NAJNOWSZE ARTYKUŁY

27 listopada 2019
Wzrost cen nieruchomości a zasada ustalania wysokości odszkodowania
Czy wzrost cen nieruchomości może stanowić szczególną okoliczność uzasadniającą odstępstwo od zasady ustalenia wysokości odszkodowania według cen z daty jego ustalenia? Sprawdź rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego!
26 listopada 2019
Ruchomy znak towarowy na podstawie cieszynki Krzysztofa Piątka
Krzysztof Piątek znany jest nie tylko ze swoich umiejętności piłkarskich, ale również z powodu swojej „cieszynki”. Nasz reprezentant zarejestrował ją jako ruchomy znak towarowy.
26 listopada 2019
Odwołanie testamentu i sporządzenie nowego
Kiedy możliwe jest odwołanie testamentu? W jaki sposób można odwołać testament? Dowiedz się więcej na temat odwołania testamentu!
26 listopada 2019
Co grozi za nawoływanie do przestępstwa?
Na czym polega nawoływanie do popełnienia przestępstwa? Kiedy jest to karalne? Dowiedz się, co grozi za ten czyn!
26 listopada 2019
Prawo pierwszeństwa a prawo pierwokupu udziałów w spółce
Czym jest prawo pierwszeństwa? Czym różni się prawo pierwszeństwa od prawa pierwokupu? Co w przypadku naruszenia prawa pierwszeństwa?
25 listopada 2019
Pobyt czasowy i praca – jak złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?
Pobyt czasowy i praca. Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Czym jest ruch bezwizowy? Jakie przywileje przygotowano dla obywateli Ukrainy?
25 listopada 2019
Przyznanie się do winy po wyroku sądowym. Czy ma skutki prawne?
Co dzieje się w przypadku przyznania się przestępcy do winy po wydaniu wyroku? Czy takie oświadczenie po wydaniu wyroku ma jakąkolwiek moc prawną?
25 listopada 2019
Demoralizacja nieletniego
Na czym polega demoralizacja nieletniego? Jakie może przybierać formy i co za to grozi? Dowiedz się więcej na temat demoralizacji nieletnich!
25 listopada 2019
Zatarcie i przedawnienie karalności wykroczeń
Gdy mowa o przedawnieniu, w grę może wchodzić przedawnienie karalności, przedawnienie wykonania kary lub zatarcie. Jak przedstawiają się te instytucje na gruncie kodeksu wykroczeń?
22 listopada 2019
Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania
Lepiej być członkiem zarządu spółki czy prokurentem? Jak wygląda odpowiedzialność prokurenta? Dowiedz się więcej z naszego artykułu!
Copy link