NAJNOWSZE ARTYKUŁY

23 stycznia 2020
Kara ograniczenia wolności – kogo dotyczy, kiedy jest stosowana i jaki jest jej wymiar?
Kiedy stosowana jest kara ograniczenia wolności? Jakie wyróżniamy rodzaje kar ograniczenia wolności? Na jaki czas są one orzekane?
23 stycznia 2020
Świadczenie rehabilitacyjne – kiedy przysługuje?
Kiedy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne? Dowiedz się, w jaki sposób można starać się o świadczenie rehabilitacyjne.
23 stycznia 2020
Kiedy orzeka się karę mieszaną?
Czym jest kara mieszana? Kiedy możliwe jest orzeczenie kary mieszanej i jaki jest jej cel? Dowiedz się więcej z naszego artykułu.
23 stycznia 2020
Czy satyra użyta w publikacji prasowej może naruszać dobra osobiste?
Czy satyra w publikacji prasowej może naruszać dobra osobiste? Sprawdź, co na ten temat mówi orzecznictwo Sądu Najwyższego.
21 stycznia 2020
Ustawa emerytalna: kto jest osobą niezdolną do pracy?
Kim jest osoba niezdolna do pracy? Kiedy możemy mówić o całkowitej niezdolności do pracy, a kiedy o niezdolności częściowej?
21 stycznia 2020
Czy możliwe jest wcześniejsze zatarcie skazania?
Jakie są konieczne przesłanki zatarcia skazania? Czy możliwe jest wcześniejsze zatarcie skazania niż przewidziane w przepisach?
21 stycznia 2020
Szkodnictwo i paserstwo leśne
Czym jest paserstwo i szkodnictwo leśne? Jakie dokładnie działania są karane? Jaka kara za nie grozi? Dowiedz się więcej.
20 stycznia 2020
Encyklopedia Prawa - Precedens
Potocznie, „precedens” to coś nowego, coś co dotychczas się nie zdarzyło i zapewne szybko się nie powtórzy. Czy jest to zgodne z prawniczą definicją słowa?
20 stycznia 2020
Czy lekarz może reklamować leki w internecie?
Zgodnie z Kodeksem Etyki, lekarz nie może wyrażać zgody na używanie wizerunku do celów komercyjnych. Gdzie zatem reklama leków przez lekarza jest dozwolona?
20 stycznia 2020
Przeprowadzenie dowodu w międzynarodowych sprawach cywilnych
Liczba spraw cywilnych o charakterze międzynarodowoym stale rośnie. Co warto wiedzieć na temat prowadzenia dowodów w międzynarodowych sprawach cywilnych?