NAJNOWSZE ARTYKUŁY

3 lutego 2020
System Dozoru Elektronicznego a zerwanie bransoletki – co wtedy?
Dozór elektroniczny to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Jakie są konsekwencje pociąga zerwanie bransoletki elektronicznej?
3 lutego 2020
Nałożenie grzywny w drodze mandatu. Odmowa przyjęcia mandatu
Jakie są przesłanki nałożenia grzywny w formie mandatu? Dowiedz się, jakie skutki niesie za sobą odmowa przyjęcia mandatu.
3 lutego 2020
Przedawnienie przestępstw skarbowych
Po jakim terminie następuje przedawnienie przestępstw skarbowych? Jakie czynności przerywają bieg terminu tego przedawnienia?
3 lutego 2020
Czym jest zdolność arbitrażowa stron?
Zdolność arbitrażowa stron stanowi podstawową przesłankę umożliwiającą rozstrzygnięcie sprawy przez sąd polubowny. Czym dokładnie jest zdolność arbitrażowa stron?
31 stycznia 2020
Korupcja w polskiej piłce vs Dominik Panek - wywiad
Korupcja w polskiej piłce vs Dominik Panek - dziennikarz który opisał jej historię. Wejdź i zobacz jak rozwijała największa w Polsce afera korupcyjna.
31 stycznia 2020
Co to są przestępstwa podobne?
Czym są przestępstwa podobne? Według jakich kryteriów ocenia się przestępstwa jako podobne? Jakie konsekwencje pociąga za sobą taka ich klasyfikacja?
31 stycznia 2020
Rodzaje kar w polskim kodeksie karnym
Jakie rodzaje kar znajdują się w polskim kodeksie karnym? W jakich przypadkach są orzekane poszczególne kary? Sprawdź, jakie są kary w kodeksie karnym.
30 stycznia 2020
Czym jest świadectwo ochronne?
Czym jest świadectwo ochronne? Co zyskujesz posiadając świadectwo ochronne? Jak mogę udowodnić swoje prawo do nazwy firmy lub jej logotypu?
30 stycznia 2020
Kiedy przedawniają się roszczenia alimentacyjne?
Po jakim terminie następuje przedawnienie roszczeń alimentacyjnych? Jakie czynności przerywają bieg przedawnienia takich roszczeń?
30 stycznia 2020
Organizacja czasu wolnego w zakładzie karnym
Racjonalne wypełnienie czasu wolnego skazanych zapobiega demoralizacji oraz tworzeniu solidarności przestępczej. Jak wygląda czas wolny w zakładzie karnym?
Copy link