NAJNOWSZE ARTYKUŁY

30 grudnia 2019
Jak powstaje ustawa?
Do końca trzeciego kwartału 2019 roku polski parlament uchwalił 17 500 stron ustaw. Jak to możliwe? Jak powstaje ustawa i kto ją tworzy?
30 grudnia 2019
Nieodpłatna praca na cele społeczne
W czasie odbywania kary ograniczenia wolności ukarany jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne. Według jakich zasad się to odbywa?
27 grudnia 2019
Okoliczności uzasadniające zmiany w wysokości obowiązku alimentacyjnego
Jakie okoliczności mogą uzasadniać zmianę w wysokości alimentów? Kiedy możliwe jest obniżenie alimentów? Sprawdź, co na ten temat mówi orzecznictwo.
27 grudnia 2019
Czym jest szkoda?
Czym właściwie jest szkoda? Jakie przepisy o tym mówią? Dowiedz się więcej na temat szkody majątkowej i niemajątkowej.
27 grudnia 2019
Płatna protekcja – czy jest legalna?
Płatna protekcja stanowi przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Jaka kara grozi jej sprawcy?
27 grudnia 2019
Kiedy orzeka się przepadek?
Jakie są przesłanki orzeczenia przepadku? Czy przepadek może dotyczyć przedsiębiorstwa? Dowiedz się więcej na temat przepadku.
23 grudnia 2019
Przesłanki ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym
Jakie są przesłanki ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym? Dowiedz się, co na ten temat mówi Sąd Najwyższy!
23 grudnia 2019
Kim jest dłużnik solidarny?
Co oznacza bycie dłużnikiem solidarnym? Czym różni się odpowiedzialność w częściach równych od odpowiedzialności solidarnej?
23 grudnia 2019
Uznanie za zmarłego
Śmierć człowieka wywołuje szereg istotnych skutków cywilnoprawnych.Jak kodeks cywilny reguluje kwestie uznania za zmarłego?
23 grudnia 2019
Kiedy mamy do czynienia z dezercją?
Czym jest dezercja? Kiedy mamy z nią do czynienia? Dowiedz się, co na temat dezercji mówi nam kodeks karny.
Copy link