NAJNOWSZE ARTYKUŁY

6 lutego 2020
Czym jest arbitraż instytucjonalny?
Zapis na stały sąd polubowny jest najczęstszym rodzajem arbitrażu stosowanego w praktyce. Jakie są zalety arbitrażu instytucjonalnego?
5 lutego 2020
Piractwo komputerowe i nielegalne oprogramowanie
Piractwo komputerowe w polskim prawie. Jakie ustawy je regulują? Czy za nielegalne oprogramowanie można iść do więzienia? Sprawdź!
5 lutego 2020
Rodzaje mandatów karnych
Gotówkowy, kredytowy, zaoczny - czym różnią się rodzaje mandatów karnych? W jakich przypadkach mogą zostać nałożone poszczególne rodzaje?
4 lutego 2020
Czym jest najem? Wszystko, co musisz wiedzieć przed podpisaniem umowy
Czym jest najem? Pytanie łatwe, lecz odpowiedź to inna bajka. Mnogość konfiguracji sprawa, że najem może stać się zarówno wrogiem, jak i przyjacielem.
4 lutego 2020
Czym jest zarzut karny?
Czym jest zarzut karny? Na jakiej podstawie może zostać sformułowany? Co powinno zawierać uzasadnienie zarzutu karnego? Dowiedz się więcej.
4 lutego 2020
Czym jest defraudacja pieniędzy?
Na czym polega defraudacja pieniędzy? W jakie formie najczęściej występuje? Dowiedz się, co grozi za dokonanie tego przestępstwa.
4 lutego 2020
Grupy ryzyka powrotu do przestępstwa
Które grupy są obarczone największym ryzykiem powrotu do przestępstwa? Co na temat powrotu do przestępstwa mówi kodeks karny wykonawczy?
3 lutego 2020
System Dozoru Elektronicznego a zerwanie bransoletki – co wtedy?
Dozór elektroniczny to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Jakie są konsekwencje pociąga zerwanie bransoletki elektronicznej?
3 lutego 2020
Nałożenie grzywny w drodze mandatu. Odmowa przyjęcia mandatu
Jakie są przesłanki nałożenia grzywny w formie mandatu? Dowiedz się, jakie skutki niesie za sobą odmowa przyjęcia mandatu.
3 lutego 2020
Przedawnienie przestępstw skarbowych
Po jakim terminie następuje przedawnienie przestępstw skarbowych? Jakie czynności przerywają bieg terminu tego przedawnienia?
Copy link