NAJNOWSZE ARTYKUŁY

27 grudnia 2019
Kiedy orzeka się przepadek?
Jakie są przesłanki orzeczenia przepadku? Czy przepadek może dotyczyć przedsiębiorstwa? Dowiedz się więcej na temat przepadku.
23 grudnia 2019
Przesłanki ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym
Jakie są przesłanki ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym? Dowiedz się, co na ten temat mówi Sąd Najwyższy!
23 grudnia 2019
Kim jest dłużnik solidarny?
Co oznacza bycie dłużnikiem solidarnym? Czym różni się odpowiedzialność w częściach równych od odpowiedzialności solidarnej?
23 grudnia 2019
Uznanie za zmarłego
Śmierć człowieka wywołuje szereg istotnych skutków cywilnoprawnych.Jak kodeks cywilny reguluje kwestie uznania za zmarłego?
23 grudnia 2019
Kiedy mamy do czynienia z dezercją?
Czym jest dezercja? Kiedy mamy z nią do czynienia? Dowiedz się, co na temat dezercji mówi nam kodeks karny.
20 grudnia 2019
Kto odpowiada za śliski chodnik? Odpowiedzialność za szkodę
Kto odpowiada za śliski chodnik? Z jakich przepisów wynika odpowiedzialność za szkodę? Jak duża może być grzywna za nieuprzątnięcie chodnika?
20 grudnia 2019
Czym są pożytki? Kto jest uprawniony do ich pobierania?
Co to są pożytki? Czym są pożytki naturalne, cywilne i prawa? Kto jest uprawniony do ich pobierania? Dowiedz się więcej pożytkach!
20 grudnia 2019
Śledztwo a dochodzenie – czym się różnią?
Postępowanie przygotowawcze może przybrać formę dochodzenia lub śledztwa. Śledztwo a dochodzenie - czym różnią się od siebie te dwie formy?
20 grudnia 2019
Podział majątku po rozwodzie
Istnieją dwa sposoby podziału majątku po rozwodzie. Jakie to sposoby? Jak prawidłowo dokonać podziału majątku po rozwodzie?
19 grudnia 2019
Odśnieżanie dachów - ryzyko, przepisy i kary
Odśnieżanie dachów - dlaczego należy odśnieżyć dach? Jakie kary grożą za niedopełnienie obowiązku? Kto odpowiada za nieodśnieżony dach?
Copy link