Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne

Duża ustawa reprywatyzacyjna – czy się uda?

  Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentuje dzisiaj projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Ustawa ta ma regulować restytucje dóbr utraconych w wyniku II wojny światowej i czasów PRL. Jest to następne podejście do rozwikłania tego problemu. Z informacji wynika, że ustawa ma mieć charakter kompleksowy. Ma ona zatem dotyczyć całego obszaru państwa, a […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Prywatne blokady na koła nielegalne

Zarządcom dróg wewnętrznych przysługuje cały wachlarz uprawnień. Należy do nich między innymi prawo do pobierania opłat za parkowanie na podległym im terenie. Dosyć często spotykaną praktyką jest egzekwowanie wykonania obowiązku opłaty, przez założenie blokady na koła pojazdu osoby, która nie wykonała zobowiązania. Czy takie zachowanie jest zgodne z prawem? Jak […]

Prawo Karne

Surowsze kary dla gwałcicieli

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy zmieniający Kodeks Karny trafił do Rządowego Centrum Legislacji. Przewidziane jest w nim zaostrzenie kar za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym. W przyszłości ma się również zwiększyć ochrona ofiar gwałtów. Ministerstwo zaznaczyło, że gwałty często maja charakter zbrodni. Akty te godzą w najbardziej intymną sferę […]

Orzecznictwo, Podatki, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Świadczenie pielęgnacyjne – kiedy przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jedynie osobom rezygnującym z innego źródła dochodu. Jest to zdecydowanie najważniejszy warunek. Ważne jest również potwierdzenie znacznego stopnia niepełnosprawności najbliższego członka rodziny. Dnia 30 sierpnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (VIII SA/Wa 418/17) w Warszawie orzekł, że świadczenie pielęgnacyjne nie jest dodatkowym źródłem dochodu. Jest ono natomiast […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Kolejna waloryzacja emerytur i rent

Z dniem 1 marca 2018 r. nastąpi waloryzacja emerytur i rent. Oznacza to podwyżki  świadczeń, które będą zauważalne w wypłatach od kwietnia. Zgodnie z informacją podaną przez Radę Ministrów waloryzacja wyniesie najprawdopodobniej 2,4% To znaczy, że np. najniższe świadczenie emerytalne, które wynosi obecnie 1000 zł wzrośnie o 24 zł. Jak […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Dzięki zmianie płatnicy zamiast kilku przelewów wypełnią tylko jeden, co oznacza dla nich niższe koszty. Zmniejszy się też ilość błędów, ponieważ w nowym przelewie zrezygnowano z podawania danych identyfikacyjnych czy […]

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Co zrobić w sytuacji, gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego?

Na gruncie polskiego prawa rodzinnego istnieją dwie alternatywy uznania ojcostwa w sytuacji, gdy dziecko pochodzi ze związku poza małżeńskiego: pierwszym z nich jest tryb administracyjny, drugi zaś jest to tryb sądowy. Kiedy mamy do czynienia z sytuacją, w której dochodzi do uznania ojcostwa dziecka zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi? Dzieje […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Uznanie długu – czym jest i dlaczego wierzycielowi powinno na nim zależeć

W dużym uproszczeniu – uznaniem długu (roszczenia) nazywamy przyznanie dłużnika, że jest świadomy istnienia jego zobowiązania wobec wierzyciela. Należy wspomnieć, że w przepisach polskiego prawa próżno szukać definicji tej instytucji, nie mówiąc o jej kompleksowej regulacji. Więcej informacji dają nam orzeczenia sądów oraz stanowisko przyjmowane przez przedstawicieli doktryny. Uznanie długu […]