Zgłoszenie znaku towarowego w:
  • pierwszej klasie: 1000 EUR
  • drugiej klasie: 50 EUR
  • każdej kolejnej klasie: 150 EUR
 • Opłata okresowa za 10-letni okres ochrony:
  • pierwsza klasa: 1000 EUR
  • druga klasa: 50 EUR
  • każda kolejna klasa: 150 EUR
 • Opłata okresowa złożona po terminie: + dodatkowe 25%

Ważne! Przy zgłoszeniu elektronicznym zgłoszenie znaku towarowego i opłata okresowa będą tańsze o 250 EUR.

W jaki sposób dokonywać opłat za ochronę znaku towarowego w Unii Europejskiej?

Do wyboru masz:

 • karta kredytowa: najszybszy i najbezpieczniejszy sposób, bez dodatkowych opłat (dostępna jedynie przy e-zgłoszeniu)
 • rachunek bieżący (warto rozważyć, jeżeli w naszym imieniu działa stosowny przedstawiciel)
 • konto bankowe

Każdej wpłaty za ochronę i przedłużenie znaku towarowego należy dokonywać na nr konta Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. W tytule przelewu musisz wskazać numer znaku towarowego objętego dotychczas ochroną. Nie zapomnij też podkreślić, z jakiego powodu dokonujesz przelewu odpowiedniej kwoty. Opłaty z tytułu ochrony własności przemysłowej należy wpłacać na rachunek Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej :

Caixa Bank Alicanta Hiszpania

SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES03 2100 2353 0107 0000 0888

Santander Bank Alicanta Hiszpania

SWIFT: BSCHESMMXXX

IBAN: ES08 0049 6659 0121 1622 4792

Powyższe rachunki bankowe służą do wpłat z tytułu ochrony własności przemysłowej, w tym za:

 • zgłoszenia i ochronę praw własności przemysłowej,
 • przedłużenie ochrony,
 • zmiany w rejestrze.

Pamiętaj, żeby poinstruować bank, aby dołączył do przelewu następujące informacje:

 • numer znaku towarowego Unii Europejskiej (EUTM),
 • nazwę i adres płatnika,
 • charakter opłaty,
 • kod transakcyjny płatności z formularza online (nieobowiązkowe, ale umożliwi zidentyfikowanie płatności)

Opłata za ochronę znaku towarowego na świecie

Opłata podstawowa za zgłoszenie i ochronę znaku towarowego w maksymalnie trzech klasach towarowych lub usługowych zależy od jego rodzaju. Jeżeli oznaczenie jest przedstawione w kolorach, będziemy musieli zapłacić 903 franków szwajcarskich (CHF). W przypadku, gdy znak nie jest przedstawiony w kolorach wyniesie 653 CHF. Każda następna klasa (powyżej trzech) wynosi po 100 CHF, lub tyle ile wskaże państwo członkowskie porozumienia.

Ważne! Niektóre kraje ustanowiły własne opłaty indywidualne (np. Izrael i Turcja).

Podsumowanie wszystkich opłat WIPO

 • Podanie o udzielenie prawa ochronnego na:
  • kolorowy znak towarowy: 903 CHF
  • niekolorowy znak towarowy: 653 CHF
 • Opłata za:
  • pierwszą, drugą i trzecią klasę (łącznie): 0 CHF
  • każdą kolejną klasę: 100 CHF
  • każdy wniosek o rozszerzenie ochrony: 100 CHF
chevron-down
Copy link