NAJNOWSZE ARTYKUŁY

22 listopada 2019
Akcje – co trzeba o nich wiedzieć?
Jakie są rodzaje akcji? Co oznacza niepodzielność akcji? W jaki sposób można zakupić akcje? Dowiedz się więcej na Kruczek.pl!
22 listopada 2019
Czy każda osoba fizyczna jest konsumentem?
Kim jest konsument? Czy każda osoba fizyczna jest konsumentem? Konsument a osoba fizyczna - dowiedz się, czym się różnią te pojęcia!
21 listopada 2019
Wykonanie utworu na koncercie – umowa zlecenie czy dzieło?
Umowa zlecenie czy umowa o dzieło - która umowa powinna zostać podpisana w przypadku wykonania utworu muzycznego podczas koncertu?
21 listopada 2019
Porwanie dla okupu - co za to grozi?
W Polsce najwięcej porwań dla okupu odnotowanych było w latach 90. Jak kwestię przetrzymywania zakładnika reguluje polski kodeks karny?
21 listopada 2019
Alimenty od rodzica osadzonego w zakładzie karnym 
O umorzenie alimentów dłużnik może starać się jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Czy dotyczy to również alimentów od osadzonego w zakładzie karnym?
20 listopada 2019
Czy sąd może nie wziąć pod uwagę przedawnienia?
Czy pozwany po upływie terminu przedawnienia zawsze może czuć się spokojny? Dowiedz się, czy sąd może nie wziąć pod uwagę przedawnienia!
20 listopada 2019
Nielegalne przekroczenie granicy 
Kwestia nielegalnego przekroczenia granicy jest uregulowana w przepisach kodeksu karnego. Jakie są konsekwencje nielegalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej?
20 listopada 2019
Udział prokuratora w sprawach cywilnych
Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się postępowaniu. Jakie funkcje pełni prokurator w postępowaniu cywilnym?
19 listopada 2019
Wyrok TSUE: Sąd Najwyższy powinien zbadać niezależność Izby Dyscyplinarnej SN
19 listopada 2019
Dobra osobiste – kult pamięci osoby zmarłej i tożsamość narodowa
Nowe dobra osobiste kreowane są przede wszystkim w orzecznictwie. W ostatnim czasie sądy potwierdziły, że ochrona należy się m.in. w przypadku naruszenia kultu pamięci osoby zmarłej.
Copy link