NAJNOWSZE ARTYKUŁY

11 czerwca 2018
NSA: Żądanie kopii dowodu osobistego niezgodne z prawem
Sprzedawcy lub usługodawcy, z którym zawieramy umowy przez Internet często wymagają potwierdzenia naszej tożsamości poprzez wezwanie do przesłania kopii dowodu osobistego. Czy jest to zgodne z prawem? Poznaj przepisy prawa na Kruczek.pl
11 czerwca 2018
Manipulujesz tachografem? Możesz trafić do więzienia nawet na 2 lata
11 czerwca 2018
Kara nagany za sen w czasie pracy
11 czerwca 2018
Wypowiedzenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
8 czerwca 2018
Sprawa GetBack S.A: dyskusja na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych i pierwsze przesłuchania CBA
Nowości dotyczące sprawy GetBack S.A. We wtorek (5 czerwca br.), w Sejmie, odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych, którego przedmiotem była sprawa GetBack S.A. Sprawdź, jak przebiegało posiedzenie i czym to może skutkować w najbliższej przyszłości. | Kruczek.pl
8 czerwca 2018
Zasady odpowiedzialności karnej nieletnich
Przepis art. 10 § 1 kodeksu karnego stanowi, że na zasadach określonych w kodeksie odpowiada ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Sprawdź, co kodeks karny mówi o czynach niedozwolonych, których dopuszczają się nieletni. Jakie formy kar są przewidziane w takich przypadkach?
8 czerwca 2018
Milionowe kary za naruszenie zasad cyberbezpieczeństwa
8 czerwca 2018
Raport ONZ na temat polskiego sądownictwa
8 czerwca 2018
ETPCz - przejęcie dokumentów to naruszenie tajemnicy korespondencji
8 czerwca 2018
Rejestracja dziecka online - nowa usługa już dostępna
Copy link