Opodatkowanie darowizny - druk SD-2Z

8 listopada 2017
hello world!

Jednym z warunków zwolnienia od zapłaty podatku od otrzymanej darowizny jest zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na druku SD-Z2.

Druk SD-Z2 należy złożyć w terminie 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek ten powstaje natomiast z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń. Jeżeli w ciągu ostatnich 5 latach suma darowizn od tej samej osoby nie przekroczy kwoty wolnej od podatku tj. 9637 zł, to obowiązek podatkowy nie powstaje.

By dopełnić formalności: Formularz SD-Z2

Formularz SD-Z2 można złożyć lub wysłać pocztą albo w wersji papierowej w urzędzie skarbowym. Istnieje również możliwość posłużenia się wersją elektroniczną, tego można dokonać za pośrednictwem Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów. W jakich przypadkach nie składamy druku darowizny SD-Z2? Dzieje się tak w momencie, gdy nastąpi zawarcie umowy darowizny w formie aktu notarialnego. Drugą sytuacją jest złożenie przez jedną ze stron oświadczenia w podobnej formie. Wówczas to notariusz poinformuje urząd o zaistniałym stanie rzeczy. Wzór formularza SD-Z2(6) obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. Został określony rozporządzeniem Ministra Finansów z 20 listopada 2015 roku w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz.U. 2015, poz. 2060).

Formularz darowizny SD - Z2 znajdą państwo pod tym linkiem.

chevron-down
Copy link