NAJNOWSZE ARTYKUŁY

30 stycznia 2018
Czy na pewno sąd zna prawo?
30 stycznia 2018
Zwierzęta pod lepszą ochroną w Polsce
Zwierzęta pod ochroną w Polsce - 26 stycznia Sejm uchwalił przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawę o zwierzętach pod ochroną w Polsce. Zgodnie z jej zapisami sąd orzeknie przepadek zwierzęcia w razie skazania za znęcanie się nad nim. Również w sytuacji niedostosowania się sprawcy przestępstwa do wyroku.
30 stycznia 2018
Co zmieniło się dla prowadzących przedsiębiorstwa?
30 stycznia 2018
Czym jest bezumowne korzystanie z rzeczy? - Encyklopedia Prawa
29 stycznia 2018
Kto rządzi na parkingu?
29 stycznia 2018
RODO - Unijne wskazówki dla przedsiębiorców
29 stycznia 2018
Nowe obowiązki sprawozdawcze
29 stycznia 2018
Nieważność testamentu
Sąd rejonowy prowadził postępowanie o stwierdzenie nabycia praw do spadku po rodzicach stron (dwóch sióstr); na wniosek jednej z nich. Sprawdź co dalej!
29 stycznia 2018
Wydłużony obowiązek gminy do zapewnienia lokalu zamiennego
29 stycznia 2018
Czym jest błąd? - Encyklopedia Prawa
Błąd to jedna z wad oświadczenia woli uregulowanych w kodeksie cywilnym. W istocie polega on na tym, że składający oświadczenie woli działa pod wpływem niezgodnego z prawdą wyobrażenia o rzeczywistości lub jej elemencie albo pod wpływem braku takiego wyobrażenia. Kodeks cywilny nie definiuje wprost pojęcia błędu.
Copy link