Podatki

Opodatkowanie VAT bonów od nowego roku na nowych zasadach

Nowelizacja ustawy o VAT została przyjęta przez Radę Ministrów. Zmiany te wprowadzają do polskiego prawa przepisy dyrektywy unijnej. W projekcie nowelizacji ustawy zostało wprowadzone pojęcie bonu. Bon może występować w formie papierowej lub w postaci elektronicznego kodu kreskowego. Określone w projekcie rodzaje bonów W projekcie nowelizacji ustawy o VAT określono […]

Ochrona Środowiska, Prawo Administracyjne

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Jest to decyzja administracyjna. Jej zadanie polega na wskazaniu sposobu, który ma doprowadzić do wykonania przedsięwzięcia, nie pogarszając przy tym stanu środowiska. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inaczej jest zwana decyzją środowiskową. Uzyskanie tej decyzji jest konieczne, jeśli łącznie spełnione są warunki określone w art. […]

Ochrona Danych Osobowych

E-mail marketingowy zgodny z RODO

Wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres pracownika firmy może być uzasadnione interesem administratora danych. Jednak to nie wystarczy, by taki e-mail miał prawo zaistnieć. Oprócz uzasadnionego interesu, administrator powinien również posiadać dwie zgody: na wysłanie takiej wiadomości i przetwarzanie danych. Regulacje polskiego prawa ochrony danych osobowych nie kończą się tylko i […]

Prawo Oświatowe

Pierwsze przepisy ustawy 2.0 weszły w życie

Dnia 1 października 2018 roku oficjalnie weszły w życie pierwsze postanowienia ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa ta, zwanej inaczej ustawą 2.0, została podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 1 sierpnia bieżącego roku. Proces związany z reformą szkolnictwa wyższego, organizacji uczelni wyższych i ich funkcjonowania rozciągnięty jest na kilka lat, […]

Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne, Prawo Karne

Skarga na przewlekłość postępowania

Średni czas potrzebny do rozpoznania sprawy w sądzie rejonowym wyniósł w 2017 roku ok. 5,5 miesiąca. W poważniejszych postępowaniach, prowadzonych w sądach okręgowych, na wyrok trzeba było czekać ponad 8 miesięcy. Potem jeszcze apelacja i oczekiwanie na rozstrzygnięcie w II instancji. Od wniesienia pozwu do uzyskania prawomocności mijają często nawet […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Obywatel, który kierował samochodem pod wpływem narkotyku, został skazany także za jego wcześniejsze „posiadanie”

Rzecznik Praw Obywatelskich uznał to za rażące naruszenie prawa i w tym zakresie złożył kasację na korzyść skazanego. W Polsce karalne jest bowiem posiadanie narkotyków, a nie ich zażywanie. Mężczyzna został skazany w 2017 r. przez jeden z sądów rejonowych na 2 tys. zł grzywny za prowadzenie samochodu pod wpływem […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Skarga pauliańska w orzecznictwie SN

W dniu 12 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący skargi pauliańskiej. Zdaniem Sądu Najwyższego przedmiotem przestępstwa określonego w art. 300 § 2 k.k. może być nie tylko dłużnik osobisty, ale także osoba odpowiadająca wobec wierzyciela rzeczowo (dłużnik rzeczowy). Z treści art. 527 k.c. oraz z natury skargi pauliańskiej wynika, […]

Prawo Budowlane

Zmiany w prawie dla architektów i inżynierów budownictwa

Do konsultacji trafiły projekty ustaw o architektach oraz inżynierach budownictwa przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W projekcie przewidziane są takie zmiany, jak zwiększenie uprawnienia Krajowej Rady Izby Architektów czy likwidacja specjalności architektonicznej. Trudniejszy dostęp do zawodu architekta W projekcie ustawy o architektach przewidziano między innymi zwiększenie uprawnień Krajowej Rady […]

Prawo Karne

„Stój bo strzelam!” – kiedy policjant może użyć broni palnej?

„Funkcjonariusze Policji (…) realizując wspólnie czynności poszukiwawcze za ściganym listem gończym (…) w wyniku niedokładnej obserwacji domniemanego miejsca pobytu poszukiwanego i przez to niewłaściwego rozpoznania (…) przystąpili do zatrzymania jadących samochodem marki Rover. (…) Okoliczności i sposób realizacji czynności (…) wywołało u zatrzymywanych obawę realizowanego wobec nich zachowania bezprawnego i […]

Ochrona Konkurencji i Konsumentów

Wyroki sądowe: ochrona konsumentów

Telekomunikacja Internetowa, Ogród Zdrowia, VRM Group. To przedsiębiorcy, których dotyczyły wyroki sądowe w sprawach decyzji UOKiK z zakresu ochrony konsumentów. Telekomunikacja Internetowa  – sygn. akt VII AGa 1081/18 Pierwszy z wyroków dotyczył pozwu z grudnia 2012 r. Prezes UOKiK wniósł o uznanie za niedozwolone i zakazanie wykorzystywania przez spółkę postanowienia […]