Prawo Karne, Prawo Unijne

Ustawa, która ma wzmocnić europejską współpracę w walce z przestępczością

W dniu 3 października Rada Ministrów przyjęła opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, dzięki której polskie sądy, prokuratura lub inny organ prowadzący dochodzenie (np. Policja, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa) będą mogły wydawać europejski nakaz dochodzeniowy. Analogicznie, państwa UE będą mogły występować do Polski o przeprowadzenie dowodu znajdującego się na terytorium […]

Podatki

W jaki sposób Ministerstwo Finansów chce wesprzeć produkcję jabłek?

Ministerstwo Finansów zamierza zrezygnować z pobierania akcyzy od cydru, a także z obowiązku banderolowania. Według Ministra Rozwoju i Finansów ma to stanowić impuls do rozwoju produkcji jabłek. Jak czytamy w komunikacie: „Pewne ograniczenia w rozwoju tego rynku związane są z akcyzą, którą cydr także został obłożony. Dziś w zależności od stężenia alkoholu w cydrze stawka akcyzy […]

Prawo Administracyjne

Czy sprzedawca ma prawo odmówić nam przyjęcia pieniędzy?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której chcemy zapłacić za nowy telewizor „drobnymi”. Na pewno spowodowałoby to niezadowolenie nieszczęśników stojących za nami w kolejce, ale czy mogłoby spotkać się z odmową sprzedawcy? Zgodnie z ustawą o NBP banknoty i monety są w Polsce prawnymi środkami płatniczymi. To sprawia, że jedynie znaczące uszkodzenia pieniędzy […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Obowiązują nowe, uproszczone formularze rentowe i emerytalne

W dniu 2 października 2017 r. ZUS opublikował 9 nowych, uproszczonych druków rentowych i emerytalnych. Są one efektem prac, mających doprowadzić do uproszenia wzorów formularzy. Co ważne – są to formularze obecnie obowiązujące. Nowe druki to: wniosek o rentę rodzinną (nowy symbol – ERR), dotychczasowy formularz ZUS Rp-2 i załączniki […]

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Podwyższone świadczenie emerytalne

29 września 2017 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany odnoszą się do osób będących rencistami z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy. Zgodnie z nowym zapisem, takie osoby otrzymają uprawnienie do najniższego świadczenia emerytalnego w wysokości 1000 zł. W konsekwencji Celem nowelizacji […]

Prawo Karne

Zaczął funkcjonować rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym

Z dniem 1 października zaczął funkcjonować rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. W oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym Dz.U. 2016 poz. 862. Do rejestru będą wpisywani sprawcy najcięższych przestępstw. W szczególności gwałtów ze szczególnym okrucieństwem, gwałtu na dzieciach poniżej 15 […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Prawo Unijne

Zabezpieczenie socjalne obywateli spoza Unii

Osoba niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a mająca stałe zamieszkanie na terenie Unii jest w zasadzie traktowana w zakresie świadczeń społecznych identycznie jak obywatel Unii. Wynika to wprost z prawa unijnego, w szczególności rozporządzeń Parlamentu Europejskiego: 883/2004, 987/2009 oraz 1231/2010. Podstawowym zagadnieniem jest jednak posiadanie legalnego miejsca zamieszkania na terenie […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Będąc kierowcą odpowiadasz za zapięcie pasów przez pasażerów

Zgodnie z treścią wyroku SN z dnia 5 marca 2013 r. II KK 169/12 obowiązek dopilnowania tego, czy pasażerowie zapięli pasy bezpieczeństwa ciąży na kierowcy pojazdu. Jednocześnie jednak, nie zapięcie tych pasów przez pasażerów, mogło mieć fundamentalne znaczenie dla skutku będącego następstwem wypadku drogowego. W tym kontekście okoliczności w jakich doszło […]