Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Prawidłowa reprezentacja

Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał wyrok dotyczący właściwego umocowania do reprezentacji. W przedmiotowej sprawie zaskarżonym zarządzeniem Przewodniczący posiedzenia Sądu Okręgowego w Krakowie zwrócił pozew. W uzasadnieniu zarządzenia zostało wskazane, że prezes zarządu strony powodowej została wezwana do uzupełnienia braków formalnych pozwu przez przedłożenie dokumentów (w oryginale lub uwierzytelnionym przez notariusza […]

Cykle, Prawa Człowieka, Prawo Karne

Abolicja, amnestia i ułaskawienie – podobieństwa i różnice

W polskim systemie prawnym można spotkać się z różnymi pojęciami związanymi z prawem łaski. W każdym z nich chodzi o anulowanie kar. Jakie są więc różnice pomiędzy abolicją, amnestią a ułaskawieniem? Abolicja – czym jest? Abolicja jest aktem prawnym. Decyduje o jednorazowym anulowaniu ścigania konkretnego przestępstwa. W sytuacji, gdzie w […]

Podatki

Ozdoby świąteczne w biurze kosztem uzyskania przychodu

Przygotowania do świąt czas zacząć. Wiele firm zdecyduje się z pewnością na zakup ozdób świątecznych. Choinki, bombki oraz inne dekoracje, które pozwolą nam poczuć  świąteczny klimat. Jak się okazuje, wydatki poniesione w związku z nabyciem owych ozdób mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Poruszana kwestia może wzbudzać pewne wątpliwości. […]

Ochrona Środowiska

Krąg stron postępowania w przedmiocie przeglądu ekologicznego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 11 października 2018 r. (sygn. akt: II SA/Bk 380/18) stwierdził, że przykładem strony, która może mieć interes prawny w sprawie prowadzonej w oparciu o art. 237 p.o.ś. jest właściciel nieruchomości położonej w zasięgu negatywnego oddziaływania prowadzonej inwestycji na środowisko. Podmioty, które […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Wniesienie apelacji po terminie

W dniu 19 lipca 2018 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący res iudicata jako bezwzględna przyczyna odwoławcza w przypadku kontynuowania postępowania po uprawomocnieniu się wyroku sądu pierwszej instancji. Niedopuszczalność umorzenia postępowania odwoławczego w przypadku wystąpienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej. Rozpoznanie apelacji wniesionej po terminie powoduje, że wyrok sądu odwoławczego dotknięty jest uchybieniem […]

Prawo Karne

Czy sąd może uchylić swoje pytanie?

Zasada unus testis – nullus testis nie obowiązuje od dawna. Trwałe wykorzenienie jej z norm prawnych regulujących postępowanie z osobowymi źródłami dowodowymi było wynikiem narodzin idei swobodnej oceny dowodów. Położyła ona kres wszelkim „normatywnym instrukcjom dowodowym” wiążącym niegdyś sąd. Zapraszam do mównicy! Problematykę interrogacji podczas rozprawy regulują – w moim […]

Konkursy

Kruczkowy Konkurs Mikołajkowy. Weź udział i zgarnij 500 zł!

Stało się! Ogłaszamy pierwszy mikołajkowy konkurs dla czytelników portalu kruczek.pl. Do zgarnięcia nagroda pieniężna w wysokości 500 złotych! Na czym polega konkurs? Lubisz pisać? Interesujesz się tematyką społeczną, prawną lub ekonomiczną? Stwórz dla nas tematyczny tekst i wyślij go na adres kontakt@kruczek.pl. Jedyne o czym musisz pamiętać to to, że […]

Prawo Karne

Potwór z Worcester na wolności. „On nabił moje dzieci na ogrodzenie!”

Dziewczynka nie chciała przestać płakać. W końcu miała tylko 9 miesięcy. Nie potrafiła inaczej komunikować swoich potrzeb. Uciszyło ją dopiero uderzenie o posadzkę. Gdy była nabijana na ogrodzenie podwórka przez swojego oprawcę, nie czuła już bólu. Nie żyła. Tej samej nocy David McGreavy został zatrzymany. Choć społeczeństwo domagało się kary […]

Pozostałe

Rząd przeciwny projektowi ustawy dotyczącej alarmowania o smogu

Jedną z głośniejszych ostatnio spraw jest poziom smogu w powietrzu polskich miast, a konkretniej jego ogromna ilość. Jednocześnie pojawiła się kwestia informowania Polaków o nadmiernym zanieczyszczeniu powietrza. Projekt ustawy, która w swych postanowieniach miałaby zmieniać progi, po przekroczeniu których otrzymywalibyśmy stosowną informację, przedłożyła Nowoczesna. Rząd zaopiniował ją jednak negatywnie. Propozycja […]