Prawo Cywilne

Upływ terminu użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie

Rzecznik Praw Obywatelskich działając na podstawie art. 16 ust.2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o RPO w zw. z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym, zwrócił się z następującym pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego: „Czy upływ terminu, na jaki zostało ustanowione prawo użytkowania […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Czy Pełnomocnik w praktykę zawodową powinien wpisać ryzyko choroby dzieci?

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2017 r. (sygn. akt I UZ 10/17) Sąd Apelacyjny III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o emeryturę postanowieniem z 23 stycznia 2017 r.  oddalił wniosek L. N. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku i odrzucił wniosek […]

Prawo Administracyjne

Nowy sposób działania Internetu w Polsce – koniec z fake newsami czy koniec wolności w Internecie?

Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad ustawą zmieniającą ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw. Portale nie będą miały już instrumentów, aby usuwać komentarze. Internauci natomiast będą mogli weryfikować informacje co do ich źródła, prawdziwości oraz rzetelności. Założenia projektu polegają między innymi na tym, że portale nie mogą ograniczać ani w jakikolwiek inny sposób utrudniać dostępu […]

Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne

Duża ustawa reprywatyzacyjna – czy się uda?

  Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentuje dzisiaj projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Ustawa ta ma regulować restytucje dóbr utraconych w wyniku II wojny światowej i czasów PRL. Jest to następne podejście do rozwikłania tego problemu. Z informacji wynika, że ustawa ma mieć charakter kompleksowy. Ma ona zatem dotyczyć całego obszaru państwa, a […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Prywatne blokady na koła nielegalne

Zarządcom dróg wewnętrznych przysługuje cały wachlarz uprawnień. Należy do nich między innymi prawo do pobierania opłat za parkowanie na podległym im terenie. Dosyć często spotykaną praktyką jest egzekwowanie wykonania obowiązku opłaty, przez założenie blokady na koła pojazdu osoby, która nie wykonała zobowiązania. Czy takie zachowanie jest zgodne z prawem? Jak […]

Prawo Karne

Surowsze kary dla gwałcicieli

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy zmieniający Kodeks Karny trafił do Rządowego Centrum Legislacji. Przewidziane jest w nim zaostrzenie kar za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym. W przyszłości ma się również zwiększyć ochrona ofiar gwałtów. Ministerstwo zaznaczyło, że gwałty często maja charakter zbrodni. Akty te godzą w najbardziej intymną sferę […]

Orzecznictwo, Podatki, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Świadczenie pielęgnacyjne – kiedy przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jedynie osobom rezygnującym z innego źródła dochodu. Jest to zdecydowanie najważniejszy warunek. Ważne jest również potwierdzenie znacznego stopnia niepełnosprawności najbliższego członka rodziny. Dnia 30 sierpnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (VIII SA/Wa 418/17) w Warszawie orzekł, że świadczenie pielęgnacyjne nie jest dodatkowym źródłem dochodu. Jest ono natomiast […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Kolejna waloryzacja emerytur i rent

Z dniem 1 marca 2018 r. nastąpi waloryzacja emerytur i rent. Oznacza to podwyżki  świadczeń, które będą zauważalne w wypłatach od kwietnia. Zgodnie z informacją podaną przez Radę Ministrów waloryzacja wyniesie najprawdopodobniej 2,4% To znaczy, że np. najniższe świadczenie emerytalne, które wynosi obecnie 1000 zł wzrośnie o 24 zł. Jak […]