NAJNOWSZE ARTYKUŁY

30 stycznia 2018
Zwierzęta pod lepszą ochroną w Polsce
Zwierzęta pod ochroną w Polsce - 26 stycznia Sejm uchwalił przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawę o zwierzętach pod ochroną w Polsce. Zgodnie z jej zapisami sąd orzeknie przepadek zwierzęcia w razie skazania za znęcanie się nad nim. Również w sytuacji niedostosowania się sprawcy przestępstwa do wyroku.
30 stycznia 2018
Co zmieniło się dla prowadzących przedsiębiorstwa?
30 stycznia 2018
Alfabet prawa: B jak bezumowne korzystanie z rzeczy
29 stycznia 2018
Kto rządzi na parkingu?
29 stycznia 2018
RODO - Unijne wskazówki dla przedsiębiorców
29 stycznia 2018
Nowe obowiązki sprawozdawcze
29 stycznia 2018
Nieważność testamentu
Sąd rejonowy prowadził postępowanie o stwierdzenie nabycia praw do spadku po rodzicach stron (dwóch sióstr); na wniosek jednej z nich. Sprawdź co dalej!
29 stycznia 2018
Wydłużony obowiązek gminy do zapewnienia lokalu zamiennego
29 stycznia 2018
Alfabet prawa: B jak błąd
Błąd to jedna z wad oświadczenia woli uregulowanych w kodeksie cywilnym. W istocie polega on na tym, że składający oświadczenie woli działa pod wpływem niezgodnego z prawdą wyobrażenia o rzeczywistości lub jej elemencie albo pod wpływem braku takiego wyobrażenia. Kodeks cywilny nie definiuje wprost pojęcia błędu.
26 stycznia 2018
Czy niekorzystny dla potrąconego pieszego wyrok sądu karnego pozbawia go szans na odszkodowanie?